22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
İlaç, pansuman ve acil müdahale arabası için yapılan geliştirme. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/07417
Buluş Başlığı İlaç, pansuman ve acil müdahale arabası için yapılan geliştirme.
Başvuru Sahibi GÖKLER MOBİLYA MEDİKAL VE SAĞLIK HİZMETLERİ GIDA MADDELERİ İNŞAAT NAKLİYE İMALAT MONTAJ PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi YÜKSEL ARAS
IPC Sınıfı A61G 12/00
Buluş Özeti

Buluş, ilaç, pansuman ve acil müdahale arabası için yapılan geliştirmeye ilişkindir. Compact malzemenin sisteme montajı için borunun üzerine oturacak ve compact malzemeyi içinde tutacak şekilde kanal kesiti olan, alüminyum profil tasarlanmıştır. İlaç arabasının compact gövde duvarlarının 4 köşesinde yük taşıyıcı olarak alüminyum boru kullanılmıştır. Paslanmaz gövdeli arabaya dönüştürülmesi istenildiği zaman, paslanmaz levha ahşap malzeme yüzeyine oturtturularak kullanılır Böylece aynı gövdeden compact ve paslanmaz araba üretimi gerçekleştirilmiş olmaktadır.