22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Zil paneline entegre olabilen ışıldak. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/07410
Buluş Başlığı Zil paneline entegre olabilen ışıldak.
Başvuru Sahibi AUDİO ELEKTRONİK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi MUSTAFA TOSUN
IPC Sınıfı F21S 2/00
Buluş Özeti

Apartman, site, plaza, iş merkezi gibi toplu yapılarda zil panellerinin karanlıkta fark edilmesini, görülmesini sağlamak ve zil paneline şık bir görüntü kazandıran zil paneline kolayca entegre olabilen ışıldak ile ilgili olan bu buluş genel olarak; zil paneli(1), zil panelinin (1) üzerinde durduğu zil paneli alt kaide (2), zil paneli alt kaidenin (2) alt ve üstünü kapatan alt kapaklar (3), üst kapaklar (4), zil paneli alt kaidenin (2) yan taraflarına yerleştirilen yan ışıldaklar (5), zil panelinin (1) üst kısmına yerleştirilen üst ışıldak (6) ve ışıldaklar (5,6) içine gizlenen ışık kaynağı şerit led lambalardan (7) oluşmaktadır.