22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Viskoelastik yatak. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/11/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2010/03472
Buluş Başlığı Viskoelastik yatak.
Başvuru Sahibi İSTİKBAL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi OKTAY KARACA;ESRA BESEREK
IPC Sınıfı A47C 27/14
Buluş Özeti

Buluş, üst kapitone kumaşı pamuk-polyester karışımı velur örgü kumaş (1) olan, yapısında bulunan viskoelastik sünger plaka (5) sayesinde vücuda tam uyum sağlayarak, birim yüzeye etki eden basıncı azaltan, böylelikle hem bel, boyun ve her türlü eklem ağrılarını azaltan hem de kan dolaşımını rahatlatan viskoelastik yatak ile ilgilidir. Buluş konusu yatakta üst kapitone kumaşının (1) örgü yapısı ile yüzeyde hava giriş çıkışının sağlanması sayesinde, mikroorganizmaların üremesi engellenmekte ve yatağa anti bakteriyel özellik kazandırılmaktadır.