22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Çift motorlu otomatik kapı sistemi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/08333
Buluş Başlığı Çift motorlu otomatik kapı sistemi.
Başvuru Sahibi ERGİŞİ OTO NAK. İNŞ. TAAH. GIDA SAN VE TİC. LTD. ŞTİ
Buluş Sahibi MEHMET ERGİŞİ
IPC Sınıfı B60J 5/00;E05C 17/00
Buluş Özeti

Buluş, öğrenci servisi, dolmuş, sağlık hizmetleri servis aracı gibi amaçlarla, toplu insan taşımacılığında kullanılan araçlar için geliştirilmiş, can güvenliğini ve kullanım kolaylığını artırmayı amaçlayan bir otomatik kapı istemi ile ilgilidir. Doğru akımla çalışan iki adet motorun (3) çalışmasıyla oluşan hareketin pinyon dişliler (19) vasıtasıyla kremayer dişliye aktarılması ve buna bağlı olan kapının açılması ya da kapanması şeklinde çalışan sistemde, ihtiyaç anında otomatik sistemi devre dışı bırakacak bir de iptal kolu (7) ve buna bağlı bir çekme halatı (20) ve terazi denge kolu (23) da bulunmaktadır.