22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Mukavemeti yüksek plastikten S oluklu tabakalandırılmış ürün. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/08691
Buluş Başlığı Mukavemeti yüksek plastikten S oluklu tabakalandırılmış ürün.
Başvuru Sahibi ÖZER TOPRAK GIDA PLASTİK ENERJİ İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi RAŞİT ÖZKAN ÖZER
IPC Sınıfı B32B 7/00
Buluş Özeti

Buluş, oluklu levhadır. Buluşun en önemli unsuru olukların biçimidir. Oluklar S ler çizerek başlamakta ve bitmektedir. Mukavemeti yüksek, plastikten S oluklu tabakalandırılmış ürün polypropyIene, polietilen, polisteni yahut polikarbonattan üretilebilmektedir. Buluş, olukların S şeklinde olmasından dolayı çeşitli dış etkenlere karşı koyarak biçim veya başka özelliklerini koruyabilme yeteneğine yani mukavemete sahip hale gelmiştir. Böylece buluş kullanılarak meydana getirilen tüm ürünlere (levha, tabela, kutu, koli, çanta vb.) de ekstra mukavemet ve uzun ömür sağlamaktadır.