22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Sesli ve görüntülü bina iletişim sisteminde yenilik. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/07421
Buluş Başlığı Sesli ve görüntülü bina iletişim sisteminde yenilik.
Başvuru Sahibi AUDİO ELEKTRONİK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi MUSTAFA TOSUN
IPC Sınıfı H04M 11/00
Buluş Özeti

Apartman, site, plaza, iş merkezi gibi toplu yapılarda dt-8 kablo altyapısı kullanılarak dijital veri aktarımı ile sesli ve görüntülü iletişimi sağlayan bina içi ve ev içi iletişim sistemi ile ilgili olan bu buluş genel olarak; zil paneli(1), zil paneli(1) üzerinde kamera(1.1), daire içi görüntülü iletişim cihazı(2), daire içi görüntülü iletişim cihazında(2) bulunan ekran(2.1), karşılıklı sesli iletişim için hoparlör(3) ve mikrofon(4), DT-8 kablo tesisatı(5), daire önünde bulunan iç zil butonu(6), zil dönüşleri(7), sisteme gerekli elektriği sağlayan güç kaynağı(8), kapı otomatiği(9), kapı otomatiği trafosundan(10) oluşmaktadır.