22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Motorlu taşıtlarda kullanılmak üzere araç veya araç sahipleri için ücretli olarak sunulan hizmet ödemelerinin hızlı ve kolay bir şekilde yapılabilmesi amacıyla tasarlanan elektronik geçiş sistemi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/06/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/07936
Buluş Başlığı Motorlu taşıtlarda kullanılmak üzere araç veya araç sahipleri için ücretli olarak sunulan hizmet ödemelerinin hızlı ve kolay bir şekilde yapılabilmesi amacıyla tasarlanan elektronik geçiş sistemi.
Başvuru Sahibi PROVENA BİLİŞİM VE ÖDEME ÇÖZÜMLERİ TİCARET LTD. ŞTİ.
Buluş Sahibi YUSUF BURGAHAN
IPC Sınıfı G06Q 20/00
Buluş Özeti

Buluşumuz; farklı model ve sınıftaki her türlü motorlu taşıtın otoyollar, köprüler, tüneller gibi tüm paralı yol geçişlerinde, şehir içi kapalı/açık otoparklarda, arabalı feribot ve arabalı vapur geçişlerinde, akaryakıt istasyonlarından akaryakıt alımlarında, arabaya servis/araç içi mal ve hizmet alımı gibi motorlu taşıt sürücüleri ve/veya araçları için ücretli olarak sunulan hizmetlerin ödemelerinin yapılmasın da kullanılacak elektronik bir ödeme sistemi ile ilgilidir. Söz konusu faydalı modele konu olan "Motorlu taşıtlarda kullanılmak üzere araç veya araç sahipleri için ücretli olarak sunulan hizmet ödemelerinin hızlı ve kolay bir şekilde yapılabilmesi amacıyla tasarlanan elektronik geçiş sistemi" olup; EGES cihazı (1), EGES okuyucu (2), EGES kart (3), sam modül (4), sam kart (5), şifreleme sistemi (6), formatlama cihazı (7), otomatik araç sınıflayıcısı (8), araç plaka tanıma sistemi (9), EGES kontrol birimi (10), geçiş kontrol lambası (11), EGES bilgi ekranı (12), kontrol kamerası (13), EGES ön uyarı birimi (14) ve manyetik alan sensörü (15) nden oluşmaktadıR.