22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Oral yolla dağılan zolmitriptan tablet formülasyonları ve hazırlama yöntemi TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2010/04046
Buluş Başlığı Oral yolla dağılan zolmitriptan tablet formülasyonları ve hazırlama yöntemi
Başvuru Sahibi SANOVEL İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi ALİ TÜRKYILMAZ;GÜLAY YELKEN;MUSA ÜMİT ÇİFTER
IPC Sınıfı A61K 31/33
Buluş Özeti

Mevcut buluş, silikon dıoksıt içermeyen zolmıtnptan ya da onun farmasötik olarak kabul edilebilir bır tuzunun, oral yolla dağılan tablet formülasyonlanyla ılgılı olup, ağır magnezyum karbonat ve sodyum steanl fumarat ile bır ya da birden fazla farmasötik olarak kabul edilebilir yardımcı madde ıçenr Buluş ayrıca bu gibı bır formülü hazırtamak içın bır proses ve bunun migren tedavisinde kullanımıyla da ilgilidir.