22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
120 kg. kapasiteli sürme kapı-kapak mekanizması TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/05/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/07557
Buluş Başlığı 120 kg. kapasiteli sürme kapı-kapak mekanizması
Başvuru Sahibi MEPA MOBİLYA GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi MİKDAT KÖSE
IPC Sınıfı A47B 88/00;E05C 1/00
Buluş Özeti

Mobilya sektöründe kullanılan sürgülü (kayar) tip dolap kapı ya da kapaklarının rahat hareketini sağlayan, 120 kg kapasiteli sürme kapı-kapak mekanizması ile ilgili olan bu buluş, birçok dezavantajın üstesinden bütünüyle gelmekte olup, özelliği; üzerinde bulunan ön ve arkada olmak üzere toplam dört adet plastik rulmanlı makara (1.2) sayesinde 120 kg kapasiteye kadar kapı-kapakları (2) sorunsuz olarak hareket ettirmesi ve askı vidasının (1.5) bağlantı sacına (1.6) perçinleme yapılarak sabitlenmesi sayesinde de askı vidasının (1.5) bağlantı sacına (1.6) güvenli şekilde montajının sağlanmış olmasıdır.