22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Plastik kasalı sürgüsüz kapı kilidi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/07373
Buluş Başlığı Plastik kasalı sürgüsüz kapı kilidi.
Başvuru Sahibi ROTA PVC KAPI PENCERE AKSESUARLARI HIRDAVAT PLASTİK METAL SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ
Buluş Sahibi ALPAY BAYKAN
IPC Sınıfı E05B 15/00
Buluş Özeti

Buluşumuz ahşap, kompozit, alüminyum ve pvc iç mekan kapılarında kullanılan kilit ile ilgili olup özelliği; her iç mekanizma parçalarının kutu yuva içerisine yerleştirildiği ve yay desteği ile hareket ettirilen ilave perçinleme gerektirmeyen sac kilit kapağı (2) ile vidalanarak tüm iç mekanizma parçalarını muhafaza edilen, uygulanan kol gücü ile yuvasında hareket eden tek dilli, plastik kasalı kilit sistemidir. Sistem; plastik kasa (1), kilit kapağı (2), kilit aynası (3), hareketli dil (4), hareketli dil tutucu (5), kol göbeği (6), ara bağlantı aparatı (7), kol kilitleme mekanizması (8), kol kilitleme mekanizması sabitleme aparatı (9), anahtar (barel) yuvası (10) ve anahtar (11) bölümlerinden oluşmaktadır.