22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Her iki taraftan otomatik yüklemeli tek kuleli lastikten hidrolik sıkıştırmalı çekici TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/05/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2008/00584
Buluş Başlığı Her iki taraftan otomatik yüklemeli tek kuleli lastikten hidrolik sıkıştırmalı çekici
Başvuru Sahibi MİLES MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi MAHMUT FARUK AKŞİT;MUZAFFER CAVRAR
IPC Sınıfı B60P 3/07
Buluş Özeti

Bu buluş, hatalı park etmiş araçları çekmek ve başka bir yere taşımakta kullanılan, her iki taraftan otomatik yüklemeli tek kuleli lastikten hidrolik sıkıştırmalı çekici ile ilgili olup, özelliği; şasi (1), sac (2), kule kızağı (3), sürgü parçası (4), kramayer dişli (5), gövde profili (6), ayna (7), kule ayak taşıyıcı (8), taşıyıcı çatal (9), hidromotor (10), lastik kastırma silindiri (11), ayna kaldırma silindiri (12), denge silindiri (13), yağ deposu (14), gözlük bumu (15), gözlük taşıyıcı boru (16), gözlük çatalı (17), gözlük mili (18), çatal hidromotoru (19), video kamera sistemi (20), yük kulesi (21) ve taşıyıcı araçtan (22) oluşmasıdır.