22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
İnsan taşımacılığında kullanılan araçlar için araç altı otomatik basamak sistemi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/07/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/08334
Buluş Başlığı İnsan taşımacılığında kullanılan araçlar için araç altı otomatik basamak sistemi.
Başvuru Sahibi ERGİŞİ OTO NAK. İNŞ. TAAH. GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ
Buluş Sahibi MEHMET ERGİŞİ
IPC Sınıfı B60R 3/00
Buluş Özeti

Bu buluş, özellikle okul servisi, engelli aracı, sağlık sektörü ile ilgili servis araçları gibi amaçlarla insan taşımacılığında kullanılan, yüksek girişli minibüs ve otobüs gibi taşıma araçları için geliştirilmiş, inip-binmeyi kolaylaştıracak ve güvenliği artıracak bir otomatik basamak sistemi ile ilgilidir. Sistem, doğru akımla çalışan bir motorun (11) dişlileri tahrik ederek kremayer dişlisinin (12) doğrusal olarak hareketini sağlar ve iki adet pistonla (1) tutulan ve dengelenen basamak (3) kapı ile senkronize olarak açılır ve kapanır.