22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Otomatik kaymalı ağaç ara çapa makinesi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/07/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/07420
Buluş Başlığı Otomatik kaymalı ağaç ara çapa makinesi.
Başvuru Sahibi ARGÜNSAN OTOMOTİV MOBİLYA KOLTUK METAL SAN. TURİZM NAKLİYAT TİC. LTD. ŞTİ
Buluş Sahibi OSMAN ARGÜN
IPC Sınıfı A01B 13/00
Buluş Özeti

Buluş meyve ağacı bahçelerinde ve üzüm bağlarında ağaç aralarındaki otları temizlemek amaçlı otomatik kaymalı ağaç ara çapa makinesi ile ilgilidir. Buluşun amacı, işçiliği ortadan kaldırarak kısa sürede otla etkin mücadele sağlamaktır. Buluşun bir diğer amacı, çapa makinesinin ağaca değdiğini algılayarak bitkiye zarar vermeden çapalama yapılmasını sağlamaktır. Buluşun diğer bir amacı, mevcut teknikte hidrolik ile sağlanan ileri-geri hareketin sadece elektrik motorları ile yapılarak hidrolik sistemin dezavantajlarını ortadan kaldırılmaktır. Buluşun bir diğer amacı, tekerlek yerine kızak grubu kullanılarak oluşabilecek rulman arızalarının önüne geçmektir.