Adı Soyadı
Name Surname
Unvan
Title
Uzmanlık-Görev Alanı
Specialty-Duty Area
Kurum-Birim
Institution-Unit
Telefon
Phone
Email
Email
Web Sayfası
Web Page
Mesut KARAKOCA
Öğr. Gör./ Koordinatör
Lecturer / Coordinator
Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim Hizmetleri, Destek Programları
Awareness, Promotion and Training Services, Support Programmes
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi TTO (BEUN TTO)
Bulent Ecevit University (BEUN TTO)
0 372 291 14 15 // 0 535 594 5441
m.karakoca@beun.edu.tr
http://tto.beun.edu.tr
Kemal BÜYÜKGÜZEL
Prof. Dr. / Rektör Yardımcısı
Vice Rector
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi TTO (BEUN TTO)
Bulent Ecevit University (BEUN TTO)
0 372 257 40 18
kemal.buyukguzel@beun.edu.tr
tto.beun.edu.tr
Ali Hamdi Doğanay
Uzman Yardımcısı
Kurumsal İletişim
Gebze Teknik Üniversitesi TTO
0262 605 24 37
alidoganay@gtu.edu.tr
Emra Göl
Uzman Yardımcısı
Üniversite Sanayi İşbirliği
Gebze Teknik Üniversitesi TTO
0262 605 24 37
emragol@gtu.edu.tr
Alkan Koç
Uzman
Ulusal Fonlar
Gebze Teknik Üniversitesi TTO
0262 605 24 37
alkankoc@gtu.edu.tr
Onur Aras
Uzman
Ulusal Fonlar
Gebze Teknik Üniversitesi TTO
0262 605 24 37
onuraras@gtu.edu.tr
Murat Şahin
Proje Yöneticisi
Ulusal Fonlar
Gebze Teknik Üniversitesi TTO
0262 605 24 35
muratsahin@gtu.edu.tr
Özge Türkay
Uzman
Üniversite Sanayi İşbirliği
Gebze Teknik Üniversitesi TTO
0262 605 24 20
oturkay@gtu.edu.tr
Çiğdem Kıbrıslı
Uzman
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları
Gebze Teknik Üniversitesi TTO
0262 605 24 33
ckibrisli@gtu.edu.tr
Serdar Kara
Doç. Dr. / TTO Koordinatörü
Gebze Teknik Üniversitesi TTO
0262 605 24 37
kara@gtu.edu.tr
Abdurrahman Gngör
Dr. / TTO Müdür
Girişimcilik, Sanayi İlişkileri
Gebze Teknik Üniversitesi TTO
0262 605 24 37
gungor@gtu.edu.tr
Fatih Üstün
Koordinatör
Coordinator
Fab Lab ve İş Geliştirme
Fab Lab and Business Development
FMV Işık Üniversitesi, TTO / DAO
FMV Işık University, TTO / DAO
0 (216) 528 70 07
fatih.ustun@isikun.edu.tr
http://www.isikfab.com
Selcen Gray
Fikri Mülkiyet Sorumlusu
IP Officer
Fikri Mülkiyet Hukuku, Sanayi İşbirliği Sözleşmeleri
IP Law ? Industry Collaboration Contracts
FMV Işık Üniversitesi, TTO / DAO
FMV Işık University, TTO / DAO
0 (216) 528 70 08
selcen.gray@isikun.edu.tr
http://www.isikun.edu.tr/dao
Zeynep Büküm
Direktör
Director
Proje Destekleri, Üniversite Sanayi İşbirliği, Fikri Haklar
Grand Programmes, University-Industry Collaboration, IP Rights
FMV Işık Üniversitesi, TTO / DAO
FMV Işık University, TTO / DAO
0 (216) 528 70 05
zeynep.bukum@isikun.edu.tr
http://www.isikun.edu.tr/dao
İrfan Atasoy
Uzman
Specialist
Eğitim, Tanıtım ve Farkındalık
Training, Promotion and Awareness
Pamukkale Teknokent TTO
Pamukkale Teknokent TTO
(258) 215 50 01 / 1004
atasoyirfan@pau.edu.tr
http://pamukkaletto.com/
Yusuf Hakan İştahlı
Birim Sorumlusu
Unit Director
Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim Hizmetleri
Awareness, Publicity and Training Services
Abdullah Gül Üniversitesi TTO (AGÜ TTO)
Abdullah Gül University TTO (AGÜ TTO)
(352) 224 88 00 / 7066
tto@agu.edu.tr
http://tto.agu.edu.tr/
Selahattin Aydoğdu
Birim Sorumlusu
Unit Director
Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik Hizmetler
Support Programmes Services
Abdullah Gül Üniversitesi TTO (AGÜ TTO)
Abdullah Gül University TTO (AGÜ TTO)
(352) 224 88 00 / 7066
nihal.coban@agu.edu.tr
http://tto.agu.edu.tr/
Nihal Çoban
Birim Sorumlusu
Unit Director
Üniversite Sanayi İşbirliği Hizmetleri
University-Industry Collaboration Services
Abdullah Gül Üniversitesi TTO (AGÜ TTO)
Abdullah Gül University TTO (AGÜ TTO)
(352) 224 88 00 / 7066
nihal.coban@agu.edu.tr
http://tto.agu.edu.tr/
İ. Alper İşoğlu
Yrd. Doç. Dr. / Birim Sorumlusu
Asst. Prof. Dr. / Unit Director
Fikri Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama Hizmetleri
IP Management and Licensing Services
Abdullah Gül Üniversitesi TTO (AGÜ TTO)
Abdullah Gül University TTO (AGÜ TTO)
(352) 224 88 00 / 7296
alper.isoglu@agu.edu.tr
http://tto.agu.edu.tr/
Ali Duran
Yrd. Doç. Dr. / TTO Direktörü
Asst. Prof. Dr. / TTO Director
Abdullah Gül Üniversitesi TTO (AGÜ TTO)
Abdullah Gül University TTO (AGÜ TTO)
(352) 224 88 00 / 7065
ali.duran@agu.edu.tr
http://tto.agu.edu.tr/
Emin Güzel
Prof. Dr. / TTO Danışmanı
Prof. Dr. / TTO Advisor
Çukurova TTO
Çukurova TTO
(322) 338 68 69
bilgi@cukurovatto.com ebbguzel@cu.edu.tr
http://www.cukurovatto.com/
Ömer Faruk Bostancı
Uzman
Specialist
Çukurova TTO
Çukurova TTO
(322) 338 68 69
tto.bostanci@gmail.com
http://www.cukurovatto.com/
Ersun Celal Erman
Destek Programları Sorumlusu
Support Programmes Director
Çukurova TTO
Çukurova TTO
(322) 338 68 69
http://www.cukurovatto.com/
Ferhat Bülent Yılmaz
Dr. / Proje Geliştirme Sorumlusu
Dr. / Project Development Director
Çukurova TTO
Çukurova TTO
(322) 338 68 69
http://www.cukurovatto.com/
Mucibirahman İlbuğa
Dr. / Proje Yürütücüsü
Dr. / Project Director
Çukurova TTO
Çukurova TTO
(322) 338 68 69
mucip.ilbuga@gmail.com
http://www.cukurovatto.com/
Canan Yıldırım
Yönetici Asistanı
Executive Assistant
Yıldız Teknik Üniversitesi YTÜ TTO
Yıldız Technical University YTU TTO
(212) 483 70 06 - 07 - 08 / 16
cananyildirim@yildiztto.com
http://www.yildiztto.com/
Serkan Oylaş
Uzman
Specialist
İdari İşler
Administrative Affairs
Yıldız Teknik Üniversitesi YTÜ TTO
Yıldız Technical University YTU TTO
(212) 483 70 06 - 07 - 08 / 16
serkanoylas@yildiztto.com
http://www.yildiztto.com/
Atilla Arslan
Uzman
Specialist
Muhasebe
Accounting
Yıldız Teknik Üniversitesi YTÜ TTO
Yıldız Technical University YTU TTO
(212) 483 70 06 - 07 - 08 / 16
atillaarslan@yildiztto.com
http://www.yildiztto.com/
Fatma Turan
Yönetici Asistanı
Executive Assistant
Yıldız Teknik Üniversitesi YTÜ TTO
Yıldız Technical University YTU TTO
(212) 483 70 06 - 07 - 08 / 16
fatmaturan@yildiztto.com
http://www.yildiztto.com/
Latif Ulu
Direktör
Director
Girişimcilik Birimi ve Kuluçka Merkezi
Entrepreneurship and Incubator
Yıldız Teknik Üniversitesi YTÜ TTO
Yıldız Technical University YTU TTO
(212) 483 70 06 - 07 - 08 / 19
latifulu@yildiztto.com
http://www.yildiztto.com/
Ufuk Bölükbaş
Öğr. Gör. / Uzman
Lecturer / Specialist
Fikri Haklar
IP Rights
Yıldız Teknik Üniversitesi YTÜ TTO
Yıldız Technical University YTU TTO
(212) 483 70 06 - 07 - 08 / 19
ufukbolukbas@yildiztto.com bolukbas@yildiz.edu.tr
http://www.yildiztto.com/
Ozan Kara
Uzman
Specialist
Fikri Haklar
IP Rights
Yıldız Teknik Üniversitesi YTÜ TTO
Yıldız Technical University YTU TTO
(212) 483 70 06 - 07 - 08 / 19
ozankara@yildiztto.com
http://www.yildiztto.com/
Zeynep Elif Cansap
Direktör
Director
Fikri Haklar
IP Rights
İstanbul Medipol Üniversitesi IMU TTO
İstanbul Medipol University IMU TTO
(216) 681 54 56
zcansap@medipol.edu.tr
http://tto.medipol.edu.tr/
Can Garipoğlu
Uzman
Specialist
Üniversite Sanayi İşbirliği
University-Industry Collaboration
Yıldız Teknik Üniversitesi YTÜ TTO
Yıldız Technical University YTU TTO
(212) 483 70 06 - 07 - 08 / 22
cangaripoglu@yildiztto.com
http://www.yildiztto.com/
Başar Kaya
Uzman
Specialist
Üniversite Sanayi İşbirliği
University-Industry Collaboration
Yıldız Teknik Üniversitesi YTÜ TTO
Yıldız Technical University YTU TTO
(212) 483 70 06 - 07 - 08 / 22
basarkaya@yildiztto.com
http://www.yildiztto.com/
İ. Mahmut Yumurtacı
Direktör
Director
Üniversite Sanayi İşbirliği
University-Industry Collaboration
Yıldız Teknik Üniversitesi YTÜ TTO
Yıldız Technical University YTU TTO
(212) 483 70 06 - 07 - 08 / 24
mahmutyumurtaci@yildiztto.com
http://www.yildiztto.com/
Ahmet Ekerim
Prof. Dr. / Danışman
Prof. Dr. / Consultant
Üniversite Sanayi İşbirliği
University-Industry Collaboration
Yıldız Teknik Üniversitesi YTÜ TTO
Yıldız Technical University YTU TTO
(212) 483 70 06 - 07 - 08 / 24
ahmetekerim@yildiztto.com
http://www.yildiztto.com/
Emine Beyaz
Uzman
Specialist
Proje Destekleri
Support Programmes
Yıldız Teknik Üniversitesi YTÜ TTO
Yıldız Technical University YTU TTO
(212) 483 70 06 - 07 - 08 / 21
eminebeyaz@yildiztto.com
http://www.yildiztto.com/
Sevgi Kaplan
Uzman
Specialist
Proje Destekleri
Support Programmes
Yıldız Teknik Üniversitesi YTÜ TTO
Yıldız Technical University YTU TTO
(212) 483 70 06 - 07 - 08 / 21
sevgikaplan@yildiztto.com
http://www.yildiztto.com/
Murat Hüdaverdi
Yrd. Doç. Dr. / Danışman
Asst. Prof. Dr. / Consultant
Proje Destekleri
Support Programmes
Yıldız Teknik Üniversitesi YTÜ TTO
Yıldız Technical University YTU TTO
(212) 483 70 06 - 07 - 08 / 21
murathudaverdi@yildiztto.com
http://www.yildiztto.com/
Fatma Çoban
Uzman
Specialist
Kurumsal İletişim
Corporate Communication
Yıldız Teknik Üniversitesi YTÜ TTO
Yıldız Technical University YTU TTO
(212) 483 70 06 - 07 - 08 / 17
fatmacoban@yildiztto.com
http://www.yildiztto.com/
Bilser Dönmez
Uzman
Specialist
Kurumsal İletişim
Corporate Communication
Yıldız Teknik Üniversitesi YTÜ TTO
Yıldız Technical University YTU TTO
(212) 483 70 06 - 07 - 08 / 17
bilserdonmez@yildiztto.com
http://www.yildiztto.com/
Gürol Üzenç
Direktör
Director
Kurumsal İletişim
Corporate Communication
Yıldız Teknik Üniversitesi YTÜ TTO
Yıldız Technical University YTU TTO
(212) 483 70 06 - 07 - 08 / 25
guroluzenc@yildiztto.com
http://www.yildiztto.com/
Nihal Altıok
Dr. / Danışman
Dr. / Consultant
Kurumsal İletişim
Corporate Communication
Yıldız Teknik Üniversitesi YTÜ TTO
Yıldız Technical University YTU TTO
(212) 483 70 06 - 07 - 08 / 25
nihalaltiok@yildiztto.com
http://www.yildiztto.com/
Cengiz Kaya
Prof. Dr. / TTO Koordinatörü / Proje Yürütücüsü
Prof. Dr. / TTO Coordinator / Project Coordinator
Fikri Haklar
IP Rights
Yıldız Teknik Üniversitesi YTÜ TTO
Yıldız Technical University YTU TTO
(212) 483 70 06 - 07 - 08 / 15
cengizkaya@yildiztto.com
http://www.yildiztto.com/
Mesut Güner
Prof. Dr. / Rektör Yardımcısı / Danışman
Prof. Dr. / Vice Rector / Consultant
Girişimcilik Birimi ve Kuluçka Merkezi
Entrepreneurship and Incubator
Yıldız Teknik Üniversitesi YTÜ TTO
Yıldız Technical University YTU TTO
(212) 483 70 06 - 07 - 08 / 19
mesutguner@yildiztto.com
http://www.yildiztto.com/
Cem Duran
TTO Yöneticisi
TTO Director
Yıldız Teknik Üniversitesi YTÜ TTO
Yıldız Technical University YTU TTO
(212) 483 70 06 - 07 - 08 / 15
tto@yildizteknopark.com.tr cemduran@yildiztto.com
http://www.yildiztto.com/
Özge Kaya Ayvat
TTO Müdürü
TTO Manager
Yeditepe Üniversitesi YTÜ TTO
Yeditepe University YTU TTO
(216) 578 07 48 (216) 578 00 00
tto@yeditepe.edu.tr okaya@yeditepe.edu.tr
http://tto.yeditepe.edu.tr/
Begüm Merih
Memur
Officer
Farkındalık Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim Hizmetleri (Modül 1)
Awareness, Publicity and Training Services (Module 1)
Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi (BTTO)
Yaşar University Information and Technology Transfer Office (BTTO)
(232) 411 53 68
begum.merih@yasar.edu.tr
http://btto.yasar.edu.tr/
Evla Mutlu Kesici
Uzman
Specialist
Destek Programları (Modül 2)
Support Programmes (Module 2)
Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi (BTTO)
Yaşar University Information and Technology Transfer Office (BTTO)
(232) 411 58 90
evla.mutlu@yasar.edu.tr
http://btto.yasar.edu.tr/
Ayşe Şen
Uzman
Specialist
Kuluçka Merkezi ve Girişimcilik (Modül 5)
Incubator and Entrepreneurship (Module 5)
Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi (BTTO)
Yaşar University Information and Technology Transfer Office (BTTO)
(232) 411 55 76
ayse.sen@yasar.edu.tr
http://btto.yasar.edu.tr/
Pınar Ertürk
Koordinaör
Coordinator
Fikri Mülkiyet Hakları ve Ticarileştirme (Modül 4)
IPR and Commercialization (Module 4)
Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi (BTTO)
Yaşar University Information and Technology Transfer Office (BTTO)
(232) 411 55 76
pinar.erturk@yasar.edu.tr
http://btto.yasar.edu.tr/
Serkan Bürken
Dr. / Koordinaör
Dr. / Coordinator
Üniversite-Sanayi İşbirliği (Modül 3)
University-Industry Cooperation (Module 3)
Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi (BTTO)
Yaşar University Information and Technology Transfer Office (BTTO)
(232) 411 54 28
serkan.burken@yasar.edu.tr
http://btto.yasar.edu.tr/
Emrah Tomur
Dr. / TTO Müdürü
Dr. / TTO Director
Teknoloji Transfer Süreçleri Yönetimi
Management of Technology Transfer Processes
Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi (BTTO)
Yaşar University Information and Technology Transfer Office (BTTO)
(232) 411 50 00 (232) 411 53 66
emrah.tomur@yasar.edu.tr
http://btto.yasar.edu.tr/
Cumhur Taş
Yrd. Doç. Dr. / TTO Akademik Koordinatörü
Asst. Prof. Dr. / TTO Academic Coordinator
Üsküdar Üniversitesi TTO
Üsküdar University TTO
(216) 400 22 22
tto@uskudar.edu.tr
http://tto.uskudar.edu.tr/
Fatma Zehra Keskin
TTO Proje Asistanı
TTO Project Assistant
Üsküdar Üniversitesi TTO
Üsküdar University TTO
(216) 400 22 22
tto@uskudar.edu.tr
http://tto.uskudar.edu.tr/
Sabri Atlas
Mali Müşavir
Certified Public Accountant
Uludağ Üniversitesi TTO
Uludağ University TTO
(224) 280 85 70 / 114
sabri@uludagtto.com
www.uludagtto.com
Şenay Vatansever
Uzman
Specialist
Proje
Project
Uludağ Üniversitesi TTO
Uludağ University TTO
(224) 280 85 70 / 121
senay@uludagtto.com
www.uludagtto.com
Nihal Sağlam
Uzman
Specialist
AB Projeleri
EU Projects
Uludağ Üniversitesi TTO
Uludağ University TTO
(224) 280 85 70 / 124
nihal@uludagtto.com
www.uludagtto.com
Selim Erkek
Uzman
Specialist
AB Projeleri
EU Projects
Uludağ Üniversitesi TTO
Uludağ University TTO
(224) 280 85 70 / 116
selim@uludagtto.com
www.uludagtto.com
Emre Kürşad Dilek
Uzman
Specialist
AB Projeleri
EU Projects
Uludağ Üniversitesi TTO
Uludağ University TTO
(224) 280 85 70 / 118
kursad@uludagtto.com
www.uludagtto.com
Erkin Bilaloğlu
Direktör
Director
Şirketleşme
Incorporation
Uludağ Üniversitesi TTO
Uludağ University TTO
(224) 280 85 70 / 113
erkin@uludagtto.com
www.uludagtto.com
Nur Yağcı Alan
Direktör
Director
Fikri Sınai Mülkiyet Hakları
Intellectual Industrial Property Rights
Uludağ Üniversitesi TTO
Uludağ University TTO
(224) 280 85 70 / 117
nur@uludagtto.com
www.uludagtto.com
Ayşegül Akpınar
Direktör
Director
Proje Geliştirme
Project Development
Uludağ Üniversitesi TTO
Uludağ University TTO
(224) 280 85 70 / 123
aysegul@uludagtto.com
www.uludagtto.com
Ceyda Uğurel
Direktör
Director
Destek Programları
Support Programmes
Uludağ Üniversitesi TTO
Uludağ University TTO
(224) 280 85 70 / 122
ceyda@uludagtto.com
www.uludagtto.com
Esra Kul
Uzman
Specialist
Kurumsal İletişim
Corporate Communication
Uludağ Üniversitesi TTO
Uludağ University TTO
(224) 280 85 70
esra@uludagtto.com
www.uludagtto.com
Gülden Tekmen
Uzman / Genel Müdür Yardımcısı
Specialist / Assistant Director General
İş Geliştime
Business Development
Uludağ Üniversitesi TTO
Uludağ University TTO
(224) 280 85 70 / 115
gulden@uludagtto.com
www.uludagtto.com
Ömer Şendoğan
Uzman / Genel Müdür Yardımcısı
Specialist / Assistant Director General
Proje Yönetim
Project Management
Uludağ Üniversitesi TTO
Uludağ University TTO
(224) 280 85 70
omer@uludagtto.com
www.uludagtto.com
Fatih Yalınbaş
Genel Müdür
Director General
Uludağ Üniversitesi TTO
Uludağ University TTO
(224) 280 85 69
fatih@uludagtto.com
www.uludagtto.com
Büşra Duygu
Uzman
Specialist
İş Geliştirme ve Proje İzleme
Business Development and Project Monitoring
TÜBİTAK Marmara Teknopark TTO
TUBITAK Marmara Technopark TTO
(262) 676 62 00
info@marmarateknokent.com.tr
http://marmarateknokent.tubitak.gov.tr/tr/hizmetler/teknoloji-transfer-ofisi-tto
Hanife Oktay
Patent Vekili / Teknoloji Transferi Uzmanı
Patent Attorney / Technology Transfer Specialist
Turktek Teknoloji Geliştirme ve Transfer Merkezi
Turktek Technology Development and Transfer Center
(212) 691 61 34 (530) 171 37 75
h.oktay@turktekteknoloji.com.tr
www.turktekteknoloji.com.tr
İbrahim Mumoğullarında
Genel Koordinatör
General Coordinator
Turktek Teknoloji Geliştirme ve Transfer Merkezi
Turktek Technology Development and Transfer Center
(212) 691 61 34
ibrahim.m@turktekteknoloji.com.tr info@turktekteknoloji.com.tr
www.turktekteknoloji.com.tr
Canan Aysu
Yönetici Asistanı
Executive Assistant
İdari İşler
Administrative Affairs
Trakya Üniversitesi TTO (T-TTO)
Trakya University TTO (T-TTO)
(284) 214 94 84
cananaysu@trakyateknopark.com.tr
http://trakyatto.com/
Ufuk Duymaz
Uzman Yardımcısı
Assistant Specialist
Girişimcilik ve Şirketleşme (Modül 5)
Entrepreneurship and Incorporation (Module 5)
Trakya Üniversitesi TTO (T-TTO)
Trakya University TTO (T-TTO)
(284) 214 94 84
ufuk.duymaz@trakyatto.com
http://trakyatto.com/
Furkan Güner
Uzman Yardımcısı
Assistant Specialist
Üniversite-Sanayi İşbirliği (Modül 3)
University-Industry Cooperation (Module 3)
Trakya Üniversitesi TTO (T-TTO)
Trakya University TTO (T-TTO)
(284) 214 94 84
furkan.guner@trakyatto.com
http://trakyatto.com/
H.Barış Karol
Uzman Yardımcısı
Assistant Specialist
Üniversite-Sanayi İşbirliği (Modül 3)
University-Industry Cooperation (Module 3)
Trakya Üniversitesi TTO (T-TTO)
Trakya University TTO (T-TTO)
(284) 214 94 84
baris.karol@trakyatto.com
http://trakyatto.com/
İ. Ayhan Bağcı
Uzman Yardımcısı
Assistant Specialist
Üniversite-Sanayi İşbirliği (Modül 3)
University-Industry Cooperation (Module 3)
Trakya Üniversitesi TTO (T-TTO)
Trakya University TTO (T-TTO)
(284) 214 94 84
ayhan.bagci@trakyatto.com
http://trakyatto.com/
Burcu Denel Karadeniz
Uzman
Specialist
Fikri Mülkiyet Hakları (Modül 4)
IPR (Module 4)
Trakya Üniversitesi TTO (T-TTO)
Trakya University TTO (T-TTO)
(284) 214 94 84
burcu.karadeniz@trakyatto.com
http://trakyatto.com/
Tuğçe Küçükyıldırım
Uzman
Specialist
Proje Yönetimi ve Destek (Modül 2)
Project Management and Support (Module 2)
Trakya Üniversitesi TTO (T-TTO)
Trakya University TTO (T-TTO)
(284) 214 94 84
tugce.kucukyildirim@trakyatto.com
http://trakyatto.com/
Çiğdem Beji
Uzman
Specialist
Proje Yönetimi ve Destek (Modül 2)
Project Management and Support (Module 2)
Trakya Üniversitesi TTO (T-TTO)
Trakya University TTO (T-TTO)
(284) 214 94 84
cigdem.beji@trakyatto.com
http://trakyatto.com/
Onur Kübüç
TTO Direktörü
TTO Director
Trakya Üniversitesi TTO (T-TTO)
Trakya University TTO (T-TTO)
(284) 214 94 84
onurkubuc@trakyatto.com
http://trakyatto.com/
İlknur Taştan Boz
Yrd. Doç. Dr. / Trakya Teknopark Genel Müdürü
Asst. Prof. Dr. / Trakya Technopark Director General
Trakya Üniversitesi TTO (T-TTO)
Trakya University TTO (T-TTO)
(284) 214 94 84
ilknurtastan@trakya.edu.tr
http://trakyatto.com/
Oğuzhan Erdem
Yrd. Doç. Dr. / TTO Yönetim Kurulu Başkan Vekili / TTO Proje Danışmanı
Asst. Prof. Dr. / TTO Acting President of Board / TTO Project Advisor
Trakya Üniversitesi TTO (T-TTO)
Trakya University TTO (T-TTO)
(284) 214 94 84
ogerdem@trakya.edu.tr iletisim@trakyatto.com
http://trakyatto.com/
Nilhan Ürkmez Taşkın
Yrd. Doç. Dr. / TTO Proje Danışmanı
Asst. Prof. Dr. / TTO Project Advisor
Trakya Üniversitesi TTO (T-TTO)
Trakya University TTO (T-TTO)
(284) 214 94 84
nilhanu@trakya.edu.tr
http://trakyatto.com/
Hakan Kızıltoprak
TTO Yöneticisi
TTO Director
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ETÜ TTO
TOBB University of Economics and Technology ETU TTO
(312) 292 45 04
hkiziltoprak@etu.edu.tr
http://tto.etu.edu.tr/index.php
Duygu Berberoğlu
Uzman
Assistant Specialist
Girişimcilik
Entrepreneurship
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ETÜ TTO
TOBB University of Economics and Technology ETU TTO
(312) 292 46 52
dberberoglu@etu.edu.tr
http://tto.etu.edu.tr/index.php
Şevket Özer Kürkçüoğlu
Müdür
Specialist
Girişimcilik
Entrepreneurship
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ETÜ TTO
TOBB University of Economics and Technology ETU TTO
(312) 292 44 57
girisim@etu.edu.tr skurkcuoglu@etu.edu.tr
http://tto.etu.edu.tr/index.php
M. Yusuf Kansız
Müdür
Specialist
Proje Yönetimi ve Geliştirme
Project Management and Development
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ETÜ TTO
TOBB University of Economics and Technology ETU TTO
(312) 292 44 17
mkansiz@etu.edu.tr
http://tto.etu.edu.tr/index.php
Seda Damla Yücel
Müdür
Manager
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları
IPR
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ETÜ TTO
TOBB University of Economics and Technology ETU TTO
(312) 292 44 62
patent@etu.edu.tr a.gur@etu.edu.tr
http://tto.etu.edu.tr/index.php
Yücel Sabit Helimoğlu
Direktör
Director
Laboratuvar
Lab
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ETÜ TTO
TOBB University of Economics and Technology ETU TTO
(312) 292 44 55
tto@etu.edu.tr merkezlab@etu.edu.tr yhelimoglu@etu.edu.tr
http://tto.etu.edu.tr/index.php
Zafer Bakırlı
Memur
Officer
Süleyman Demirel Üniversitesi ÜNİSAM TTO
Süleyman Demirel University ÜNİSAM TTO
(246) 211 85 69 (246) 211 85 03
zaferbakirli@sdu.edu.tr
http://tto.sdu.edu.tr/tr/
Şükrü Kaya
Öğr. Gör.
Lecturer
Süleyman Demirel Üniversitesi ÜNİSAM TTO
Süleyman Demirel University ÜNİSAM TTO
(246) 211 85 69 (246) 211 85 03
sukrukaya@sdu.edu.tr
http://tto.sdu.edu.tr/tr/
Serkan Boyar
Doç. Dr. / Direktör
Assoc. Prof. Dr. / Director
Süleyman Demirel Üniversitesi ÜNİSAM TTO
Süleyman Demirel University ÜNİSAM TTO
(246) 211 85 69 (246) 211 85 03
tto@sdu.edu.tr serkanboyar@sdu.edu.tr
http://tto.sdu.edu.tr/tr/
Mehmet Tanyer
Uzman
Specialist
Patent ve Ticarileştirme
Patent and Commercialization
Selçuk Üniversitesi Konya Teknokent Selçuk TTO
Selçuk University Konya Teknokent Selçuk TTO
(332) 262 02 02
mehmettanyer@konyateknokent.com.tr
http://www.konyateknokent.com.tr/
Yeliz Erenler
TTO Yöneticisi
TTO Director
Selçuk Üniversitesi Konya Teknokent Selçuk TTO
Selçuk University Konya Teknokent Selçuk TTO
(332) 262 02 02
yeliz.erenler@selcuk.edu.tr
http://www.konyateknokent.com.tr/
Prof. Dr. Süleyman Soylu
TTO Proje Yürütücüsü
TTO Project Coordinator
Selçuk Üniversitesi Konya Teknokent Selçuk TTO
Selçuk University Konya Teknokent Selçuk TTO
(332) 223 28 55 (546) 236 87 86
ssoylu@selcuk.edu.tr
http://www.konyateknokent.com.tr/
Aykut Ulgar
Uzman
Specialist
Girişimcilik ve Şirketleşme
Entrepreneurship and Incorporation
Sakarya Üniversitesi ADAPTTO
Sakarya University ADAPTTO
(264) 346 02 02 / 1122
aykut.ulgar@adaptto.net
http://www.adaptto.net/
Esra Ellidokuz
Koordinatör
Coordinator
Girişimcilik
Entrepreneurship
Sakarya Üniversitesi ADAPTTO
Sakarya University ADAPTTO
(264) 346 02 02
esra.ellidokuz@adaptto.net
http://www.adaptto.net/
Seval Yılmaz
Koordinatör
Coordinator
Fikri Sınai Mülkiyet Hakları
Intellectual Industrial Property Rights
Sakarya Üniversitesi ADAPTTO
Sakarya University ADAPTTO
(264) 346 02 02
tahsinengin@sakaryateknokent.com
http://www.adaptto.net/
İsmail Didin
Koordinatör
Coordinator
Üniversite-Sanayi İşbirliği
University-Industry Collaboration
Sakarya Üniversitesi ADAPTTO
Sakarya University ADAPTTO
(264) 346 02 02 / 1102
ismail.didin@adaptto.net
http://www.adaptto.net/
Özlem Eryılmaz
Uzman
Specialist
AB Projeleri Geliştirme ve Yönetim
EU Projects Development and Management
Sakarya Üniversitesi ADAPTTO
Sakarya University ADAPTTO
(264) 346 02 02
ozlem.eryilmaz@adaptto.net
http://www.adaptto.net/
Aslı Pekparlak
Dr. / Koordinatör
Dr. / Coordinator
Hibe Projeleri
Support Programmes
Sakarya Üniversitesi ADAPTTO
Sakarya University ADAPTTO
(264) 346 02 02 / 1121
asli.pekparlak@adaptto.net
http://www.adaptto.net/
Enver Nehir
Koordinatör
Coordinator
Tanıtım ve Farkındalık
Promotion and Awareness
Sakarya Üniversitesi ADAPTTO
Sakarya University ADAPTTO
(264) 346 02 02
enver.nehir@adaptto.net
http://www.adaptto.net/
Tahsin Engin
Prof. Dr. / TTO Direktörü
Prof. Dr. / TTO Director
Sakarya Üniversitesi ADAPTTO
Sakarya University ADAPTTO
(264) 346 02 02 / 1101 (532) 755 05 40
adaptto@sakarya.edu.tr tahsinengin@sakaryateknokent.com
http://www.adaptto.net/
Özden Nilüfer Çoşkuner
Uzman
Specialist
Sabancı Üniversitesi TTO
Sabancı University TTO
(216) 483 97 06
nilufercoskuner@sabanciuniv.edu
http://rgp.sabanciuniv.edu/tr/teknoloji-transfer-ofisi
Aslıhan Eran
Müdür
Manager
Proje Yönetim Ofisi
Project Management Office
Sabancı Üniversitesi TTO
Sabancı University TTO
(216) 483 96 93
aslihan@sabanciuniv.edu
http://rgp.sabanciuniv.edu/tr/teknoloji-transfer-ofisi
Tuğba Öztürk
Uzman
Specialist
Sabancı Üniversitesi TTO
Sabancı University TTO
(216) 483 98 70
tugbao@sabanciuniv.edu
http://rgp.sabanciuniv.edu/tr/teknoloji-transfer-ofisi
İclal Arguç
Proje Uzmanı
Project Specialist
Sabancı Üniversitesi TTO
Sabancı University TTO
(216) 483 91 10
iclal@sabanciuniv.edu
http://rgp.sabanciuniv.edu/tr/teknoloji-transfer-ofisi
Ece Civelek
Uzman
Specialist
Sabancı Üniversitesi TTO
Sabancı University TTO
(216) 483 96 54
ececiv@sabanciuniv.edu
http://rgp.sabanciuniv.edu/tr/teknoloji-transfer-ofisi
Volkan Özgüz
Araştırma ve Lisansüstü Politikaları Direktörü
Research and Graduate Policy Director
Sabancı Üniversitesi TTO
Sabancı University TTO
(216) 483 96 66
tto@sabanciuniv.edu vozguz@sabanciuniv.edu
http://rgp.sabanciuniv.edu/tr/teknoloji-transfer-ofisi
Gözde Tüysüz
Uzman
Specialist
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi TTO
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi TTO
(464) 223 61 26 / 1879
gozde.tuysuz@erdogan.edu.tr
http://arge.erdogan.edu.tr/tto/
Kübra Gököz
Uzman
Specialist
Destek Programları
Support Programmes
Pamukkale Teknokent TTO
Pamukkale Teknokent TTO
(258) 215 50 01 / 2020 (544) 978 54 16
kubrag@pau.edu.tr
http://pamukkaletto.com/pautto/
Mukaddes Meryem Tunç
Uzman
Specialist
Üniversite-Sanayi İşbirliği
University-Industry Collaboration
Pamukkale Teknokent TTO
Pamukkale Teknokent TTO
(258) 215 50 01 ? 02 (505) 844 37 46
tuncm@pau.edu.tr
http://pamukkaletto.com/pautto/
Aslı Atar
Uzman
Specialist
Patent ve Ticarileştirme
Patent and Commercialization
Pamukkale Teknokent TTO
Pamukkale Teknokent TTO
(258) 215 50 01 / 2040 (507) 911 97 94
aatar@pau.edu.tr
http://pamukkaletto.com/pautto/
Işıl Baysal
Uzman
Specialist
Girişimcilik ve Şirketleşme
Entrepreneurship, Innovation and Incorporation Services
Pamukkale Teknokent TTO
Pamukkale Teknokent TTO
(258) 215 50 01 ? 02
ibaysal@pau.edu.tr
http://pamukkaletto.com/pautto/
Süleyman Aytekin
Uzman
Specialist
Üniversite-Sanayi İşbirliği
University-Industry Collaboration
Pamukkale Teknokent TTO
Pamukkale Teknokent TTO
(258) 215 50 01 / 2031
suleymanaytekin@pau.edu.tr
http://pamukkaletto.com/pautto/
Necip Atar
Doç. Dr. / Proje Yürütücüsü
Assoc. Prof. Dr. / Project Director
Pamukkale Teknokent TTO
Pamukkale Teknokent TTO
(258) 215 50 01
info@pamukkaletto.com natar@pau.edu.tr
http://pamukkaletto.com/pautto/
Selçuk Tuncer
Fikri Mülkiyet Hakları Uzmanı
Intellectual Property Rights Specialist
Özyeğin Üniversitesi TTO
Özyeğin University TTO
(216) 564 93 68
gulcan.tutkun@ozyegin.edu.tr
tto.ozyegin.edu.tr
Nilay Papila
Direktör
Director
Özyeğin Üniversitesi TTO
Özyeğin University TTO
(216) 564 90 00
nilay.papila@ozyegin.edu.tr nilaypapila@gmail.com ipr@ozyegin.edu.tr
tto.ozyegin.edu.tr
Tolga Özbolat
Direktör
Director
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Metutech TTO
Middle East Technical University Metutech TTO
(312) 987 35 00 (312) 210 64 00
tolga.ozbolat@metutech.metu.edu.tr
http://metutech-tto.org/
Hadi Tolga Göksidan
Proje Yürütücüsü / Birim Koordinatörü
Project Coordinator / Unit Coordinator
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Metutech TTO
Middle East Technical University Metutech TTO
(312) 987 35 00 (312) 210 64 00
tolga.goksidan@odtuteknokent.com.tr
http://metutech-tto.org/
Mustafa Kızıltaş
Genel Müdür
Director General
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Metutech TTO
Middle East Technical University Metutech TTO
(312) 987 35 00 (312) 210 64 00 / 111
odtuteknokent@odtuteknokent.com.tr mkiziltas@metutech.metu.edu.tr
http://metutech-tto.org/
Yusuf Dudu
Uzman
Specialist
Fikri Mülkiyet Hakları, Patent Başvuru ve Yönlendirme Destekleri
IPRs, Patent Application and Guidance Supports
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgi Transfer Ofisi (ODTÜ-BTO)
Middle East Technical University Information Transfer Office (METU-BTO)
(312) 210 70 40 - 41
yusuf.dudu@odtuteknokent.com.tr
https://bto.metu.edu.tr/tr
İdil Buse Kök
Avukat
Lawyer
Fikri Mülkiyet Hakları ve Sözleşme Yönetimi Destekleri
IPRs and Contract Management Supports
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgi Transfer Ofisi (ODTÜ-BTO)
Middle East Technical University Information Transfer Office (METU-BTO)
(312) 210 70 40 - 41
idil.kok@odtuteknokent.com.tr
https://bto.metu.edu.tr/tr
Sinem Şimşek
Uzman
Specialist
Araştırmacı ve Sanayi Destek, Proje Geliştirme ve Yönlendirme Destekleri
Researcher and Industry Supports, Project Development and Guidance Supports
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgi Transfer Ofisi (ODTÜ-BTO)
Middle East Technical University Information Transfer Office (METU-BTO)
(312) 210 70 40 - 41
sinem.simsek@odtuteknokent.com.tr
https://bto.metu.edu.tr/tr
Berat Kılıç
Uzman
Specialist
Projeler, Proje Destekleri ve Yönlendirme Destekleri
Projects, Project Supports and Guidance Supports
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgi Transfer Ofisi (ODTÜ-BTO)
Middle East Technical University Information Transfer Office (METU-BTO)
(312) 210 70 40 - 41
berat.kilic@odtuteknokent.com.tr
https://bto.metu.edu.tr/tr
Aysu Özen
Koordinatör
Coordinator
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgi Transfer Ofisi (ODTÜ-BTO)
Middle East Technical University Information Transfer Office (METU-BTO)
(312) 210 70 40 - 41
bto@metu.edu.tr oaysu@metu.edu.tr
https://bto.metu.edu.tr/tr
Murat Erdoğan
Yrd. Doç. Dr. / Üye
Asst. Prof. Dr. / Member
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sanayi Üniversite-İş Dünyası İşbirliğini Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (OMÜSİGEM) TTO
Ondokuz Mayıs University Industry-University-Business Collaboration Development Application and Research Center (OMÜSİGEM) TTO
(362) 260 50 20 (362) 312 19 19 / 3444
drmuraterdogan@hotmail.com
http://omusigem.omu.edu.tr/
Nurettin Şenyer
Yrd. Doç. Dr. / Üye
Asst. Prof. Dr. / Member
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sanayi Üniversite-İş Dünyası İşbirliğini Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (OMÜSİGEM) TTO
Ondokuz Mayıs University Industry-University-Business Collaboration Development Application and Research Center (OMÜSİGEM) TTO
(362) 260 50 20 (362) 312 19 19 / 1085
nurettins@omu.edu.tr
http://omusigem.omu.edu.tr/
Tevfik Özen
Doç. Dr. / Üye
Assoc. Prof. Dr. / Member
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sanayi Üniversite-İş Dünyası İşbirliğini Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (OMÜSİGEM) TTO
Ondokuz Mayıs University Industry-University-Business Collaboration Development Application and Research Center (OMÜSİGEM) TTO
(362) 260 50 20 (362) 312 19 19 / 5108
tevfikoz@omu.edu.tr
http://omusigem.omu.edu.tr/
Kemal Hacıefendioğlu
Doç. Dr. / Üye
Assoc. Prof. Dr. / Member
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sanayi Üniversite-İş Dünyası İşbirliğini Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (OMÜSİGEM) TTO
Ondokuz Mayıs University Industry-University-Business Collaboration Development Application and Research Center (OMÜSİGEM) TTO
(362) 260 50 20 (362) 312 19 19 / 1052
hckemal@omu.edu.tr
http://omusigem.omu.edu.tr/
Aysun Çetin
Yrd. Doç. Dr. / Müdür Yardımcısı
Asst. Prof. Dr. / Assistant Manager
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sanayi Üniversite-İş Dünyası İşbirliğini Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (OMÜSİGEM) TTO
Ondokuz Mayıs University Industry-University-Business Collaboration Development Application and Research Center (OMÜSİGEM) TTO
(362) 260 50 20 (362) 312 19 19 / 6007
aysun.cetin@omu.edu.tr
http://omusigem.omu.edu.tr/
Mustafa Özbey
Yrd. Doç. Dr. / Müdür
Asst. Prof. Dr. / Manager
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sanayi Üniversite-İş Dünyası İşbirliğini Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (OMÜSİGEM) TTO
Ondokuz Mayıs University Industry-University-Business Collaboration Development Application and Research Center (OMÜSİGEM) TTO
(362) 260 50 20 (362) 312 19 19 / 1316
omusigem@omu.edu.tr
http://omusigem.omu.edu.tr/
Erhan Özdemir
Uzman
Specialist
Proje Finansal Yönetim
Project Financial Management
Okan Üniversitesi Araştırma ve Proje Geliştirme Koordinatörlüğü (ARPROGED)
Okan University Research and Project Deveopment Coordination (ARPROGED)
(216) 677 16 30 / 2331 / 1917
http://www.okan.edu.tr/sayfa/arastirma-ve-proje-gelistirme-direktorlugu
Can Özyurtlu
Uzman Yardımcısı
Assistant Specialist
Proje Geliştirme ve Yönetim
Project Deveopment and Management
Okan Üniversitesi Araştırma ve Proje Geliştirme Koordinatörlüğü (ARPROGED)
Okan University Research and Project Deveopment Coordination (ARPROGED)
(216) 677 16 30 / 2331 / 1917
http://www.okan.edu.tr/sayfa/arastirma-ve-proje-gelistirme-direktorlugu
Sevil Budak
Uzman
Specialist
Proje Geliştirme ve Yönetim
Project Deveopment and Management
Okan Üniversitesi Araştırma ve Proje Geliştirme Koordinatörlüğü (ARPROGED)
Okan University Research and Project Deveopment Coordination (ARPROGED)
(216) 677 16 30 / 2331 / 1917
http://www.okan.edu.tr/sayfa/arastirma-ve-proje-gelistirme-direktorlugu
Bülent Erbaş
Müdür / Okan Tekno Arge Genel Müdürü
Manager / Okan Tekno R- Director General
Okan Üniversitesi Araştırma ve Proje Geliştirme Koordinatörlüğü (ARPROGED)
Okan University Research and Project Deveopment Coordination (ARPROGED)
(216) 677 16 30 / 2331 / 1917
http://www.okan.edu.tr/sayfa/arastirma-ve-proje-gelistirme-direktorlugu
Orhan Behiç Alankuş
Prof. Dr. / Direktör
Prof. Dr. / Director
Okan Üniversitesi Araştırma ve Proje Geliştirme Koordinatörlüğü (ARPROGED)
Okan University Research and Project Deveopment Coordination (ARPROGED)
(216) 677 16 30 / 2405
arproged@okan.edu.tr orhan.alankus@okan.edu.tr
http://www.okan.edu.tr/sayfa/arastirma-ve-proje-gelistirme-direktorlugu
Nalan Gördeles Beşer
Yrd. Doç. Dr. / TTO Yürütme Kurulu Üyesi
Asst. Prof. Dr. / TTO Steering Committee Member
Niğde Üniversitesi Niğde TTO
Niğde University Niğde TTO
(388) 225 22 90
nalanbeser@hotmail.com
http://www.nigde.edu.tr/proged/page.php?page=64
Orkun Ersoy
Yrd. Doç. Dr. / TTO Yürütme Kurulu Üyesi
Asst. Prof. Dr. / TTO Steering Committee Member
Niğde Üniversitesi Niğde TTO
Niğde University Niğde TTO
(388) 225 22 90 (388) 225 40 10
oersoy@nigde.edu.tr
http://www.nigde.edu.tr/proged/page.php?page=64
Emre Ünal
Doç. Dr. / TTO Yürütme Kurulu Üyesi
Assoc. Prof. Dr. / TTO Steering Committee Member
Niğde Üniversitesi Niğde TTO
Niğde University Niğde TTO
(388) 225 22 90 (388) 211 28 54
emreunal@nigde.edu.tr
http://www.nigde.edu.tr/proged/page.php?page=64
Yüksel Kaplan
Doç. Dr. / TTO Yürütme Kurulu Üyesi
Assoc. Prof. Dr. / TTO Steering Committee Member
Niğde Üniversitesi Niğde TTO
Niğde University Niğde TTO
(388) 225 22 90 (388) 225 22 49
ykaplan@nigde.edu.tr
http://www.nigde.edu.tr/proged/page.php?page=64
Fatih Yücel
Doç. Dr. / TTO Yürütme Kurulu Üyesi
Assoc. Prof. Dr. / TTO Steering Committee Member
Niğde Üniversitesi Niğde TTO
Niğde University Niğde TTO
(388) 225 22 90
fatihyucel@nigde.edu.tr
http://www.nigde.edu.tr/proged/page.php?page=64
Öner Yusuf Toraman
Doç. Dr. / TTO Birim Sorumlusu
Assoc. Prof. Dr. / TTO Director
Niğde Üniversitesi Niğde TTO
Niğde University Niğde TTO
(388) 225 22 90
otoraman@nigde.edu.tr
http://www.nigde.edu.tr/proged/page.php?page=64
Metin Yıldırım
Prof. Dr. / TTO Başkanı / Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. / TTO President / Vice Rector
Niğde Üniversitesi Niğde TTO
Niğde University Niğde TTO
(388) 225 26 23
tgb_nigde@nigde.edu.tr myildir@hotmail.com
http://www.nigde.edu.tr/proged/page.php?page=64
İrem Karaaslan
Uzman
Specialist
Mustafa Kemal Üniversitesi Üniversite-Sanayi İşbirliği Geliştirme Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi (MÜSİGEM) TTO
Mustafa Kemal University University-Industry Collaboration Development Coordination Application and Research Center (MÜSİGEM) TTO
(326) 221 33 17
ikaraaslan@mku.edu.tr
http://www.mku.edu.tr/main.php?l=l-=usigem
Serbay Bucak
Uzman
Specialist
Mustafa Kemal Üniversitesi Üniversite-Sanayi İşbirliği Geliştirme Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi (MÜSİGEM) TTO
Mustafa Kemal University University-Industry Collaboration Development Coordination Application and Research Center (MÜSİGEM) TTO
(326) 221 33 17 / 2101 / 3267
sbucak@mku.edu.tr
http://www.mku.edu.tr/main.php?l=l-=usigem
Nurcan Karakaş
Uzman
Specialist
Mustafa Kemal Üniversitesi Üniversite-Sanayi İşbirliği Geliştirme Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi (MÜSİGEM) TTO
Mustafa Kemal University University-Industry Collaboration Development Coordination Application and Research Center (MÜSİGEM) TTO
(326) 221 33 17 / 1160
nkarakas@mku.edu.tr
http://www.mku.edu.tr/main.php?l=l-=usigem
Gamze Özge Özmen
Uzman
Specialist
Mustafa Kemal Üniversitesi Üniversite-Sanayi İşbirliği Geliştirme Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi (MÜSİGEM) TTO
Mustafa Kemal University University-Industry Collaboration Development Coordination Application and Research Center (MÜSİGEM) TTO
(326) 221 33 17 / 1160
gozmen@mku.edu.tr
http://www.mku.edu.tr/main.php?l=l-=usigem
Oğuz Parlakay
Yrd. Doç. Dr. / Müdür Yardımcısı
Asst. Prof. Dr. / Assistant Manager
Mustafa Kemal Üniversitesi Üniversite-Sanayi İşbirliği Geliştirme Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi (MÜSİGEM) TTO
Mustafa Kemal University University-Industry Collaboration Development Coordination Application and Research Center (MÜSİGEM) TTO
(326) 245 58 29 / 1091
oparlakay@mku.edu.tr
http://www.mku.edu.tr/main.php?l=l-=usigem
Selahattin Kocaman
Yrd. Doç. Dr. / Müdür Yardımcısı
Asst. Prof. Dr. / Assistant Manager
Mustafa Kemal Üniversitesi Üniversite-Sanayi İşbirliği Geliştirme Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi (MÜSİGEM) TTO
Mustafa Kemal University University-Industry Collaboration Development Coordination Application and Research Center (MÜSİGEM) TTO
(326) 613 56 00 / 4231
skocaman@mku.edu.tr
http://www.mku.edu.tr/main.php?l=l-=usigem
Erdoğan Kanca
Yrd. Doç. Dr. / Müdür
Asst. Prof. Dr. / Manager
Mustafa Kemal Üniversitesi Üniversite-Sanayi İşbirliği Geliştirme Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi (MÜSİGEM) TTO
Mustafa Kemal University University-Industry Collaboration Development Coordination Application and Research Center (MÜSİGEM) TTO
(326) 613 56 00 / 4616
musigem@mku.edu.tr kanca@mku.edu.tr
http://www.mku.edu.tr/main.php?l=l-=usigem
Tuğba Uçma Uysal
Doç. Dr. / Koordinatör Yardımcısı
Assoc. Prof. Dr. / Assistant Coordinator
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi TTO (MU-TTO)
Muğla Sıtkı Koçman University TTO (MU-TTO)
utugba@mu.edu.tr
http://www.mu.edu.tr/duyuru/tr/universitemiz-teknoloji-transfer-ofisi-mutto-kurulmustur-9180
İlkay Kuşcu
Prof. Dr. / Koordinatör
Prof. Dr. / Coordinator
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi TTO (MU-TTO)
Muğla Sıtkı Koçman University TTO (MU-TTO)
(252) 211 193 7 (252) 211 19 11
ikuscu@mu.edu.tr
http://www.mu.edu.tr/duyuru/tr/universitemiz-teknoloji-transfer-ofisi-mutto-kurulmustur-9180
Berna Aysen
Öğr. Gör. / Koordinatör
Lecturer / Coordinator
Girişimcilik ve Şirketleşme
Entrepreneurship, Innovation and Incorporation Services
Mersin Üniversitesi Mersin TTO
Mersin University Mersin TTO
(324) 361 00 01 / 4942
bernaaysen@mersin.edu.tr
http://tto.mersin.edu.tr/
Aynur Gürbüz
Koordinatör
Coordinator
Fikri Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama
IP Management and Licensing
Mersin Üniversitesi Mersin TTO
Mersin University Mersin TTO
(324) 361 00 01 / 4954
patent@mersin.edu.tr aynurgurbuz@mersin.edu.tr
http://tto.mersin.edu.tr/
Ersun Erman
Uzman
Specialist
Üniversite Sanayi İşbirliği
University-Industry Collaboration
Mersin Üniversitesi Mersin TTO
Mersin University Mersin TTO
(324) 361 00 01 / 4948
ersunerman@mersin.edu.tr
http://tto.mersin.edu.tr/
Ayşegül Polat
Koordinatör
Coordinator
Üniversite Sanayi İşbirliği
University-Industry Collaboration
Mersin Üniversitesi Mersin TTO
Mersin University Mersin TTO
(324) 361 00 01 / 4948
aysegul.polat@mersin.edu.tr
http://tto.mersin.edu.tr/
Birdal Arslan
Uzman
Specialist
Mersin Üniversitesi Mersin TTO
Mersin University Mersin TTO
(324) 361 00 01 / 4944
birdal.arslan@mersin.edu.tr
http://tto.mersin.edu.tr/
Mesut Uzman
Öğr. Gör. / Koordinatör
Lecturer / Coordinator
Mersin Üniversitesi Mersin TTO
Mersin University Mersin TTO
(324) 361 00 01 / 4934
uzmanmesut@mersin.edu.tr
http://tto.mersin.edu.tr/
Tuba Şimşek
Uzman
Specialist
Mersin Üniversitesi Mersin TTO
Mersin University Mersin TTO
(324) 361 00 01 / 4943
tuubasimsek@mersin.edu.tr
http://tto.mersin.edu.tr/
Sertan Çevik
Öğr. Gör. / Koordinatör
Lecturer / Coordinator
Mersin Üniversitesi Mersin TTO
Mersin University Mersin TTO
(324) 361 00 01 / 4941
scevik@mersin.edu.tr
http://tto.mersin.edu.tr/
Halil Akın
Proje Yürütücüsü
Project Director
Mersin Üniversitesi Mersin TTO
Mersin University Mersin TTO
(324) 361 00 01 / 4958
halilakin@mersin.edu.tr
http://tto.mersin.edu.tr/
Kasım Ocakoğlu
Doç. Dr. / Proje Yöneticisi
Assoc. Prof. Dr. / Project Manager
Mersin Üniversitesi Mersin TTO
Mersin University Mersin TTO
(324) 361 00 01 / 4964
mersintto@mersin.edu.tr kasim.ocakoglu@mersin.edu.tr
http://tto.mersin.edu.tr/
Mustafa Tüysüz
Uzman
Specialist
Marmara Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji Transferi Ofisi (MİTTO)
Marmara University Innovation and Technology Transfer Office (MİTTO)
(216) 414 05 45 / 1098
mustafa.tuysuz@marmara.edu.tr
http://mitto.marmara.edu.tr/
Vedat Güçler
Ofis Yöneticisi
Office Director
Marmara Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji Transferi Ofisi (MİTTO)
Marmara University Innovation and Technology Transfer Office (MİTTO)
(216) 414 05 45 / 1483-1535
vedat.gucler@marmara.edu.tr
http://mitto.marmara.edu.tr/
Yrd. Doç. Dr. Erkan İşgören
Koordinatör
Coordinator
Marmara Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji Transferi Ofisi (MİTTO)
Marmara University Innovation and Technology Transfer Office (MİTTO)
(216) 414 05 45 / 1535
mitto@marmara.edu.tr
http://mitto.marmara.edu.tr/
Ebru Hatipoğlu
Ofis Destek
Office Support
Koç Üniversitesi Araştırma, Proje Geliştirme ve Teknoloji Transferi Direktörlüğü (APGTTD)
Koç University Research, Project Development and Technology Transfer Directorate (APGTTD)
(212) 338 10 38
ehatipoglu@ku.edu.tr
https://tto.ku.edu.tr/tr
Onur Saygılı
Yazılım Mühendisi
Software Engineer
Kuluçka Merkezi projelerine yazılım geliştirme desteği
Support for developing software for Incubator projects
Koç Üniversitesi Araştırma, Proje Geliştirme ve Teknoloji Transferi Direktörlüğü (APGTTD)
Koç University Research, Project Development and Technology Transfer Directorate (APGTTD)
(212) 338 17 37
osaygili@ku.edu.tr
https://tto.ku.edu.tr/tr
Burak Yaman
Koordinatör
Coordinator
Kuluçka Merkezi kapsamındaki programların planlanması, koordine edilmesi ve yönetilmesi
Plannig, coordination and management of programmes in the context of incubator center
Koç Üniversitesi Araştırma, Proje Geliştirme ve Teknoloji Transferi Direktörlüğü (APGTTD)
Koç University Research, Project Development and Technology Transfer Directorate (APGTTD)
(212) 338 13 89
burakyaman@ku.edu.tr
https://tto.ku.edu.tr/tr
Aybüke Semerci
Teknoloji Transferi Sorumlusu
Senior Technology Transfer Specialist
Teknoloji portföy yönetimi
Technology portfolio management*Patent başvuruları*Patent applications*Lisanslama süreçleri desteği*Licensing process support
Koç Üniversitesi Araştırma, Proje Geliştirme ve Teknoloji Transferi Direktörlüğü (APGTTD)
Koç University Research, Project Development and Technology Transfer Directorate (APGTTD)
(212) 338 11 96
asemerci@ku.edu.tr
https://tto.ku.edu.tr/tr
Anıl Çetin
Teknoloji Transferi Sorumlusu
Senior Technology Transfer Specialist
Teknoloji portföy yönetimi
Technology portfolio management*Patent başvuruları*Patent applications*Lisanslama süreçleri desteği*Licensing process support
Koç Üniversitesi Araştırma, Proje Geliştirme ve Teknoloji Transferi Direktörlüğü (APGTTD)
Koç University Research, Project Development and Technology Transfer Directorate (APGTTD)
(212) 338 13 88
anilcetin@ku.edu.tr
https://tto.ku.edu.tr/tr
Özlem Değirmenci
Proje Uzman Yardımcısı
Assistant Grants Specialist
İstanbul Kalkınma Ajansı proje başvurularında bütçeleme
Budgeting in Istanbul Development Agency projects*Finansal raporlama *Financial reporting*Proje yönetimi desteği*Support for Project management
Koç Üniversitesi Araştırma, Proje Geliştirme ve Teknoloji Transferi Direktörlüğü (APGTTD)
Koç University Research, Project Development and Technology Transfer Directorate (APGTTD)
(212) 338 12 04
odegirmenci@ku.edu.tr
https://tto.ku.edu.tr/tr
Nazlı Baskan
Proje Uzman Yardımcısı
Assistant Grants Specialist
TÜBİTAK proje başvurularında bütçeleme
Budgeting in TUBITAK Project Applications*Finansal raporlama *Financial reporting*Proje yönetimi desteği*Support for Project management
Koç Üniversitesi Araştırma, Proje Geliştirme ve Teknoloji Transferi Direktörlüğü (APGTTD)
Koç University Research, Project Development and Technology Transfer Directorate (APGTTD)
(212) 338 12 74
nbaskan@ku.edu.tr
https://tto.ku.edu.tr/tr
Suna Akbayır
Üniversite-Sanayi İşbirliği Uzmanı
University and Industry Collaboration Specialist
Özel sektör kuruluşları ile işbirliğinin geliştirilmesi
Developing cooperation with private sector*Projelerde bütçeleme *Budgeting in Projects*Finansal yönetim desteği*Support for financial management
Koç Üniversitesi Araştırma, Proje Geliştirme ve Teknoloji Transferi Direktörlüğü (APGTTD)
Koç University Research, Project Development and Technology Transfer Directorate (APGTTD)
(212) 338 12 10
sakbayir@ku.edu.tr
https://tto.ku.edu.tr/tr
Gülay Karademir Kıyak
Proje Finans Uzman Yardımcısı
Assistant Grants Financial Specialist
AB ve diğer kurum proje başvurularında bütçeleme
Budgeting in EU and other Project Applications*Finansal raporlama *Financial reporting*Proje finansal yönetim desteği*Support for Project financial management
Koç Üniversitesi Araştırma, Proje Geliştirme ve Teknoloji Transferi Direktörlüğü (APGTTD)
Koç University Research, Project Development and Technology Transfer Directorate (APGTTD)
(212) 338 12 02
gkiyak@ku.edu.tr
https://tto.ku.edu.tr/tr
Zeynep Neyza Akçabay
Proje Finans Sorumlusu
Senior Grants Financial Specialist
AB ve diğer kurum proje başvurularında bütçeleme
Budgeting in EU and other Project Applications*Finansal raporlama *Financial reporting*Proje finansal yönetim desteği*Support for Project financial management
Koç Üniversitesi Araştırma, Proje Geliştirme ve Teknoloji Transferi Direktörlüğü (APGTTD)
Koç University Research, Project Development and Technology Transfer Directorate (APGTTD)
(212) 338 12 08
zakcabay@ku.edu.tr
https://tto.ku.edu.tr/tr
Meltem İşanlar
Proje Finans Yöneticisi
Grants Financial Manager
AB ve diğer kurum proje başvurularında bütçeleme
Budgeting in EU and other Project Applications*Finansal raporlama*Financial reporting*Proje finansal yönetim desteği*Support for Project financial management
Koç Üniversitesi Araştırma, Proje Geliştirme ve Teknoloji Transferi Direktörlüğü (APGTTD)
Koç University Research, Project Development and Technology Transfer Directorate (APGTTD)
(212) 338 12 93
misanlar@ku.edu.tr
https://tto.ku.edu.tr/tr
Eren Salman Demir
Proje Uzmanı
Grants Specialist
AB ve diğer kurum proje başvuruları geliştirme desteği (CE)
Development support for EU and Other Project Applications (CE)
Koç Üniversitesi Araştırma, Proje Geliştirme ve Teknoloji Transferi Direktörlüğü (APGTTD)
Koç University Research, Project Development and Technology Transfer Directorate (APGTTD)
(212) 338 10 65
erendemir@ku.edu.tr
https://tto.ku.edu.tr/tr
Aşkım Demiryürek
Proje Sorumlusu
Project Director
AB ve diğer kurum proje başvuruları geliştirme desteği (CS, SOM, SON)
Development support for EU and Other Project Applications (CS, SOM, SON)
Koç Üniversitesi Araştırma, Proje Geliştirme ve Teknoloji Transferi Direktörlüğü (APGTTD)
Koç University Research, Project Development and Technology Transfer Directorate (APGTTD)
(212) 338 13 33
ademiryurek@ku.edu.tr
https://tto.ku.edu.tr/tr
Emrah Göker
Proje Yöneticisi
Project Director
AB ve diğer kurum proje başvuruları geliştirme desteği (CSSH, CASE, LS)
Development support for EU and Other Project Applications (CSSH, CASE, LS)
Koç Üniversitesi Araştırma, Proje Geliştirme ve Teknoloji Transferi Direktörlüğü (APGTTD)
Koç University Research, Project Development and Technology Transfer Directorate (APGTTD)
(212) 338 15 12
egoker@ku.edu.tr
https://tto.ku.edu.tr/tr
Ebru Tan
Direktör
Director
Araştırma Proje Geliştirme ve Teknoloji Transferi
Research Project Development and Technology Transfer
Koç Üniversitesi Araştırma, Proje Geliştirme ve Teknoloji Transferi Direktörlüğü (APGTTD)
Koç University Research, Project Development and Technology Transfer Directorate (APGTTD)
(212) 338 12 77 / 213
tto@ku.edu.tr etan@ku.edu.tr
https://tto.ku.edu.tr/tr
Ferhat Karadaş
Direktör
Director
Dokümantasyon
Documentation Services
Kocaeli Üniversitesi TTO (KOUTTO)
Kocaeli University TTO (KOUTTO)
(262) 303 38 87 (262) 303 10 61
http://tto.kocaeli.edu.tr/
Mehlika Kocabaş
Arş. Gör. / Modül Sorumlusu
Lecturer / Director
Destek Programları
Support Programmes
Kocaeli Üniversitesi TTO (KOUTTO)
Kocaeli University TTO (KOUTTO)
(262) 303 38 87 (262) 303 10 61
http://tto.kocaeli.edu.tr/
B. Kübra Kürüm
Modül Sorumlusu
Director
Girişimcilik ve Şirketleşme
Entrepreneurship, Innovation and Incorporation Services
Kocaeli Üniversitesi TTO (KOUTTO)
Kocaeli University TTO (KOUTTO)
(262) 303 38 87 (262) 303 10 61
http://tto.kocaeli.edu.tr/
Hilal Öz
Modül Sorumlusu
Director
FSMH Yönetimi ve Lisanslama Hizmetleri
IP Management and Licensing Services
Kocaeli Üniversitesi TTO (KOUTTO)
Kocaeli University TTO (KOUTTO)
(262) 303 38 87 (262) 303 10 61
http://tto.kocaeli.edu.tr/
Nevin Gamze Karslı Yılmaz
Dr. / Modül Sorumlusu
Dr. / Director
Üniversite Sanayi İşbirliği
University-Industry Collaboration
Kocaeli Üniversitesi TTO (KOUTTO)
Kocaeli University TTO (KOUTTO)
(262) 303 38 87 (262) 303 10 61
http://tto.kocaeli.edu.tr/
Ecem Yalaza
Direktör
Director
Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim Hizmetleri
Awareness, Publicity and Training Services
Kocaeli Üniversitesi TTO (KOUTTO)
Kocaeli University TTO (KOUTTO)
(262) 303 38 87 (262) 303 10 61
http://tto.kocaeli.edu.tr/
Evren Kutlu
Öğr. Gör. / TTO Yöneticisi
Lecturer / TTO Director
Kocaeli Üniversitesi TTO (KOUTTO)
Kocaeli University TTO (KOUTTO)
(262) 303 38 87 (262) 303 10 61
tto@kocaeli.edu.tr ttokocaeli@gmail.com evren.kutlu@kocaeli.edu.tr
http://tto.kocaeli.edu.tr/
Selin Özden
Uzman / TTO Sorumlusu
Specialist / TTO Manager
Kırklareli Üniversitesi TTO (KLUTTO)
Kırklareli University TTO (KLUTTO)
(288) 212 96 76 / 125 (288) 212 96 20 (507) 605 05 12
selinozden@klu.edu.tr selinnozden@gmail.com
http://tto.klu.edu.tr/
Zafer Ömer Özdemir
Yrd. Doç. Dr. / Koordinatör
Asst. Prof. Dr. / Coordinator
Üniversite-Sanayi İşbirliği
University-Industry Cooperation
Kırklareli Üniversitesi TTO (KLUTTO)
Kırklareli University TTO (KLUTTO)
(288) 214 20 83
zaferozdemir@klu.edu.tr
http://tto.klu.edu.tr/
Bülent Şengörür
Prof. Dr. / TTO Koordinatörü
Prof. Dr. / TTO Coordinator
Kırklareli Üniversitesi TTO (KLUTTO)
Kırklareli University TTO (KLUTTO)
(288) 214 20 83 (288) 212 96 76
tto@klu.edu.tr sengorur@klu.edu.tr
http://tto.klu.edu.tr/
Hayri Yaman
Yrd. Doç. Dr. / Direktör
Asst. Prof. Dr. / Director
Fikri Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama Hizmetleri
IP Management and Licensing Services
Kırıkkale Üniversitesi KUTTO
Kırıkkale University KUTTO
(318) 357 37 45
http://kutto.kku.edu.tr/
Yunuz Kökver
Uzman
Specialist
Proje Geliştirme
Project Development*Yönetim Hizmetleri *Management Services*Üniversite-Sanayi İşbirliği Faaliyetleri *University-Industry Cooperation Services *Fikri Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama Hizmetleri*IP Management and Licensing Services
Kırıkkale Üniversitesi KUTTO
Kırıkkale University KUTTO
(318) 357 37 45
http://kutto.kku.edu.tr/
Mahmut Sami Mert
Uzman
Specialist
Destek Programları
Support Programmes
Kırıkkale Üniversitesi KUTTO
Kırıkkale University KUTTO
(318) 357 37 45
http://kutto.kku.edu.tr/
Müzeyyen Özhavzalı
Dr. / Modül Sorumlusu
Dr. / Director
Destek Programları
Support Programmes
Kırıkkale Üniversitesi KUTTO
Kırıkkale University KUTTO
(318) 357 37 45
http://kutto.kku.edu.tr/
Erdem Yöntem
Uzman
Specialist
Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim Hizmetleri
Awareness, Promotion and Training Services
Kırıkkale Üniversitesi KUTTO
Kırıkkale University KUTTO
(318) 357 37 45
http://kutto.kku.edu.tr/
Rüstem Orhan
Modül Sorumlusu
Director
Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim Hizmetleri
Awareness, Promotion and Training Services
Kırıkkale Üniversitesi KUTTO
Kırıkkale University KUTTO
(318) 357 37 45
http://kutto.kku.edu.tr/
Battal Doğan
Yrd. Doç. Dr. / TTO Müdürü
Asst. Prof. Dr. / TTO Manager
Proje Geliştirme
Project Development*Yönetim Hizmetleri *Management Services*Üniversite-Sanayi İşbirliği Faaliyetleri *University-Industry Cooperation Services
Kırıkkale Üniversitesi KUTTO
Kırıkkale University KUTTO
(318) 357 37 45
teknolojitransferofisi@kku.edu.tr
http://kutto.kku.edu.tr/
Merve Nur Şahin
Teknisyen
Technician
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Proje ve TTO Koordinatörlüğü
Karamanoğlu Mehmetbey University Project and TTO Coordination
(338) 226 22 12 (338) 226 20 00 / 5013
mnursahin@kmu.edu.tr
http://ptto.kmu.edu.tr/default.aspx
İbrahim Baylav
Teknisyen
Technician
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Proje ve TTO Koordinatörlüğü
Karamanoğlu Mehmetbey University Project and TTO Coordination
(338) 226 20 00 / 2212
ibrahimbaylav@kmu.edu.tr
http://ptto.kmu.edu.tr/default.aspx
Ayşe Baç
Bilgisayar İşletmeni
Computer Operator
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Proje ve TTO Koordinatörlüğü
Karamanoğlu Mehmetbey University Project and TTO Coordination
(338) 226 22 12
aysebac@kmu.edu.tr
http://ptto.kmu.edu.tr/default.aspx
Mehmet Ali Canbolat
Koordinatör Yardımcısı
Assistant Coordinator
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Proje ve TTO Koordinatörlüğü
Karamanoğlu Mehmetbey University Project and TTO Coordination
(338) 226 22 12 (338) 226 20 00 / 5406 / 5081
mcanbolat@kmu.edu.tr
http://ptto.kmu.edu.tr/default.aspx
Kemal Armağan
Koordinatör Yardımcısı
Assistant Coordinator
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Proje ve TTO Koordinatörlüğü
Karamanoğlu Mehmetbey University Project and TTO Coordination
(338) 226 22 12 (338) 226 20 00 / 5020
kemalarmagan@kmu.edu.tr
http://ptto.kmu.edu.tr/default.aspx
Savaş Sönmezoğlu
Doç. Dr. / Koordinatör
Assoc. Prof. Dr. / Coordinator
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Proje ve TTO Koordinatörlüğü
Karamanoğlu Mehmetbey University Project and TTO Coordination
(338) 226 22 12 (338) 226 20 00 / 2212
ptto@kmu.edu.tr svssonmezoglu@kmu.edu.tr
http://ptto.kmu.edu.tr/default.aspx
Emel Küçük
Sekreter
Secretary
Karadeniz Teknik Üniversitesi TTO
Karadeniz Technical University TTO
(462) 377 86 58
emelkucuk@ktu.edu.tr
http://www.ktu.edu.tr/tto
Taşkın Sırtkaya
Bilgi İşlem
Information Technologies
Karadeniz Teknik Üniversitesi TTO
Karadeniz Technical University TTO
(462) 377 87 77
tsirtkaya@ktu.edu.tr
http://www.ktu.edu.tr/tto
Nuran Ertuğrul
BAP Şube Müdürü
BAP Unit Manager
Karadeniz Teknik Üniversitesi TTO
Karadeniz Technical University TTO
(462) 377 21 25
nertugrul@ktu.edu.tr
http://www.ktu.edu.tr/tto
Tuğçe Şimşek
Uzman
Specialist
Karadeniz Teknik Üniversitesi TTO
Karadeniz Technical University TTO
(462) 377 87 98
tugcesimsek@ktu.edu.tr
http://www.ktu.edu.tr/tto
Asena Ulusoy Sönmez
Uzman
Specialist
Karadeniz Teknik Üniversitesi TTO
Karadeniz Technical University TTO
(462) 377 87 98
asenaulusoy@ktu.edu.tr
http://www.ktu.edu.tr/tto
Hülya Hacısalihoğlu
Uzman
Specialist
Karadeniz Teknik Üniversitesi TTO
Karadeniz Technical University TTO
(462) 377 87 42
hulyahacisalihoglu@ktu.edu.tr
http://www.ktu.edu.tr/tto
Sedanur Sağlam
Uzman
Specialist
Karadeniz Teknik Üniversitesi TTO
Karadeniz Technical University TTO
(462) 377 86 92
sedanursaglam@ktu.edu.tr
http://www.ktu.edu.tr/tto
Gökhan Kara
Öğr. Gör. / TTO Modül Koordinatörü
Lecturer / TTO Module Coordinator
Karadeniz Teknik Üniversitesi TTO
Karadeniz Technical University TTO
(462) 377 87 48
gkara@ktu.edu.tr
http://www.ktu.edu.tr/tto
İlker Murat Ar
Yrd. Doç. Dr. / TTO Modül Koordinatörü
Asst. Prof. Dr. / TTO Module Coordinator
Karadeniz Teknik Üniversitesi TTO
Karadeniz Technical University TTO
(462) 377 87 80
ilkerar@ktu.edu.tr
http://www.ktu.edu.tr/tto
Birdoğan Baki
Prof. Dr. / TTO Modül Koordinatörü
Prof. Dr. / TTO Module Coordinator
Karadeniz Teknik Üniversitesi TTO
Karadeniz Technical University TTO
(462) 377 24 37
birbaki@yahoo.com bbaki@ktu.edu.tr
http://www.ktu.edu.tr/tto
Cüneyt Şen
Prof. Dr. / TTO Modül Koordinatörü
Prof. Dr. / TTO Module Coordinator
Karadeniz Teknik Üniversitesi TTO
Karadeniz Technical University TTO
(462) 377 44 01
csen@ktu.edu.tr
http://www.ktu.edu.tr/tto
Oktay Yıldız
Yrd. Doç. Dr. / TTO Proje Yürütücüsü
Asst. Prof. Dr. / TTO Project Coordinator
Karadeniz Teknik Üniversitesi TTO
Karadeniz Technical University TTO
(462) 377 43 20
oktayyildiz@ktu.edu.tr
http://www.ktu.edu.tr/tto
Ali Osman Beldüz
Prof. Dr. / TTO Yöneticisi
Prof. Dr. / TTO Manager
Karadeniz Teknik Üniversitesi TTO
Karadeniz Technical University TTO
(462) 377 25 22
ktutto@ktu.edu.tr belduz@ktu.edu.tr
http://www.ktu.edu.tr/tto
Oğuz Ciğerlioğlu
Uzman
Specialist
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kahramanmaraş TGB TTO
Kahramanmaraş Sütçü İmam University Kahramanmaraş TGB TTO
(344) 280 10 67 (507) 640 72 01
ogcigerlioglu@hotmail.com
http://teknokent.ksu.edu.tr/default.asp
Ahmet Hikmet Zabun
Uzman
Specialist
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kahramanmaraş TGB TTO
Kahramanmaraş Sütçü İmam University Kahramanmaraş TGB TTO
(344) 280 10 59 (535) 843 90 82
zabun@ksu.edu.tr
http://teknokent.ksu.edu.tr/default.asp
Bircan Demir
Öğretim Görevlisi
Teaching Assistant
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kahramanmaraş TGB TTO
Kahramanmaraş Sütçü İmam University Kahramanmaraş TGB TTO
(344) 280 10 67 (532) 488 31 06
bircandemir@ksu.edu.tr
http://teknokent.ksu.edu.tr/default.asp
Ömer Okan Fettahlıoğlu
Yrd. Doç. Dr. / Kuluçka Merkezi Yöneticisi
Asst. Prof. Dr. / Incubator Director
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kahramanmaraş TGB TTO
Kahramanmaraş Sütçü İmam University Kahramanmaraş TGB TTO
(344) 280 15 61 (532) 276 60 66
ofettahlioglu@ksu.edu.tr
http://teknokent.ksu.edu.tr/default.asp
Arif Selim Eren
Yrd. Doç. Dr. / TTO Yöneticisi
Asst. Prof. Dr. / TTO Director
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kahramanmaraş TGB TTO
Kahramanmaraş Sütçü İmam University Kahramanmaraş TGB TTO
(344) 280 13 45 (505) 359 79 85
teknokent@ksu.edu.tr arifselimeren@hotmail.com
http://teknokent.ksu.edu.tr/default.asp
Güzay Çöteli
Direktör
Director
Proje Destek Birimi
Project Support Unit
Kadir Has Üniversitesi Girişimcilik, Yenilikçilik ve Teknoloji Transferi Araştırma ve Uygulama Merkezi (İNEO)
Kadir Has University Entrepreneurship, Innovation and Technology Transfer Research and Application Center (İNEO)
(212) 533 65 32 / 1282
http://www.khas.edu.tr/ineo/
Bahadır Burak Evren
Direktör
Director
Üniversite Sanayi İşbirliği Birimi
University-Industry Collaboration Unit
Kadir Has Üniversitesi Girişimcilik, Yenilikçilik ve Teknoloji Transferi Araştırma ve Uygulama Merkezi (İNEO)
Kadir Has University Entrepreneurship, Innovation and Technology Transfer Research and Application Center (İNEO)
(212) 533 65 32 / 1282
http://www.khas.edu.tr/ineo/
Serkan Ünsal
Direktör
Director
Startup Birimi
Startup Unit
Kadir Has Üniversitesi Girişimcilik, Yenilikçilik ve Teknoloji Transferi Araştırma ve Uygulama Merkezi (İNEO)
Kadir Has University Entrepreneurship, Innovation and Technology Transfer Research and Application Center (İNEO)
(212) 533 65 32 / 1282
http://www.khas.edu.tr/ineo/
İsmail Hakkı Polat
Direktör / TTO Proje Yürütücüsü
Director / TTO Project Coordinator
Kadir Has Üniversitesi Girişimcilik, Yenilikçilik ve Teknoloji Transferi Araştırma ve Uygulama Merkezi (İNEO)
Kadir Has University Entrepreneurship, Innovation and Technology Transfer Research and Application Center (İNEO)
(212) 533 65 32 / 1282
ineo@khas.edu.tr
http://www.khas.edu.tr/ineo/
Aykut Hocaoğlu
Koordinatör
Coordinator
Kuluçka Merkezi
Incubation Center
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Atmosfer TTO
İzmir Institute of Technology Atmosfer TTO
(232) 502 00 18
aykut.hocaoglu@atmosfertto.com
www.atmosfertto.com
Ahmet Ulaş Buhur
Uzman
Specialist
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Atmosfer TTO
İzmir Institute of Technology Atmosfer TTO
(232) 502 00 18 / 119
ahmet.ulas@atmosfertto.com
www.atmosfertto.com
Tuğçe Zengil
Uzman
Specialist
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Atmosfer TTO
İzmir Institute of Technology Atmosfer TTO
(232) 502 00 18 / 115
tugce.zengil@atmosfertto.com
www.atmosfertto.com
Esra Yıldırım
Uzman
Specialist
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Atmosfer TTO
İzmir Institute of Technology Atmosfer TTO
(232) 502 00 18 / 119
esra.yildirim@atmosfertto.com
www.atmosfertto.com
Nuriye Ağar Demir
Uzman
Specialist
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Atmosfer TTO
İzmir Institute of Technology Atmosfer TTO
(232) 502 00 18 (114) (546) 886 35 03
nuriye.agardemir@atmosfertto.com
www.atmosfertto.com
Burak Köle
Koordinatör
Coordinator
Girişimcilik
Entrepreneurship
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Atmosfer TTO
İzmir Institute of Technology Atmosfer TTO
(232) 502 00 18 / 113
burak.kole@atmosfertto.com
www.atmosfertto.com
Miray Şanlı
Koordinatör
Coordinator
Proje Geliştirme ve Yönetimi
Project Development and Management
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Atmosfer TTO
İzmir Institute of Technology Atmosfer TTO
(232) 502 00 18 / 116
miray.sanli@atmosfertto.com
www.atmosfertto.com
Miray Karakuzu
Koordinatör
Coordinator
Fikri Sınai Mülkiyet Hakları ve Lisanslama
Intellectual Industrial Property Rights and Licensing
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Atmosfer TTO
İzmir Institute of Technology Atmosfer TTO
(232) 502 00 18 / 117 (546) 886 35 04
miray.karakuzu@atmosfertto.com
www.atmosfertto.com
Aylin Kaynak
TTO Yöneticisi
TTO Director
Endüstriyel Pazarlama
Industrial Marketing
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Atmosfer TTO
İzmir Institute of Technology Atmosfer TTO
(232) 502 00 18 / 115
atmosfer@atmosfertto.com aylin.kaynak@atmosfertto.com
www.atmosfertto.com
Evrim Mayatürk Akyol
Yrd. Doç. Dr. / Direktör
Asst. Prof. Dr. / Director
Şirketleşme ve Girişimcilik
Incorporation and Entrepreneurship
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi TTO
İzmir Katip Çelebi University TTO
(232) 329 35 35 / 3222
evrim.akyol@ikc.edu.tr
http://tto.ikc.edu.tr/
Mustafa Erol
Yrd. Doç. Dr. / Direktör
Asst. Prof. Dr. / Director
Fikri Sınai Hakları ve Lisanslama
IPRs and Licensing
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi TTO
İzmir Katip Çelebi University TTO
(232) 329 35 35 / 3770
mustafa.erol@ikc.edu.tr
http://tto.ikc.edu.tr/
Şadiye Emel Sokullu Urgaç
Yrd. Doç. Dr. / Direktör
Asst. Prof. Dr. / Director
Fikri Sınai Hakları ve Lisanslama
IPRs and Licensing
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi TTO
İzmir Katip Çelebi University TTO
(232) 329 35 35 / 3736
emelsu@gmail.com
http://tto.ikc.edu.tr/
Özgün Başer
Yrd. Doç. Dr. / Direktör
Asst. Prof. Dr. / Director
Üniversite Sanayi İşbirliği Faaliyetleri
University-Industry Collaboration Services
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi TTO
İzmir Katip Çelebi University TTO
(232) 329 35 35 / 3715
ozgun.baser@ikc.edu.tr
http://tto.ikc.edu.tr/
Savaş Şahin
Yrd. Doç. Dr. / Direktör
Asst. Prof. Dr. / Director
Proje Destek
Project Support
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi TTO
İzmir Katip Çelebi University TTO
(232) 329 35 35 / 3713
savas.sahin@ikc.edu.tr
http://tto.ikc.edu.tr/
Elif Deniz
Yrd. Doç. Dr. / Direktör
Asst. Prof. Dr. / Director
Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim Hizmetleri
Awareness, Publicity and Training Services
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi TTO
İzmir Katip Çelebi University TTO
(232) 329 35 35 / 3230
elif.deniz@ikc.edu.tr
http://tto.ikc.edu.tr/
Mehmet Özgür Seydibeyoğlu
Doç. Dr. / TTO Koordinatörü
Assoc. Prof. Dr. / TTO Coordinator
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi TTO
İzmir Katip Çelebi University TTO
(232) 329 35 35 / 3773
tto@ikc.edu.tr ozgur.seydibeyoglu@ikc.edu.tr
http://tto.ikc.edu.tr/
Esra Ertürk
Uzman
Specialist
Strateji
Strategy
İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Merkezi
İstanbul University Technology Transfer Center
(212) 440 00 00 / 17773
http://ttm.istanbul.edu.tr/
Nefize Kobak
Uzman
Specialist
Döner Sermaye
Revolving Funds
İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Merkezi
İstanbul University Technology Transfer Center
(212) 440 00 00 / 17773
http://ttm.istanbul.edu.tr/
A. Ömür Yayla
Uzman
Specialist
Çevre Mühendisi
Environmental Engineer*Ayniyat*Goods
İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Merkezi
İstanbul University Technology Transfer Center
(212) 440 00 00 / 17772
ttmistanbul@gmail.com ttmburo@gmail.com
http://ttm.istanbul.edu.tr/
Esra Coşkun
Uzman
Specialist
TÜBİTAK Projeleri
TUBITAK Projects
İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Merkezi
İstanbul University Technology Transfer Center
(212) 691 60 03 / 11544
esrac@istanbul.edu.tr
http://ttm.istanbul.edu.tr/
Ragıp Soner Silme
Dr. / Uzman
Dr. / Specialist
Patent ve Lisanslama
Patent and Licensing
İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Merkezi
İstanbul University Technology Transfer Center
(212) 691 60 03 / 11546
patent@istanbul.edu.tr
http://ttm.istanbul.edu.tr/
Nurcan Yurttaş
Uzman
Specialist
TÜBİTAK Projeleri
TUBITAK Projects
İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Merkezi
İstanbul University Technology Transfer Center
(212) 440 00 00 / 17771
http://ttm.istanbul.edu.tr/
Hasan Kömürcü
Uzman
Specialist
Şirketleşme ve Girişimcilik Yönetimi
Incorporation and Entrepreneurship Management*TÜBİTAK ARDEB Projeleri*TUBITAK ARDEB Projects*AB Projeleri *EU Projects*Patent*Patent
İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Merkezi
İstanbul University Technology Transfer Center
(212) 440 00 00 / 17771
hasankmrc@hotmail.com
http://ttm.istanbul.edu.tr/
Savaş Gürdal
Uzman
Specialist
Fikri Sınai Mülkiyet Haklar ve Lisanslama Yönetimi
Intellectual Industrial Property and Licensing Management *TÜBİTAK TEYDEB Projeleri*TUBITAK TEYDEB Projects*AB Projeleri *EU Projects
İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Merkezi
İstanbul University Technology Transfer Center
(212) 440 00 00 / 17771
savasgurdal@gmail.com
http://ttm.istanbul.edu.tr/
Kayhan Bayazıt
Uzman
Specialist
Üniversite ? Sanayi İşbirliği Yönetimi
University-Industry Collaboration Management *TÜBİTAK BİDEB Projeleri*TUBITAK BIDEB Projects*AB Projeleri *EU Projects*Patent*Patent
İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Merkezi
İstanbul University Technology Transfer Center
(212) 440 00 00 / 17771
kayhanbayazit@gmail.com
http://ttm.istanbul.edu.tr/
Kadir Yılmaz
Uzman
Specialist
Destek Programları Yönetimi
Support Programmes Management*AB Projeleri *EU Projects*Patent*Patent
İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Merkezi
İstanbul University Technology Transfer Center
(212) 440 00 00 / 17771
yilmazkadir85@gmail.com
http://ttm.istanbul.edu.tr/
Tuğçe Çınar
Uzman
Specialist
Farkındalık, Tanıtım, Eğitim ve Bilgilendirme Yönetimi
Awareness, Promotion, Training Management*AB Projeleri *EU Projects*Patent*Patent
İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Merkezi
İstanbul University Technology Transfer Center
(212) 440 00 00 / 17771
tugcecinarr@gmail.com
http://ttm.istanbul.edu.tr/
Hasret Demircan Yardibi
Doç. Dr. / Modül Yöneticisi / MERLAB Birim Sorumlusu
Assoc. Prof. Dr. / Module Director / MERLAB
Girişimcilik ve Şirketleşme
Entrepreneurship and Incorporation
İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Merkezi
İstanbul University Technology Transfer Center
(212) 440 00 00 / 17772
hasret@istanbul.edu.tr
http://ttm.istanbul.edu.tr/
Şah İsmail Kırbaşlar
Prof. Dr. / Modül Yöneticisi
Prof. Dr. / Module Director / MERLAB
Üniversite-Sanayi İşbirliği
University-Industry Collaboration
İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Merkezi
İstanbul University Technology Transfer Center
(212) 691 60 03 / 18747-18748
krbaslar@istanbul.edu.tr
http://ttm.istanbul.edu.tr/
Muzaffer Yaşar
Prof. Dr. / Rektör Danışmanı / Merkez Müdürü
Prof. Dr. / Rector Advisor / Manager
AB Projeleri
EU Projects
İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Merkezi
İstanbul University Technology Transfer Center
(212) 440 20 98 (212) 440 00 00 / 10798
ttmistanbul@gmail.com yasar@istanbul.edu.tr
http://ttm.istanbul.edu.tr/
Hüner Şencan
Prof. Dr. / Müdür
Prof. Dr. / Manager
İstanbul Ticaret Üniversitesi TTO (Tic TTO)
İstanbul Commerce University TTO (Tic TTO)
(216) 444 04 13
tictto@ticaret.edu.tr
http://tto.ticaret.edu.tr/
Nuray Tanış
TTO Müdürü
TTO Director
İstanbul Ticaret Üniversitesi / Teknopark İstanbul TTO
İstanbul Commerce University / Teknopark İstanbul TTO
(216) 999 70 45 (216) 999 70 00
info@teknoparkistanbul.com.tr ntanis@teknoparkistanbul.com.tr
http://www.teknoparkistanbul.com.tr/tr
Yunus Emre Fidan
Muhasebe Yardımcısı
Accountant Assistant
İstanbul Teknik Üniversitesi NOVA TTO
İstanbul Technical University NOVA TTO
(212) 285 03 20 - 21 / 203
muhasebe@itunovatto.com.tr
http://itunovatto.com/
Rıdvan Kaplan
Muhasebe Sorumlusu
Accountant
İstanbul Teknik Üniversitesi NOVA TTO
İstanbul Technical University NOVA TTO
(212) 285 03 20 - 21 / 201
ridvan.kaplan@itunovatto.com.tr
http://itunovatto.com/
Gökhan Baysal
Uzman
Specialist
İstanbul Teknik Üniversitesi NOVA TTO
İstanbul Technical University NOVA TTO
(212) 285 03 20
gokhan.baykal@itunovatto.com.tr
http://itunovatto.com/
Ege Koç
Koordinatör
Coordinator
Regülasyon ve Hukuk Stratejileri
Regulation and Law Strategies
İstanbul Teknik Üniversitesi NOVA TTO
İstanbul Technical University NOVA TTO
(212) 285 03 20
ege.koc@itunovatto.com.tr
http://itunovatto.com/
Özlem Sağat
Uzman
Specialist
Kurumsal İletişim
Corporate Communication
İstanbul Teknik Üniversitesi NOVA TTO
İstanbul Technical University NOVA TTO
(212) 285 03 20 - 21 / 216
ozlem.sagat@itunovatto.com.tr
http://itunovatto.com/
Selma Bahçıvanoğlu
Koordinatör
Coordinator
İş Geliştirme
Business Development
İstanbul Teknik Üniversitesi NOVA TTO
İstanbul Technical University NOVA TTO
(212) 285 03 13 / 149
selma.bahcivanoglu@itunovatto.com.tr
http://itunovatto.com/
Gülşah Cevahir
Uzman
Specialist
Fikri Sınai Mülkiyet Hakları
IP Rights
İstanbul Teknik Üniversitesi NOVA TTO
İstanbul Technical University NOVA TTO
(212) 285 03 20 - 21 / 215
gulsah.cevahir@itunovatto.com.tr
http://itunovatto.com/
Yasemin Turhan
Uzman
Specialist
Üniversite Sanayi İşbirliği
University-Industry Collaboration
İstanbul Teknik Üniversitesi NOVA TTO
İstanbul Technical University NOVA TTO
(212) 285 03 20 - 21
yasemin.turhan@itunovatto.com.tr yasemin.bayramoglu@itunovatto.com.tr
http://itunovatto.com/
Tan Çetinel
Uzman
Specialist
Üniversite Sanayi İşbirliği
University-Industry Collaboration
İstanbul Teknik Üniversitesi NOVA TTO
İstanbul Technical University NOVA TTO
(212) 285 03 20 - 21 / 220
tan.cetinel@itunovatto.com.tr
http://itunovatto.com/
Hakan Öztan
Koordinatör
Coordinator
Ulusal ve Uluslararası Fonlar
National and International Funds
İstanbul Teknik Üniversitesi NOVA TTO
İstanbul Technical University NOVA TTO
(212) 285 03 20 - 21
hakan.oztan@itunovatto.com.tr
http://itunovatto.com/
Emir Simav
Koordinatör
Coordinator
Üniversite Sanayi İşbirliği
University-Industry Collaboration
İstanbul Teknik Üniversitesi NOVA TTO
İstanbul Technical University NOVA TTO
(212) 285 03 20 - 21 / 223
emir.simav@itunovatto.com.tr
http://itunovatto.com/
Aysun Beyazkılıç
Koordinatör
Coordinator
Üniversite Sanayi İşbirliği
University-Industry Collaboration
İstanbul Teknik Üniversitesi NOVA TTO
İstanbul Technical University NOVA TTO
(212) 285 03 20 - 21 / 218
aysun.koc@itunovatto.com.tr aysun.beyazkilic@itunovatto.com.tr
http://itunovatto.com/
Hale Hoşafçı
Uzman
Specialist
Ulusal ve Uluslararası Fonlar
National and International Funds
İstanbul Teknik Üniversitesi NOVA TTO
İstanbul Technical University NOVA TTO
(212) 285 03 20 - 21
hale.hosafci@itunovatto.com.tr
http://itunovatto.com/
Büşra Öztürk
Uzman Yardımcısı
Assistant Specialist
Ulusal Fonlar
National Funds
İstanbul Teknik Üniversitesi NOVA TTO
İstanbul Technical University NOVA TTO
(212) 285 03 20 - 21 / 214
busra.ozturk@itunovatto.com.tr
http://itunovatto.com/
Seden Baltacıbaşı
Koordinatör
Coordinator
Ulusal Fonlar
National Funds
İstanbul Teknik Üniversitesi NOVA TTO
İstanbul Technical University NOVA TTO
(212) 285 03 20 - 21 / 219
seden.baltacibasi@itunovatto.com.tr
http://itunovatto.com/
Arzu Eryılmaz
Genel Koordinatör
General Coordinator
İstanbul Teknik Üniversitesi NOVA TTO
İstanbul Technical University NOVA TTO
(212) 285 03 20
arzu.eryilmaz@itunovatto.com.tr
http://itunovatto.com/
Ercan Çitil
Dr. / Genel Müdür
Dr. / Director General
İstanbul Teknik Üniversitesi NOVA TTO
İstanbul Technical University NOVA TTO
(212) 285 03 20
info@itunovatto.com.tr ercan.citil@itunovatto.com.tr
http://itunovatto.com/
Mine Duru
Proje Uzman Yardımcısı
Assistant Project Specialist
İstanbul Şehir Üniversitesi TTO
İstanbul Şehir University TTO
(216) 559 98 00
mineduru@sehir.edu.tr
http://tto.sehir.edu.tr/
Dilem Hızlan
Proje Uzmanı
Project Specialist
İstanbul Şehir Üniversitesi TTO
İstanbul Şehir University TTO
(216) 559 98 11 (533) 200 47 10
dilemhizlan@sehir.edu.tr
http://tto.sehir.edu.tr/
Aykut Gülalanlar
Müdür
Manager
Sanayi İlişkileri -
Industry Relations
İstanbul Şehir Üniversitesi TTO
İstanbul Şehir University TTO
(216) 559 90 00 / 9785 (533) 201 58 42 (505) 296 98 09
aykutgulalanlar@sehir.edu.tr agulalanlar@gmail.com
http://tto.sehir.edu.tr/
Önder Mutlu Yılmaz
Proje Yöneticisi / Koordinatör
Project Manager / Coordinator
İstanbul Şehir Üniversitesi TTO
İstanbul Şehir University TTO
(216) 559 98 10 (530) 280 86 81
tto@sehir.edu.tr onderyilmaz@sehir.edu.tr
http://tto.sehir.edu.tr/
Çağlar Mesci
Proje Uzman Yardımcısı
Assistant Project Specialist
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi TTO
İstanbul Sabahattin Zaim University TTO
(212) 692 98 78
caglar.mesci@izu.edu.tr
http://www.izu.edu.tr/tr-TR/io/teknoloji-transfer-ofisi/2389/Page.aspx
Muhammed Enes Arslan
Proje Uzman Yardımcısı
Assistant Project Specialist
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi TTO
İstanbul Sabahattin Zaim University TTO
(212) 692 97 02
enes.arslan@izu.edu.tr
http://www.izu.edu.tr/tr-TR/io/teknoloji-transfer-ofisi/2389/Page.aspx
Kübra Anaş
Proje Uzmanı
Project Specialist
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi TTO
İstanbul Sabahattin Zaim University TTO
(212) 692 97 13
kubra.anas@izu.edu.tr
http://www.izu.edu.tr/tr-TR/io/teknoloji-transfer-ofisi/2389/Page.aspx
Sibel Zengin
Uzman
Specialist
Strateji Geliştirme
Strategy Development*AB Projeleri*EU Projects
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi TTO
İstanbul Sabahattin Zaim University TTO
(212) 692 96 82
sibel.zengin@izu.edu.tr
http://www.izu.edu.tr/tr-TR/io/teknoloji-transfer-ofisi/2389/Page.aspx
Hasan Kumaş
Projeler Müdürü
Projects Manager
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi TTO
İstanbul Sabahattin Zaim University TTO
(212) 692 98 57
hasan.kumas@izu.edu.tr
http://www.izu.edu.tr/tr-TR/io/teknoloji-transfer-ofisi/2389/Page.aspx
Tarık Zengin
Yrd. Doç. Dr. / TTO Koordinatör Yardımcısı
Asst. Prof. Dr. / TTO Assistant Coordinator
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi TTO
İstanbul Sabahattin Zaim University TTO
(212) 692 97 65
http://www.izu.edu.tr/tr-TR/io/teknoloji-transfer-ofisi/2389/Page.aspx
Ebubekir Kalkan
TTO Koordinatör Yardımcısı
TTO Assistant Coordinator
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi TTO
İstanbul Sabahattin Zaim University TTO
(212) 692 96 84
ebubekir.kalkan@izu.edu.tr
http://www.izu.edu.tr/tr-TR/io/teknoloji-transfer-ofisi/2389/Page.aspx
Sıtkı Zafer Doğan
TTO Koordinatörü
TTO Coordinator
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi TTO
İstanbul Sabahattin Zaim University TTO
(212) 692 97 65
zafer.dogan@izu.edu.tr
http://www.izu.edu.tr/tr-TR/io/teknoloji-transfer-ofisi/2389/Page.aspx
B. Özge Elmas
Uzman
Specialist
Destekli Projeler
Supported Projects
İstanbul Medipol Üniversitesi TTO
İstanbul Medipol University TTO
(216) 681 53 05
boelmas@medipol.edu.tr
http://tto.medipol.edu.tr/
Kübra Aksoy
Uzman
Specialist
Destekli Projeler
Supported Projects
İstanbul Medipol Üniversitesi TTO
İstanbul Medipol University TTO
(216) 681 53 05
kaksoy@medipol.edu.tr
http://tto.medipol.edu.tr/
Gizem Gençyürek
Uzman
Specialist
Destekli Projeler
Supported Projects
İstanbul Medipol Üniversitesi TTO
İstanbul Medipol University TTO
(216) 681 53 05
ggencyurek@medipol.edu.tr
http://tto.medipol.edu.tr/
Neslihan Yılmaz
Uzman
Specialist
Destekli Projeler
Supported Projects
İstanbul Medipol Üniversitesi TTO
İstanbul Medipol University TTO
(216) 681 53 05
neslihanyilmaz@medipol.edu.tr
http://tto.medipol.edu.tr/
Fatmagül Kara
Uzman
Specialist
Destekli Projeler
Supported Projects*Proje Finans *Project Finance
İstanbul Medipol Üniversitesi TTO
İstanbul Medipol University TTO
(216) 681 53 51
fkara@medipol.edu.tr
http://tto.medipol.edu.tr/
Esra Ağralı
Uzman
Specialist
Destekli Projeler
Supported Projects
İstanbul Medipol Üniversitesi TTO
İstanbul Medipol University TTO
(216) 681 53 48
esraagrali@medipol.edu.tr
http://tto.medipol.edu.tr/
İlker Köse
Direktör
Director
İstanbul Medipol Üniversitesi TTO
İstanbul Medipol University TTO
(216) 681 53 05 (532) 645 24 34
ikose@medipol.edu.tr
http://tto.medipol.edu.tr/
Zeynep Erdoğan
Sekreter
Secretary
İstanbul Medeniyet Üniversitesi TTO
İstanbul Medeniyet University TTO
(216) 280 39 04
http://tto.medeniyet.edu.tr/
Kaan Keçeci
TTO Müdürü
TTO Manager
İstanbul Medeniyet Üniversitesi TTO
İstanbul Medeniyet University TTO
(216) 280 34 64 (216) 280 33 33
kaan.kececi@medeniyet.edu.tr
http://tto.medeniyet.edu.tr/
Özlem Can
Uzman-Koordinatör
Specialist - Coordinator
Destek Programları Birimi - Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim Birimi
Grant Programs Unit - Awareness, Promotion, Information and Training Unit
İstanbul Aydın Üniversitesi TTO
İstanbul Aydın University TTO
(212) 444 14 28 / 15101
ozlemcan@aydin.edu.tr
http://ttpyo.aydin.edu.tr
Metin Zontul
Yrd. Doç. Dr.
Asst. Prof. Dr.
Yazılım Mühendisliği - Üniversite-Sanayi İşbirliği Koordinatörlüğü
Department of Computer Engineering
İstanbul Aydın Üniversitesi TTO
İstanbul Aydın University TTO
(212) 444 14 28
http://teknikofis.aydin.edu.tr/
Vedat Özyazgan
Yrd. Doç. Dr. - Müdür Yardımcısı
Asst. Prof. Dr.
Tekstil Mühendisliği
Department of Textile Engineering
İstanbul Aydın Üniversitesi TTO
İstanbul Aydın University TTO
(212) 444 14 28
vedatozyazgan@aydin.edu.tr
http://ttpyo.aydin.edu.tr
Zafer Utlu
Prof. Dr. / TTO Müdürü
Prof. Dr. / TTO Manager
Makine Mühendisliği Bölümü
Department of Mechanical Engineering
İstanbul Aydın Üniversitesi TTO
İstanbul Aydın University TTO
(212) 444 14 28 / 31001
teknikofis@aydin.edu.tr zaferutlu@aydin.edu.tr
http://teknikofis.aydin.edu.tr/
Emine Özge Karaca
Uzman
Specialist
İnönü Üniversitesi TTO
İnönü University TTO
(422) 377 32 81
http://cms.inonu.edu.tr/tr/tto/
Fadime Baylar
Uzman
Specialist
Proje Desteği
Project Support
İnönü Üniversitesi TTO
İnönü University TTO
(422) 377 32 81
http://cms.inonu.edu.tr/tr/tto/
Pınar Sarın
Öğr. Gör. / Uzman
Lecturer / Specialist
Proje Desteği
Project Support
İnönü Üniversitesi TTO
İnönü University TTO
(422) 377 32 81 (422) 377 30 00 / 3281
pinar.sarin@inonu.edu.tr
http://cms.inonu.edu.tr/tr/tto/
Eyüp Memiş
Uzman
Specialist
Üniversite-Sanayi İlişkileri
University-Industry Relations
İnönü Üniversitesi TTO
İnönü University TTO
(422) 377 32 81
http://cms.inonu.edu.tr/tr/tto/
Bekir Yıldırım
Uzman
Specialist
Üniversite-Sanayi İlişkileri
University-Industry Relations
İnönü Üniversitesi TTO
İnönü University TTO
(422) 377 32 81
bekir.yildirim@inonu.edu.tr
http://cms.inonu.edu.tr/tr/tto/
Cem Onat
Yrd. Doç. Dr. / Üye
Asst. Prof. Dr. / Member
İnönü Üniversitesi TTO
İnönü University TTO
(422) 377 32 81 (422) 377 48 01
conat@inonu.edu.tr
http://cms.inonu.edu.tr/tr/tto/
Murat Yılmaztekin
Yrd. Doç. Dr. / Üye
Asst. Prof. Dr. / Member
İnönü Üniversitesi TTO
İnönü University TTO
(422) 377 32 81 (422) 377 47 84
http://cms.inonu.edu.tr/tr/tto/
Yunus Önal
Yrd. Doç. Dr. / Üye
Asst. Prof. Dr. / Member
İnönü Üniversitesi TTO
İnönü University TTO
(422) 377 32 81 (422) 377 47 46
http://cms.inonu.edu.tr/tr/tto/
Süleyman Köytepe
Doç. Dr. / Üye
Assoc. Prof. Dr. / Member
İnönü Üniversitesi TTO
İnönü University TTO
(422) 377 32 81 (422) 377 38 97
suleyman.koytepe@inonu.edu.tr
http://cms.inonu.edu.tr/tr/tto/
Alaaddin Polat
Doç. Dr. / Üye
Assoc. Prof. Dr. / Member
İnönü Üniversitesi TTO
İnönü University TTO
(422) 377 32 81
alaaddin.polat@inonu.edu.tr
http://cms.inonu.edu.tr/tr/tto/
Bünyamin Akdemir
Doç. Dr. / Birim Sorumlusu
Assoc. Prof. Dr. / Unit Director
İnönü Üniversitesi TTO
İnönü University TTO
(422) 377 32 81
bunyamin.akdemir@inonu.edu.tr
http://cms.inonu.edu.tr/tr/tto/
İsmail Özdemir
Prof. Dr. / Yürütme Kurulu Başkanı
Prof. Dr. / Chairman, Steering Committee
İnönü Üniversitesi TTO
İnönü University TTO
(422) 341 00 41 (422) 377 37 00
tto@inonu.edu.tr iozdemir@inonu.edu.tr
http://cms.inonu.edu.tr/tr/tto/
M. Mete Yılmaz
TTO Uzmanı
TTO Specialist
Fikri Sınai Mülkiyet Hakları
IP Rights
Hasan Kalyoncu Üniversitesi TTO
Hasan Kalyoncu University TTO
(342) 211 80 80 / 1148 (555) 988 32 05
mete.yilmaz@hku.edu.tr
http://tto.hku.edu.tr/
M. Cengiz Helvacıkara
TTO Koordinatörü
TTO Coordinator
Hasan Kalyoncu Üniversitesi TTO
Hasan Kalyoncu University TTO
(342) 211 80 80 / 1148 (539) 503 14 14
tto@hku.edu.tr cengiz.helvacikara@hku.edu.tr
http://tto.hku.edu.tr/
Türkan Bakır
Yönetici Asistanı
Executive Assistant
Muhasebe
Accounting*Etkinlik organizasyon*Activity Organization*Ofis koordinasyon hizmetleri*Office coordination services
Hacettepe Üniversitesi Hacettepe Teknoloji Transfer Merkezi (HT-TTM)
Hacettepe University Hacettepe Technology Transfer Center (HT-TTM)
(312) 297 62 78
www.hacettepettm.com
Esra Kartal
Yönetici Asistanı
Executive Assistant
Etkinlik organizasyon
Activity Organization*Ofis koordinasyon hizmetleri*Office coordination services
Hacettepe Üniversitesi Hacettepe Teknoloji Transfer Merkezi (HT-TTM)
Hacettepe University Hacettepe Technology Transfer Center (HT-TTM)
(312) 297 62 78
www.hacettepettm.com
Ramazan Ersan
Proje Uzmanı
Project Specialist
Muhasebe
Accounting*Finans*Financing
Hacettepe Üniversitesi Hacettepe Teknoloji Transfer Merkezi (HT-TTM)
Hacettepe University Hacettepe Technology Transfer Center (HT-TTM)
(312) 297 62 78
www.hacettepettm.com
Emre Gönen
Proje Uzmanı
Project Specialist
Muhasebe
Accounting*Finans*Financing
Hacettepe Üniversitesi Hacettepe Teknoloji Transfer Merkezi (HT-TTM)
Hacettepe University Hacettepe Technology Transfer Center (HT-TTM)
(312) 297 62 78
www.hacettepettm.com
Ali Emre Utaş
Proje Asistanı
Project Assistant
Ulusal ve Uluslararası Malî Destek Programları
National and International Financial Support Programmes*Ar-Ge Projeleri Geliştirilmesi ve Yönetimi*Development and Management of R- Projects
Hacettepe Üniversitesi Hacettepe Teknoloji Transfer Merkezi (HT-TTM)
Hacettepe University Hacettepe Technology Transfer Center (HT-TTM)
(312) 297 62 78
www.hacettepettm.com
Aslı Berki
Proje Asistanı
Project Assistant
Fikri-Sınai Mülkiyet Hakları
Intellectual Property Rights*Proje koordinasyon hizmetleri*Project Coordination Services
Hacettepe Üniversitesi Hacettepe Teknoloji Transfer Merkezi (HT-TTM)
Hacettepe University Hacettepe Technology Transfer Center (HT-TTM)
(312) 297 62 78
www.hacettepettm.com
Vildan Bilge
Patent Vekili
Patent Attorney
Patent Vekilliği
Patent Attorney
Hacettepe Üniversitesi Hacettepe Teknoloji Transfer Merkezi (HT-TTM)
Hacettepe University Hacettepe Technology Transfer Center (HT-TTM)
(312) 297 62 78
www.hacettepettm.com
Merve Altındirek
Proje Uzman Yardımcısı
Assistant Project Specialist
Ulusal ve Uluslararası Fon programları
National and International Funding Programmes*Teknoloji Transferi *Technology Transfer
Hacettepe Üniversitesi Hacettepe Teknoloji Transfer Merkezi (HT-TTM)
Hacettepe University Hacettepe Technology Transfer Center (HT-TTM)
(312) 297 62 78
www.hacettepettm.com
Zeynep Bilgiç
Proje Uzman Yardımcısı
Assistant Project Specialist
Ulusal ve Uluslararası Fon programları
National and International Funding Programmes*Kurumsal Kimlik geliştirme ve koordinasyon*Corporate Identity Development and Coordination
Hacettepe Üniversitesi Hacettepe Teknoloji Transfer Merkezi (HT-TTM)
Hacettepe University Hacettepe Technology Transfer Center (HT-TTM)
(312) 297 62 78
www.hacettepettm.com
Gözde Akgün
Proje Ofisi Koordinatörü
Project Office Coordinator
Ulusal ve Uluslararası Fon Programları
National and International Funding Programmes*Teknoloji Transferi *Technology Transfer
Hacettepe Üniversitesi Hacettepe Teknoloji Transfer Merkezi (HT-TTM)
Hacettepe University Hacettepe Technology Transfer Center (HT-TTM)
(312) 297 62 78
www.hacettepettm.com
Esra Yardımoğlu
Patent Ofisi Koordinatörü / Patent Vekili
Patent Office Coordinator / Patent Attorney
Patent Vekilliği
Patent Attorney*Teknoloji Transferi*Technology Transfer
Hacettepe Üniversitesi Hacettepe Teknoloji Transfer Merkezi (HT-TTM)
Hacettepe University Hacettepe Technology Transfer Center (HT-TTM)
(312) 297 62 78 (312) 227 03 22
esra.yardimoglu@hacettepe.edu.tr
www.hacettepettm.com
Ali Samet Arslan
Proje Uzmanı
Project Specialist
Üniversite ? Sanayi İşbirliği
University-Industry Cooperation *Kümelenme ve Uluslararası Rekabetçilik *Clustering and International Competitiveness*Ulusal ve Uluslararası Fon Programları*National and International Funding Programmes*İş Güvenliği Uzmanlığı*Labor Safety
Hacettepe Üniversitesi Hacettepe Teknoloji Transfer Merkezi (HT-TTM)
Hacettepe University Hacettepe Technology Transfer Center (HT-TTM)
(312) 297 62 78
www.hacettepettm.com
Salim Öztürk
Proje Uzmanı
Project Specialist
Fen Bilimleri ve Mühendislik alanında Üniversite-Sanayi Ar-Ge projeleri ve iş geliştirme
University-Industry R- Projects and Business Development in Physical Sciences and Engineering*Fikri-Sınai Mülkiyet Hakları ve Lisanslama*Intellectual-Industrial Property Rights and Licensing
Hacettepe Üniversitesi Hacettepe Teknoloji Transfer Merkezi (HT-TTM)
Hacettepe University Hacettepe Technology Transfer Center (HT-TTM)
(312) 297 62 78
www.hacettepettm.com
İlhan Akçal
Genel Müdür / Rektör Danışmanı
Director General / Rector Advisor
Üniversite- Sanayi Ar-Ge projeleri
University-Industry R- Projects *Bilgi ve Teknoloji Yönetimi*Information and Technology Management*Üniversite- Sanayi İşbirliği*University-Industry Cooperation
Hacettepe Üniversitesi Hacettepe Teknoloji Transfer Merkezi (HT-TTM)
Hacettepe University Hacettepe Technology Transfer Center (HT-TTM)
(312) 297 62 78
ht.ttm@hacettepe.edu.tr
www.hacettepettm.com
Sevcan Işıkay
Uzman
Specialist
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları
IP Rights
Gebze Teknik Üniversitesi TTO
Gebze Technical University TTO
(262) 605 24 32
s.isikay@gtu.edu.tr
http://tto.gtu.edu.tr/
Ümit Kavun
Uzman
Specialist
AB Projeleri
EU Projects
Gebze Teknik Üniversitesi TTO
Gebze Technical University TTO
(262) 605 24 46 - 15 76
ukavun@gtu.edu.tr
http://tto.gtu.edu.tr/
Alparslan Gözel
Uzman
Manager
Teknoloji Transferi ve Ticarileştirme
IT
Gebze Teknik Üniversitesi TTO
Gebze Technical University TTO
(262) 605 24 29
gozel@gtu.edu.tr
http://tto.gtu.edu.tr/
Betsi Boeno
Genel Müdür Yardımcısı
Deputy Director General
Gebze Organize Sanayi Bölgesi Teknopark TTO
Gebze Organized Industrial Region Teknopark TTO
(262) 678 88 00
http://www.gosbteknoparktto.com/
Emre Aksan
Dr. / Genel Müdür
Dr. / Director General
Gebze Organize Sanayi Bölgesi Teknopark TTO
Gebze Organized Industrial Region Teknopark TTO
(262) 678 88 00
iletisim@gosbteknoparktto.com
http://www.gosbteknoparktto.com/
Duygu Tiryaki
Koordinatör
Coordinator
Eğitim
Training*Target Akademi*Target Academy
Gaziantep Üniversitesi TARGET-TTO
Gaziantep University TARGET-TTO
(342) 360 06 11 (342) 317 10 95
http://www.ttotarget.com/
Gizem Yarıcılar
Proje Asistanı
Project Assistant
Proje Muhasebe
Project Accounting*İletişim*Communication
Gaziantep Üniversitesi TARGET-TTO
Gaziantep University TARGET-TTO
(342) 360 06 11 (342) 317 10 95
http://www.ttotarget.com/
Gamze Erden
Modül Sorumlusu / Editör
Module Coordinator / Editor
Halkla İlişkiler / Target Dergi Editörü
Public Relations / Target Magazine
Gaziantep Üniversitesi TARGET-TTO
Gaziantep University TARGET-TTO
(342) 360 06 11 (342) 317 10 95
http://www.ttotarget.com/
Samet Kürşat Başol
Uzman
Specialist
Şirketleşme ve Girişimcilik
Incorporation and Entrepreneurship
Gaziantep Üniversitesi TARGET-TTO
Gaziantep University TARGET-TTO
(342) 360 06 11 (342) 317 10 95
basol@gantep.edu.tr
http://www.ttotarget.com/
Özge Alıcı Erbağcı
Uzman
Specialist
Şirketleşme ve Girişimcilik
Incorporation and Entrepreneurship
Gaziantep Üniversitesi TARGET-TTO
Gaziantep University TARGET-TTO
(342) 360 06 11 (342) 317 10 95
ozgealici@gantep.edu.tr
http://www.ttotarget.com/
Deniz Vuruşkan
Yrd. Doç. Dr. / Modül Sorumlusu
Asst. Prof. Dr. / Module Coordinator
Şirketleşme ve Girişimcilik
Incorporation and Entrepreneurship
Gaziantep Üniversitesi TARGET-TTO
Gaziantep University TARGET-TTO
(342) 360 06 11 (342) 317 10 95
vuruskan@gaziantepteknopark.com.tr
http://www.ttotarget.com/
Latife Çağla Koyuncu
Uzman
Specialist
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları
IP Rights
Gaziantep Üniversitesi TARGET-TTO
Gaziantep University TARGET-TTO
(342) 360 06 11 (342) 317 10 95
cagla@gantep.edu.tr
http://www.ttotarget.com/
Alptekin Durmuşoğlu
Yrd. Doç. Dr. / Modül Sorumlusu
Asst. Prof. Dr. / Module Coordinator
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları
IP Rights
Gaziantep Üniversitesi TARGET-TTO
Gaziantep University TARGET-TTO
(342) 360 06 11 (342) 317 10 95
durmusoglu@gantep.edu.tr
http://www.ttotarget.com/
Özkan Kireç
Uzman
Specialist
Araştırma Projeleri
Research Projects
Gaziantep Üniversitesi TARGET-TTO
Gaziantep University TARGET-TTO
(342) 360 06 11 (342) 317 10 95
ozkankirec@gantep.edu.tr
http://www.ttotarget.com/
Feyza Yılmaz
Modül Sorumlusu
Module Coordinator
Araştırma Projeleri
Research Projects
Gaziantep Üniversitesi TARGET-TTO
Gaziantep University TARGET-TTO
(342) 360 06 11 (342) 317 10 95
feyza@gantep.edu.tr
http://www.ttotarget.com/
Neslihan Eken
Uzman
Specialist
Üniversite-Sanayi İşbirliği
University-Industry Cooperation
Gaziantep Üniversitesi TARGET-TTO
Gaziantep University TARGET-TTO
(342) 360 06 11 (342) 317 10 95
neslihaneken@gantep.edu.tr
http://www.ttotarget.com/
İbrahim Başar Kılıçparlar
Uzman
Specialist
Üniversite-Sanayi İşbirliği
University-Industry Cooperation
Gaziantep Üniversitesi TARGET-TTO
Gaziantep University TARGET-TTO
(342) 360 06 11 (342) 317 10 95
kilicparlar@gantep.edu.tr
http://www.ttotarget.com/
Fatih Balcı
Modül Sorumlusu
Module Coordinator
Üniversite-Sanayi İşbirliği
University-Industry Cooperation
Gaziantep Üniversitesi TARGET-TTO
Gaziantep University TARGET-TTO
(342) 360 06 11 (342) 317 10 95
fbalci@gantep.edu.tr
http://www.ttotarget.com/
Ekrem Tekin
Genel Müdür / Proje Yürütücüsü
Director General / Project Coordinator
Gaziantep Üniversitesi TARGET-TTO
Gaziantep University TARGET-TTO
(342) 360 06 11 (342) 317 10 95
ekremtekin@gantep.edu.tr
http://www.ttotarget.com/
Mehmet Vural Özdemir
Doç. Dr. / TTO Yönetici Yardımcısı
Assoc. Prof. Dr. / TTO Director Assistant
Gaziantep Üniversitesi TARGET-TTO
Gaziantep University TARGET-TTO
(342) 360 06 11 (342) 317 10 95
vural.ozdemir@gantep.edu.tr
http://www.ttotarget.com/
Mustafa Bayram
Prof. Dr. / TTO Yöneticisi
Prof. Dr. / TTO Director
Gaziantep Üniversitesi TARGET-TTO
Gaziantep University TARGET-TTO
(342) 360 06 11 (342) 317 10 95
target@gantep.edu.tr mbayram@gantep.edu.tr profdrmusbay@gmail.com
http://www.ttotarget.com/
Furkan Özcan
Uzman
Specialist
Üniversite-Sanayi İşbirliği Projeleri
University-Industry Collaboration Projects
Gazi Üniversitesi - Gazi TTO
Gazi University - Gazi TTO
(312) 202 89 29
fozcan@gazitto.com
http://gazitto.com/
Pelin Taşçı
Uzman
Specialist
Girişimcilik
Entrepreneurship
Gazi Üniversitesi - Gazi TTO
Gazi University - Gazi TTO
(312) 484 88 53
ptasci@gazitto.com
http://gazitto.com/
Rıdvan Genç
Uzman
Specialist
Destek Programları
Support Programmes
Gazi Üniversitesi - Gazi TTO
Gazi University - Gazi TTO
(312) 202 89 34
rgenc@gazitto.com
http://gazitto.com/
Özge Eken Karataylı
Koordinatör
Coordinator
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları
IP Rights
Gazi Üniversitesi - Gazi TTO
Gazi University - Gazi TTO
(312) 202 20 23
patent@gazi.edu.tr oeken@gazitto.com
http://gazitto.com/
Duran Kaya
Uzman
Specialist
Destek Programları
Support Programmes*Üniversite Sanayi İşbirliği Projeleri *University-Industry Collaboration Projects
Gazi Üniversitesi - Gazi TTO
Gazi University - Gazi TTO
(312) 202 89 32
dkaya@gazitto.com
http://gazitto.com/
Tuğrul İmer
Danışman
Advisor
Gazi Üniversitesi - Gazi TTO
Gazi University - Gazi TTO
(312) 202 89 26
timer@gazitto.com
http://gazitto.com/
Özge Öztürk
Uzman
Specialist
BİGG DAMLA Programı
BİGG DAMLA Programme
Fırat Teknoloji Transfer Ofisi
Fırat Technology Transfer Office
(424) 248 34 23 / 1088
ozturk@firattto.com
http://tto.firat.edu.tr/tr
Ayşe Müge Ak
Proje Yürütücüsü
Project Manager
BİGG DAMLA Programı
BİGG DAMLA Programme
Fırat Teknoloji Transfer Ofisi
Fırat Technology Transfer Office
(424) 248 34 23 / 1088
mugeak@firattto.com
http://tto.firat.edu.tr/tr
Sema Akın
Uzman
Specialist
Fikri Mülkiyet Hakları
IP Rights*Girişimcilik ve Ticarileştirme*Entrepreneurship and Commercialization
Fırat Teknoloji Transfer Ofisi
Fırat Technology Transfer Office
(424) 248 34 23 / 1093
sakin@firattto.com
http://tto.firat.edu.tr/tr
Pelin Güçlü
Uzman
Specialist
Üniversite Sanayi İşbirliği
University-Industry Collaboration
Fırat Teknoloji Transfer Ofisi
Fırat Technology Transfer Office
(424) 248 34 23 / 1094
pguclu@firattto.com
http://tto.firat.edu.tr/tr
Şener Durmuş
Uzman
Specialist
Destek Programları
Support Programmes
Fırat Teknoloji Transfer Ofisi
Fırat Technology Transfer Office
(424) 248 34 23 / 1094
sdurmus@firattto.com
http://tto.firat.edu.tr/tr
Nehir Mutlu
Uzman
Specialist
Farkındalık, Tanıtım, Eğitim ve Bilgilendirme Hizmetleri
Awareness, Promotion, Training Services*Destek Programları*Support Programmes
Fırat Teknoloji Transfer Ofisi
Fırat Technology Transfer Office
(424) 248 34 23 / 1094
nmutlu@firattto.com
http://tto.firat.edu.tr/tr
Erhan Akın
Prof. Dr. / TTO Yöneticisi
Prof. Dr. / TTO Director
Fırat Teknoloji Transfer Ofisi
Fırat Technology Transfer Office
(424) 248 34 23
info@firatteknokent.com.tr eakin@firat.edu.tr
http://tto.firat.edu.tr/tr
Tuğrul Öntürk
Araş. Gör.
Lecturer
Bilgi İşlem
IT
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi - TTO Uygulama ve Araştırma Merkezi (ETTOM)
Eskişehir Osmangazi University - TTO Application and Research Center (ETTOM)
(222) 239 37 50
http://ettom.ogu.edu.tr/
Meziyet Şen
Uzman
Specialist
Halkla İlişkiler
Public Relations
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi - TTO Uygulama ve Araştırma Merkezi (ETTOM)
Eskişehir Osmangazi University - TTO Application and Research Center (ETTOM)
(222) 239 37 50
http://ettom.ogu.edu.tr/
Ergün Çetin
Uzman
Specialist
Patent
Patent
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi - TTO Uygulama ve Araştırma Merkezi (ETTOM)
Eskişehir Osmangazi University - TTO Application and Research Center (ETTOM)
(222) 239 37 50 / 3325
erguncetin@ogu.edu.tr
http://ettom.ogu.edu.tr/
Uğur Üçok
Uzman
Specialist
Üniversite Sanayi İşbirliği
University-Industry Collaboration
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi - TTO Uygulama ve Araştırma Merkezi (ETTOM)
Eskişehir Osmangazi University - TTO Application and Research Center (ETTOM)
(222) 239 37 50
http://ettom.ogu.edu.tr/
Hatice Adar
Uzman
Specialist
Üniversite Sanayi İşbirliği
University-Industry Collaboration
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi - TTO Uygulama ve Araştırma Merkezi (ETTOM)
Eskişehir Osmangazi University - TTO Application and Research Center (ETTOM)
(222) 239 37 50
http://ettom.ogu.edu.tr/
Nihan Tomris Küçün
Uzman
Specialist
Şirketleşme ve Girişimcilik
Incorporation and Entrepreneurship
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi - TTO Uygulama ve Araştırma Merkezi (ETTOM)
Eskişehir Osmangazi University - TTO Application and Research Center (ETTOM)
(222) 239 37 50
http://ettom.ogu.edu.tr/
Serap Gedikli
Uzman
Specialist
Ulusal Projeler
National Projects
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi - TTO Uygulama ve Araştırma Merkezi (ETTOM)
Eskişehir Osmangazi University - TTO Application and Research Center (ETTOM)
(222) 239 37 50
http://ettom.ogu.edu.tr/
M. Melike Okuroğlu Sezgin
Uzman
Specialist
Ulusal Projeler
National Projects
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi - TTO Uygulama ve Araştırma Merkezi (ETTOM)
Eskişehir Osmangazi University - TTO Application and Research Center (ETTOM)
(222) 239 37 50
http://ettom.ogu.edu.tr/
Emrah Orakcıoğlu
Uzman
Specialist
AB Projeleri ve Uluslararası Kaynaklar
EU Projects and International Resources
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi - TTO Uygulama ve Araştırma Merkezi (ETTOM)
Eskişehir Osmangazi University - TTO Application and Research Center (ETTOM)
(222) 239 37 50
http://ettom.ogu.edu.tr/
Tuğba Saraç
Yrd. Doç. Dr. / Müdür Yardımcısı
Asst. Prof. Dr. / Assistant Manager
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi - TTO Uygulama ve Araştırma Merkezi (ETTOM)
Eskişehir Osmangazi University - TTO Application and Research Center (ETTOM)
(222) 229 39 54 (222) 239 37 50 / 5051 / 5052 / 5073 / 5078
http://ettom.ogu.edu.tr/
Ahmet Çabuk
Prof. Dr. / Müdür
Prof. Dr. / Manager
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi - TTO Uygulama ve Araştırma Merkezi (ETTOM)
Eskişehir Osmangazi University - TTO Application and Research Center (ETTOM)
(222) 229 39 54 (222) 239 37 50 / 5051 / 5052 / 5073 / 5078
ettom@ogu.edu.tr
http://ettom.ogu.edu.tr/
Metin ER
Uzman Yardımcısı
Assistant Specialist
Proje ve Destek Hizmetleri
Project Support
Erciyes Üniversitesi - Erciyes TTO
Erciyes University - Erciyes TTO
(352) 224 81 12 / 183
metiner@erciyesteknopark.com
http://www.erciyestto.com/
Harun KARAKOÇ
Uzman Yardımcısı
Assistant Specialist
Girişimcilik ve Kuluçka Hizmetleri
Enterpreneurship and Incubator Services
Erciyes Üniversitesi - Erciyes TTO
Erciyes University - Erciyes TTO
(352) 224 81 12 / 145
harun.karakoc@erciyesteknopark.com
http://www.erciyestto.com/
Serap KURAL
Uzman
Specialist
Halkla İlişkiler ve Kurumsal İletişim Hizmetleri
Public Relations and Corporate Communication Services
Erciyes Üniversitesi - Erciyes TTO
Erciyes University - Erciyes TTO
(352) 207 66 66 / 13313
serap.kural@erciyesteknopark.com
http://www.erciyestto.com/
Ali İhsan YOĞURT
Koordinatör
Coordinator
Proje ve Destek Hizmetleri
Project Support
Erciyes Üniversitesi - Erciyes TTO
Erciyes University - Erciyes TTO
(352) 207 66 66 / 13313
ihsan.yogurt@erciyesteknopark.com
http://www.erciyestto.com/
Prof. Dr. Mahmut DOĞAN
Prof. Dr. / Akademik Uzman
Assoc. Prof. Dr. / Academic Specialist
Yön. Kur. Bşk. Vekili
Erciyes Üniversitesi - Erciyes TTO
Erciyes University - Erciyes TTO
(352) 207 66 66 / 13313
dogan@erciyes.edu.tr
http://www.erciyestto.com/
Hülya YÜCEFAYDALI
Prof. Dr. / Akademik Uzman
Prof. Dr. / Academic Specialist
Proje ve Destek Hizmetleri
Project Support
Erciyes Üniversitesi - Erciyes TTO
Erciyes University - Erciyes TTO
(352) 207 66 66 / 13313
hulyayucefaydali@erciyesteknopark.com
http://www.erciyestto.com/
Mehmet YAĞCIOĞLU
Uzman
Specialist
Girişimcilik ve Kuluçka Hizmetleri
Enterpreneurship and Incubator Services
Erciyes Üniversitesi - Erciyes TTO
Erciyes University - Erciyes TTO
(352) 224 81 12 / 140
mehmet.y@erciyesteknopark.com
http://www.erciyestto.com/
Halil İbrahim ÖZER
Uzman
Specialist
Üniversite Sanayi İşbirliği
University-Industry Collaboration
Erciyes Üniversitesi - Erciyes TTO
Erciyes University - Erciyes TTO
(352) 224 81 12 / 158
ibrahimozer@erciyesteknopark.com
http://www.erciyestto.com/
Hamza Kamil ERDOĞAN
Certified Public Accountant
Girişimcilik ve Kuluçka Hizmetleri
Enterpreneurship and Incubator Services
Erciyes Üniversitesi - Erciyes TTO
Erciyes University - Erciyes TTO
(352) 224 81 12 / 112
hamza.erdogan@erciyesteknopark.com
http://www.erciyestto.com/
Mesut AKTEKİN
Uzman
Specialist
Fikri Hak Hizmetleri
IP Rights
Erciyes Üniversitesi - Erciyes TTO
Erciyes University - Erciyes TTO
(352) 224 81 12 / 125
mesutaktekin@erciyesteknopark.com
http://www.erciyestto.com/
Serhat DALKILIÇ
Koordinatör
Coordinator
Fikri Hak Hizmetleri
IP Rights
Erciyes Üniversitesi - Erciyes TTO
Erciyes University - Erciyes TTO
(352) 224 81 12 / 157
serhat@erciyesteknopark.com
http://www.erciyestto.com/
Orbay Çağlayan ŞİMŞEK
Uzman
Specialist
Üniversite Sanayi İşbirliği
University-Industry Collaboration
Erciyes Üniversitesi - Erciyes TTO
Erciyes University - Erciyes TTO
(352) 224 81 12 / 129
orbaysimsek@erciyesteknopark.com
http://www.erciyestto.com/
İbrahim GENÇASLAN
Uzman
Specialist
Uluslararasılaşma Ve Kümelenme Hizmetleri
Awareness and Training
Erciyes Üniversitesi - Erciyes TTO
Erciyes University - Erciyes TTO
(352) 224 81 12 / 117
ibrahimgencaslan@erciyesteknopark.com
http://www.erciyestto.com/
Ahmet Hidayet KİRAZ
TTO'dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
TTO Unit Coordinator
TTO'dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Erciyes Üniversitesi - Erciyes TTO
Erciyes University - Erciyes TTO
(352) 224 81 12 / 118
ahmetkiraz@erciyesteknopark.com
http://www.erciyestto.com/
Bilgin YAZLIK
TTO Yöneticisi
TTO Director
Genel Müdür
Erciyes Üniversitesi - Erciyes TTO
Erciyes University - Erciyes TTO
(352) 224 81 12 / 113
info@erciyestto.com bilgin@erciyesteknopark.com
http://www.erciyestto.com/
M. Özge Yorulmaz
Sekreter
Secretary
Ege Üniversitesi - Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) TTO
Ege University - Science and Technology Application and Research Center (EBİLTEM) TTO
(232) 343 44 00 (232) 339 25 92
http://ebiltem.ege.edu.tr/
Yener Mercanköşk
Uzman
Specialist
Lisanslama, İş Geliştirme ve Girişimcilik
Licensing, Business Development and Entrepreneurship
Ege Üniversitesi - Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) TTO
Ege University - Science and Technology Application and Research Center (EBİLTEM) TTO
(232) 343 44 00 (232) 339 25 92
http://ebiltem.ege.edu.tr/
Ahmet Akıllıoğlu
Uzman Yardımcısı
Assistant Specialist
Sanayi İlişkileri Birimi
Industry Relations
Ege Üniversitesi - Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) TTO
Ege University - Science and Technology Application and Research Center (EBİLTEM) TTO
(232) 343 44 00 (232) 339 25 92
http://ebiltem.ege.edu.tr/
Beyza Baran
Uzman Yardımcısı
Assistant Specialist
Fikri Mülkiyet Hakları
IP Rights
Ege Üniversitesi - Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) TTO
Ege University - Science and Technology Application and Research Center (EBİLTEM) TTO
(232) 388 40 00 / 1877 (232) 343 44 00 / 152
beyza.baran@ebiltem.ege.edu.tr
http://ebiltem.ege.edu.tr/
Eda Arıcan
Uzman Yardımcısı
Assistant Specialist
Sanayi İlişkileri Birimi
Industry Relations
Ege Üniversitesi - Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) TTO
Ege University - Science and Technology Application and Research Center (EBİLTEM) TTO
(232) 343 44 00 (232) 339 25 92
eda.arican@ebiltem.ege.edu.tr
http://ebiltem.ege.edu.tr/
Emre Akıllı
Uzman Yardımcısı
Assistant Specialist
Sanayi İlişkileri Birimi
Industry Relations
Ege Üniversitesi - Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) TTO
Ege University - Science and Technology Application and Research Center (EBİLTEM) TTO
(232) 343 44 00 (232) 339 25 92
http://ebiltem.ege.edu.tr/
Funda Konca
Uzman
Specialist
Fikri Mülkiyet Hakları
IP Rights
Ege Üniversitesi - Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) TTO
Ege University - Science and Technology Application and Research Center (EBİLTEM) TTO
(232) 343 44 00 (232) 339 25 92
funda.konca@ebiltem.ege.edu.tr
http://ebiltem.ege.edu.tr/
Özgür Güvenenler
Uzman
Specialist
Fikri Mülkiyet Hakları
IP Rights
Ege Üniversitesi - Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) TTO
Ege University - Science and Technology Application and Research Center (EBİLTEM) TTO
(232) 343 44 00 (232) 339 25 92
ozgur.guvenenler@ebiltem.ege.edu.tr
http://ebiltem.ege.edu.tr/
Reha S. Şentürk
Uzman
Specialist
Sanayi İlişkileri Birimi
Industry Relations
Ege Üniversitesi - Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) TTO
Ege University - Science and Technology Application and Research Center (EBİLTEM) TTO
(232) 343 44 00 (232) 339 25 92
http://ebiltem.ege.edu.tr/
Duygu Hacıoğlu
Uzman Yardımcısı
Assistant Specialist
Tanıtım ve Halkla İlişkiler
Promotion and Public Relations
Ege Üniversitesi - Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) TTO
Ege University - Science and Technology Application and Research Center (EBİLTEM) TTO
(232) 343 44 00 (232) 339 25 92
http://ebiltem.ege.edu.tr/
Pınar Akyürek
Uzman Yardımcısı
Assistant Specialist
Projeler
Projects
Ege Üniversitesi - Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) TTO
Ege University - Science and Technology Application and Research Center (EBİLTEM) TTO
(232) 343 44 00 (232) 339 25 92
http://ebiltem.ege.edu.tr/
Çetin Akın
Uzman Yardımcısı
Assistant Specialist
Projeler
Projects
Ege Üniversitesi - Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) TTO
Ege University - Science and Technology Application and Research Center (EBİLTEM) TTO
(232) 343 44 00 (232) 339 25 92
http://ebiltem.ege.edu.tr/
Beliz Özüt
Uzman Yardımcısı
Assistant Specialist
Projeler
Projects
Ege Üniversitesi - Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) TTO
Ege University - Science and Technology Application and Research Center (EBİLTEM) TTO
(232) 343 44 00 (232) 339 25 92
http://ebiltem.ege.edu.tr/
İlknur Alpak
Uzman
Specialist
Sanayi İlişkileri Birimi
Industry Relations
Ege Üniversitesi - Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) TTO
Ege University - Science and Technology Application and Research Center (EBİLTEM) TTO
(232) 343 44 00 / 150 (232) 339 25 92
ilknur.alpak@ebiltem.ege.edu.tr
http://ebiltem.ege.edu.tr/
Hüsnü Demir
Uzman
Specialist
Sanayi İlişkileri Birimi
Industry Relations
Ege Üniversitesi - Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) TTO
Ege University - Science and Technology Application and Research Center (EBİLTEM) TTO
(232) 343 44 00 (232) 339 25 92
http://ebiltem.ege.edu.tr/
Semih Erden
Uzman
Specialist
Lisanslama ve İş Geliştirme
Licensing and Business Development
Ege Üniversitesi - Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) TTO
Ege University - Science and Technology Application and Research Center (EBİLTEM) TTO
(232) 343 44 00 (232) 339 25 92
semih.erden@ebiltem.ege.edu.tr
http://ebiltem.ege.edu.tr/
Tutku Asarkaya
Uzman
Specialist
Sanayi İlişkileri Birimi
Industry Relations
Ege Üniversitesi - Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) TTO
Ege University - Science and Technology Application and Research Center (EBİLTEM) TTO
(232) 343 44 00 (232) 339 25 92
http://ebiltem.ege.edu.tr/
Mustafa Çakır
Direktör
Director
Fikri Mülkiyet Hakları
IP Rights
Ege Üniversitesi - Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) TTO
Ege University - Science and Technology Application and Research Center (EBİLTEM) TTO
(232) 343 44 00 / 152 (232) 339 25 92
mustafa.cakir@ebiltem.ege.edu.tr
http://ebiltem.ege.edu.tr/
İbrahim Doğru
Direktör
Director
Mali İşler
Financial Services
Ege Üniversitesi - Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) TTO
Ege University - Science and Technology Application and Research Center (EBİLTEM) TTO
(232) 343 44 00 (232) 339 25 92
http://ebiltem.ege.edu.tr/
Pınar Eryeşil
Direktör
Director
Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim
Promotion and Training
Ege Üniversitesi - Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) TTO
Ege University - Science and Technology Application and Research Center (EBİLTEM) TTO
(232) 343 44 00 (232) 339 25 92
http://ebiltem.ege.edu.tr/
Tarkan Sevgili
Uzman / Direktör
Specialist / Director
Bilgi İşlem
Information Technologies
Ege Üniversitesi - Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) TTO
Ege University - Science and Technology Application and Research Center (EBİLTEM) TTO
(232) 343 44 00 (232) 339 25 92
http://ebiltem.ege.edu.tr/
Serdal Temel
Dr. / TTO Koordinatörü
Dr. / TTO Coordinator
Ege Üniversitesi - Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) TTO
Ege University - Science and Technology Application and Research Center (EBİLTEM) TTO
(232) 343 44 00 (232) 339 25 92
serdal.temel@ebiltem.ege.edu.tr serdal.temel@ege.edu.tr
http://ebiltem.ege.edu.tr/
Özge Andiç Çakır
Doç. Dr. / Müdür Yardımcısı
Assoc. Prof. Dr. / Deputy Manager
Ege Üniversitesi - Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) TTO
Ege University - Science and Technology Application and Research Center (EBİLTEM) TTO
(232) 343 44 00 (232) 339 25 92
http://ebiltem.ege.edu.tr/
R. Cengiz Akdeniz
Prof. Dr. / Müdür Yardımcısı
Prof. Dr. / Deputy Manager
Ege Üniversitesi - Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) TTO
Ege University - Science and Technology Application and Research Center (EBİLTEM) TTO
(232) 343 44 00 (232) 339 25 92
http://ebiltem.ege.edu.tr/
Fazilet Vardar Sukan
Prof. Dr. / Müdür
Prof. Dr. / Manager
Ege Üniversitesi - Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) TTO
Ege University - Science and Technology Application and Research Center (EBİLTEM) TTO
(232) 343 44 00 (232) 339 25 92
ebiltem@ebiltem.ege.edu.tr fazilet.vardar@ebiltem.ege.edu.tr
http://ebiltem.ege.edu.tr/
Çağatay Ay
Uzman
Specialist
Düzce Üniversitesi - TTO
Düzce University - TTO
(380) 542 10 36 / 1256
cagatayay@duzce.edu.tr
http://tto.duzce.edu.tr/
Emrah Yılmaz
Teknopark Direktörü
Teknopark Director
Düzce Üniversitesi - TTO
Düzce University - TTO
(380) 542 10 36
emrah.yilmaz@duzce.edu.tr
http://tto.duzce.edu.tr/
Özkan Şahin
Yrd. Doç. Dr. / Genel Müdür, Düzce Teknopark
Asst. Prof. Dr. / Director General, Düzce Teknopark
Düzce Üniversitesi - TTO
Düzce University - TTO
(380) 542 15 00
ozkansahin@duzce.edu.tr
http://tto.duzce.edu.tr/
Serkan Subaşı
Prof. Dr. / Danışman
Prof. Dr. / Advisor
Düzce Üniversitesi - TTO
Düzce University - TTO
(380) 542 10 36
serkansubasi@duzce.edu.tr
http://tto.duzce.edu.tr/
Metin Toz
Araş. Gör. / Direktör
Lecturer / Director
Üniversite Sanayi İşbirliği
University-Industry Collaboration
Düzce Üniversitesi - TTO
Düzce University - TTO
(380) 542 10 36 / 2205 (380) 542 11 33 / 2505
metintoz@duzce.edu.tr
http://tto.duzce.edu.tr/
Oğuz Kara
Yrd. Doç. Dr. / Koordinatör Yardımcısı
Asst. Prof. Dr. / Assistant Coordinator
Düzce Üniversitesi - TTO
Düzce University - TTO
(380) 542 13 70 / 4523 (380) 542 10 36
oguzkara@duzce.edu.tr
http://tto.duzce.edu.tr/
Arif Özkan
Doç. Dr. / Koordinatör
Assoc. Prof. Dr. / Coordinator
Düzce Üniversitesi - TTO
Düzce University - TTO
(380) 542 10 36 / 4639
tto@duzce.edu.tr arifozkan@duzce.edu.tr
http://tto.duzce.edu.tr/
İrem Tuncer TIRAŞ
Avukat
Lawyer
Dokuz Eylül Üniversitesi
Dokuz Eylül University
(232) 412 10 78 / 2324
irem.tuncer@deu.edu.tr tuncerirem@gmail.com
www.detto.depark.com
Ahmet Akaydın
Öğr. Gör.
Lecturer
Dicle Üniversitesi - Dicle Teknokent TTO
Dicle University - Dicle Teknokent TTO
(412) 248 80 30 / 3734 (530) 348 98 97
ahmetakaydin@dicleteknokent.com.tr ahmetakaydin@dicle.edu.tr
http://www.dicle.edu.tr/dicleteknokent
Mustafa Tuna
Öğr. Gör. / Genel Müdür Yardımcısı
Lecturer / Deputy Director General
Dicle Üniversitesi - Dicle Teknokent TTO
Dicle University - Dicle Teknokent TTO
(412) 248 80 30 / 3526
mtuna@dicle.edu.tr
http://www.dicle.edu.tr/dicleteknokent
Mehmet Akın
Prof. Dr. / Genel Müdür
Prof. Dr. / Director General
Dicle Üniversitesi - Dicle Teknokent TTO
Dicle University - Dicle Teknokent TTO
(412) 248 80 30 / 3567
teknokent@dicle.edu.tr
http://www.dicle.edu.tr/dicleteknokent
Murat Yılmaz
Öğr. Gör. / Koordinatör
Lecturer / Coordinator
Bilgisayar Mühendisliği
Computer Engineering
Çankaya Üniversitesi - TTO
Çankaya University - TTO
(312) 233 13 58
myilmaz@cankaya.edu.tr
http://tto.cankaya.edu.tr/
Özgün Selvi
Yrd. Doç. Dr. / Koordinatör
Asst. Prof. Dr. / Coordinator
Makine Mühendisliği
Mechanical Engineering
Çankaya Üniversitesi - TTO
Çankaya University - TTO
(312) 233 13 15
ozgunselvi@cankaya.edu.tr
http://tto.cankaya.edu.tr/
Gence Genç Çelik
Yrd. Doç. Dr. / Koordinatör
Asst. Prof. Dr. / Coordinator
İnşaat Mühendisliği
Civil Engineering
Çankaya Üniversitesi - TTO
Çankaya University - TTO
(312) 233 14 01
gence@cankaya.edu.tr
http://tto.cankaya.edu.tr/
Benhür Satır
Yrd. Doç. Dr. / Koordinatör
Asst. Prof. Dr. / Coordinator
Endüstri Mühendisliği
Industrial Engineering
Çankaya Üniversitesi - TTO
Çankaya University - TTO
(312) 233 13 68
benhur@cankaya.edu.tr
http://tto.cankaya.edu.tr/
Behçet Uğur Töreyin
Yrd. Doç. Dr. / Koordinatör
Asst. Prof. Dr. / Coordinator
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Electric Electronics Engineering
Çankaya Üniversitesi - TTO
Çankaya University - TTO
(312) 233 13 85
toreyin@cankaya.edu.tr
http://tto.cankaya.edu.tr/
Serap Altay Arpalı
Doç. Dr. / Koordinatör
Assoc. Prof. Dr. / Coordinator
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Electronics and Communications Engineering
Çankaya Üniversitesi - TTO
Çankaya University - TTO
(312) 233 13 29
saltay@cankaya.edu.tr
http://tto.cankaya.edu.tr/
Ziya Esen
Doç. Dr. / Koordinatör
Assoc. Prof. Dr. / Coordinator
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Material Science and Engineering
Çankaya Üniversitesi - TTO
Çankaya University - TTO
(312) 233 13 95
ziyaesen@cankaya.edu.tr
http://tto.cankaya.edu.tr/
Müfit Gülgeç
Prof. Dr. / Koordinatör
Prof. Dr. / Coordinator
Mekatronik Mühendisliği
Mechatronics Engineering
Çankaya Üniversitesi - TTO
Çankaya University - TTO
(312) 233 13 87
mgulgec@cankaya.edu.tr
http://tto.cankaya.edu.tr/
Özgün Türüdü
Memur
Officer
Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik Hizmetler
Support Programmes Services
Çankaya Üniversitesi - TTO
Çankaya University - TTO
(312) 284 45 00 / 452
ozgunturudu@cankaya.edu.tr
http://tto.cankaya.edu.tr/
Arzu Sancak
Şef
Chief
Çankaya Üniversitesi - TTO
Çankaya University - TTO
(312) 284 45 00 / 453
arzusancak@cankaya.edu.tr
http://tto.cankaya.edu.tr/
Tankut Aslantaş
Uzman
Specialist
Çankaya Üniversitesi - TTO
Çankaya University - TTO
(312) 284 45 00 / 452
tankutaslantas@cankaya.edu.tr
http://tto.cankaya.edu.tr/
Sevilay Demircioğlu
Uzman
Specialist
Çankaya Üniversitesi - TTO
Çankaya University - TTO
(312) 284 45 00 / 185
sevilaydemircioglu@cankaya.edu.tr
http://tto.cankaya.edu.tr/
Canan Öztürk
Uzman
Specialist
Çankaya Üniversitesi - TTO
Çankaya University - TTO
(312) 284 45 00 / 185
cananozturk@cankaya.edu.tr
http://tto.cankaya.edu.tr/
Ali İhsan Ünlü
Uzman
Specialist
Farkındalık, Tanıtım, Eğitim ve Bilgilendirme Hizmetleri
Awareness, Publicity and Training Services
Çankaya Üniversitesi - TTO
Çankaya University - TTO
(312) 284 45 00 / 193
aihsanunlu@cankaya.edu.tr
http://tto.cankaya.edu.tr/
Begüm Şahin
Araş. Gör. / Direktör
Lecturer / Director
Proje Geliştirme
Project Development *Yönetim Hizmetleri*Management Services*Üniversite Sanayi İşbirliği Faaliyetleri*University-Industry Collaboration Services
Çankaya Üniversitesi - TTO
Çankaya University - TTO
(312) 284 45 00 / 454
begums@cankaya.edu.tr
http://tto.cankaya.edu.tr/
Hüseyin Selçuk Geçim
Prof. Dr. / TTO Müdürü
Prof. Dr. / TTO Manager
Çankaya Üniversitesi - TTO
Çankaya University - TTO
(312) 284 45 00 / 451
tto@cankaya.edu.tr gecim@cankaya.edu.tr segecim@gmail.com
http://tto.cankaya.edu.tr/
H. Ali Ertaş
Yrd. Doç. Dr. / Genel Müdür
Asst. Prof. Dr. / Director General
Cumhuriyet Üniversitesi - Cumhuriyet Teknokent TTO
Cumhuriyet University - Cumhuriyet Teknopark TTO
(346) 217 16 78 (346) 219 10 10 / 1337
ertas58@gmail.com
http://www.cumhuriyetteknokent.com/
E. Murat Tonus
Öğr. Gör. / Genel Müdür Yardımcısı
Deputy Director General
Cumhuriyet Üniversitesi - Cumhuriyet Teknokent TTO
Cumhuriyet University - Cumhuriyet Teknopark TTO
(346) 217 16 78 (346) 219 10 10 / 1337
etonus@cumhuriyet.edu.tr
http://www.cumhuriyetteknokent.com/
Arzu Çağlayan
TTO Koordinatörü
TTO Coordinator
Lisanslama Süreci Desteği
Licensing Process Support
Cumhuriyet Üniversitesi - Cumhuriyet Teknokent TTO
Cumhuriyet University - Cumhuriyet Teknopark TTO
(346) 217 16 78 (346) 219 10 10 / 1337
arzukcaglayan@gmail.com
http://www.cumhuriyetteknokent.com/
V. Yekta Gültürk
Koordinatör
Coordinator
İş Geliştirme ve Proje
Business Development and Project
Cumhuriyet Üniversitesi - Cumhuriyet Teknokent TTO
Cumhuriyet University - Cumhuriyet Teknopark TTO
(346) 217 16 78 (346) 219 10 10 / 1337
teknokent@cumhuriyet.edu.tr ygulturk@cumhuriyet.edu.tr
http://www.cumhuriyetteknokent.com/
Hülya Törbik
Yönetici Asistanı
Executive Assistant
Boğaziçi Üniversitesi - TTO
Boğaziçi University- TTO
(212) 359 74 86
torbik@boun.edu.tr
http://tto.boun.edu.tr
Tuğba Kadakoğlu
Kurumsal İletişim Asistanı
Corporate Communication Assistant
Boğaziçi Üniversitesi - TTO
Boğaziçi University- TTO
(212) 516 34 82
tugba.kadakoglu@boun.edu.tr
http://tto.boun.edu.tr
Bilgin Koşucu
Uzman
Specialist
Veri Analizi
Data Analysis
Boğaziçi Üniversitesi - TTO
Boğaziçi University- TTO
(212) 359 44 10
bilgin.kosucu@boun.edu.tr
http://tto.boun.edu.tr
Sevnur Ağma
Direktör
Director
Kuluçka Merkezi
Incubator
Boğaziçi Üniversitesi - TTO
Boğaziçi University- TTO
(212) 359 44 86
sevnur.agma@boun.edu.tr
http://tto.boun.edu.tr
Figen Atalan
Direktör
Director
Tanıtım ve Organizasyon
Promotion and Organization
Boğaziçi Üniversitesi - TTO
Boğaziçi University- TTO
(212) 359 75 76
figen.atalan@boun.edu.tr
http://tto.boun.edu.tr
Seda Şenol
Proje Direktörü
Project Director
İnovita Sağlık Teknolojileri
İnovita Health Technologies
Boğaziçi Üniversitesi - TTO
Boğaziçi University- TTO
(212) 516 34 82
seda.senol@boun.edu.tr
http://tto.boun.edu.tr
Arzu Odabaşı Sarı
Direktör
Director
Proje Geliştirme
Project Development
Boğaziçi Üniversitesi - TTO
Boğaziçi University- TTO
(212) 359 48 02
arzu.sari@boun.edu.tr
http://tto.boun.edu.tr
Ari Hakgör
Direktör
Director
Sanayi İşbirlikleri ve Ticarileştirme
Industry Cooperations and Commercialization
Boğaziçi Üniversitesi - TTO
Boğaziçi University- TTO
(212) 516 48 02
ari.hakgor@boun.edu.tr
http://tto.boun.edu.tr
Esra Çınar
Direktör
Director
Proje Geliştirme ve Sanayi İşbirlikleri
Project Development and Industry Cooperations
Boğaziçi Üniversitesi - TTO
Boğaziçi University- TTO
(212) 516 48 02
esra.cinar3@boun.edu.tr
http://tto.boun.edu.tr
Sevim Tekeli
Proje Koordinatörü
Project Coordinator
İnovita Sağlık Teknolojileri
İnovita Health Technologies
Boğaziçi Üniversitesi - TTO
Boğaziçi University- TTO
(212) 516 34 82
sevim.tekeli@boun.edu.tr
http://tto.boun.edu.tr
Dilek Akgün
Direktör
Director
Projeler ve Sanayi İşbirlikleri
Projects and Industry Collaborations
Boğaziçi Üniversitesi - TTO
Boğaziçi University- TTO
(212) 359 48 01
dilek.akgun@boun.edu.tr
http://tto.boun.edu.tr
Murat L. Akman
Direktör
Director
Teknoloji Transferi ve Ticarileştirme
Technology Transferi and Commercialization
Boğaziçi Üniversitesi - TTO
Boğaziçi University- TTO
(212) 359 48 03 (212) 359 46 06
murat.akman@boun.edu.tr
http://tto.boun.edu.tr
Bülent Üner
TTO Direktörü
TTO Director
Boğaziçi Üniversitesi - TTO
Boğaziçi University- TTO
(212) 359 48 00 (212) 359 74 86
tto@boun.edu.tr bulent.uner@boun.edu.tr
http://tto.boun.edu.tr
Vegün Ekmekçi
İdari Asistan
Assistant
Bilkent Üniversitesi - Bilkent TTO
Bilkent University - Bilkent TTO
(312) 290 80 84
ekmekci@bilkent.edu.tr
http://tto.bilkent.edu.tr/
Esra Ayhan Çakır
Uzman
Specialist
Fikri Mülkiyet Hakları
IP Rights
Bilkent Üniversitesi - Bilkent TTO
Bilkent University - Bilkent TTO
(312) 290 80 97
esracakir@bilkent.edu.tr tto.ip@bilkent.edu.tr
http://tto.bilkent.edu.tr/
Nihan Eryılmaz
Uzman
Specialist
Destek Programları
Support Programmes
Bilkent Üniversitesi - Bilkent TTO
Bilkent University - Bilkent TTO
(312) 290 80 33
nihaneryilmaz@bilkent.edu.tr
http://tto.bilkent.edu.tr/
Ezgi Altıntaş
Uzman
Specialist
Bilkent Üniversitesi - Bilkent TTO
Bilkent University - Bilkent TTO
(312) 290 89 94
ebru.basak@bilkent.edu.tr
http://tto.bilkent.edu.tr/
Ebru Başak Aköz
Koordinatör
Coordinator
Destek Programları
Support Programmes
Bilkent Üniversitesi - Bilkent TTO
Bilkent University - Bilkent TTO
(312) 290 80 18
ebru.basak@bilkent.edu.tr
http://tto.bilkent.edu.tr/
Yeşim Erdoğan Gülseren
Koordinatör
Coordinator
Üniversite-Sanayi İşbirliği
University-Industry Collaboration
Bilkent Üniversitesi - Bilkent TTO
Bilkent University - Bilkent TTO
(312) 290 80 17
yesime@bilkent.edu.tr
http://tto.bilkent.edu.tr/
Ahmet H. Durukal
Koordinatör
Coordinator
Bilkent Üniversitesi - Bilkent TTO
Bilkent University - Bilkent TTO
(312) 290 80 86
durukal@bilkent.edu.tr
http://tto.bilkent.edu.tr/
Atilla Hakan Özdemir
Direktör
Director
Bilkent Üniversitesi - Bilkent TTO
Bilkent University - Bilkent TTO
(312) 290 80 84
ahakan.ozdemir@bilkent.edu.tr
http://tto.bilkent.edu.tr/
Cevdet Aykanat
Prof. Dr. / TTO Proje Yöneticisi
Prof. Dr. / TTO Project Manager
Bilkent Üniversitesi - Bilkent TTO
Bilkent University - Bilkent TTO
(312) 290 12 13
tto@bilkent.edu.tr aykanat@cs.bilkent.edu.tr
http://tto.bilkent.edu.tr/
Arzu Fırlarer
Öğr. Gör. / TTO Yöneticisi
Teach. Asst. / TTO Director
Başkent Üniversitesi Bilgi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi (BÜ-BİTTO)
Başkent University Knowledge Innovation and Technology Transfer Office (BU-BITTO)
(312) 246 66 66 / 1203 (532) 397 34 98
bubitto@baskent.edu.tr afirlarer@baskent.edu.tr
http://bubitto.baskent.edu.tr/index.php
Can Tiryaki
Uzman
Specialist
Girişimcilik ve Şirketleşme (Modül 5)
Entrepreneurship and Incorporation (Module 5)
Atılım Üniversitesi - Araştırma, Geliştirme ve Danışmanlık Projeleri ve Teknoloji Transfer Ofisi (ARGEDA-TTO)
Atılım University - Research, Development and Consultancy Projects and Technology Transfer Office (ARGEDA-TTO)
(312) 586 88 03
can.tiryaki@atilim.edu.tr
http://argeda.atilim.edu.tr/?lang=tr
Elif Kalaycı
Öğr. Gör. / Akademik Danışman
Lecturer / Academic Advisor
Girişimcilik ve Şirketleşme (Modül 5)
Entrepreneurship and Incorporation (Module 5)
Atılım Üniversitesi - Araştırma, Geliştirme ve Danışmanlık Projeleri ve Teknoloji Transfer Ofisi (ARGEDA-TTO)
Atılım University - Research, Development and Consultancy Projects and Technology Transfer Office (ARGEDA-TTO)
(312) 586 88 05
http://argeda.atilim.edu.tr/?lang=tr
Zerlin Zaim
Avukat / Danışman
Lawyer / Advisor
Fikri Haklar (Modül 4)
IP Rights (Module 4)
Atılım Üniversitesi - Araştırma, Geliştirme ve Danışmanlık Projeleri ve Teknoloji Transfer Ofisi (ARGEDA-TTO)
Atılım University - Research, Development and Consultancy Projects and Technology Transfer Office (ARGEDA-TTO)
(312) 586 88 05
http://argeda.atilim.edu.tr/?lang=tr
Burak Baykal
Uzman
Specialist
Üniversite-Sanayi İşbirliği (Modül 3)
University-Industry Cooperation (Modül 3)
Atılım Üniversitesi - Araştırma, Geliştirme ve Danışmanlık Projeleri ve Teknoloji Transfer Ofisi (ARGEDA-TTO)
Atılım University - Research, Development and Consultancy Projects and Technology Transfer Office (ARGEDA-TTO)
(312) 586 88 06
burak.baykal@atilim.edu.tr
http://argeda.atilim.edu.tr/?lang=tr
Özalp Tozan
Öğr. Gör. / Akademik Danışman
Lecturer / Academic Advisor
Üniversite-Sanayi İşbirliği (Modül 3)
University-Industry Cooperation (Modül 3)
Atılım Üniversitesi - Araştırma, Geliştirme ve Danışmanlık Projeleri ve Teknoloji Transfer Ofisi (ARGEDA-TTO)
Atılım University - Research, Development and Consultancy Projects and Technology Transfer Office (ARGEDA-TTO)
(312) 586 88 05
http://argeda.atilim.edu.tr/?lang=tr
Ali Kara
Yrd. Doç. Dr. / Akademik Danışman
Asst. Prof. Dr. / Academic Advisor
Üniversite-Sanayi İşbirliği (Modül 3)
University-Industry Cooperation (Modül 3)
Atılım Üniversitesi - Araştırma, Geliştirme ve Danışmanlık Projeleri ve Teknoloji Transfer Ofisi (ARGEDA-TTO)
Atılım University - Research, Development and Consultancy Projects and Technology Transfer Office (ARGEDA-TTO)
(312) 586 88 05
http://argeda.atilim.edu.tr/?lang=tr
Yılser Devrim
Yrd. Doç. Dr. / Akademik Danışman
Asst. Prof. Dr. / Academic Advisor
Proje Destek (Modül 2)
Project Support (Modül 2)
Atılım Üniversitesi - Araştırma, Geliştirme ve Danışmanlık Projeleri ve Teknoloji Transfer Ofisi (ARGEDA-TTO)
Atılım University - Research, Development and Consultancy Projects and Technology Transfer Office (ARGEDA-TTO)
(312) 586 88 05
http://argeda.atilim.edu.tr/?lang=tr
Omer Music
Yrd. Doç. Dr. / Akademik Danışman
Asst. Prof. Dr. / Academic Advisor
Proje Destek (Modül 2)
Project Support (Modül 2)
Atılım Üniversitesi - Araştırma, Geliştirme ve Danışmanlık Projeleri ve Teknoloji Transfer Ofisi (ARGEDA-TTO)
Atılım University - Research, Development and Consultancy Projects and Technology Transfer Office (ARGEDA-TTO)
(312) 586 88 05
http://argeda.atilim.edu.tr/?lang=tr
Besim Baranoğlu
Yrd. Doç. Dr. / Akademik Danışman
Asst. Prof. Dr. / Academic Advisor
Proje Destek (Modül 2)
Project Support (Modül 2)
Atılım Üniversitesi - Araştırma, Geliştirme ve Danışmanlık Projeleri ve Teknoloji Transfer Ofisi (ARGEDA-TTO)
Atılım University - Research, Development and Consultancy Projects and Technology Transfer Office (ARGEDA-TTO)
(312) 586 88 05
http://argeda.atilim.edu.tr/?lang=tr
Savaş Zafer Şahin
Doç. Dr. / Akademik Danışman
Assoc. Prof. Dr. / Academic Advisor
Farkındalık ve Eğitim (Modül 1)
Awareness and Training (Modül 1)
Atılım Üniversitesi - Araştırma, Geliştirme ve Danışmanlık Projeleri ve Teknoloji Transfer Ofisi (ARGEDA-TTO)
Atılım University - Research, Development and Consultancy Projects and Technology Transfer Office (ARGEDA-TTO)
(312) 586 88 05
http://argeda.atilim.edu.tr/?lang=tr
Banu Saylam Ateş
Uzman
Specialist
Girişimcilik ve Şirketleşme (Modül 5)
Entrepreneurship and Incorporation (Module 5)
Atılım Üniversitesi - Araştırma, Geliştirme ve Danışmanlık Projeleri ve Teknoloji Transfer Ofisi (ARGEDA-TTO)
Atılım University - Research, Development and Consultancy Projects and Technology Transfer Office (ARGEDA-TTO)
(312) 586 88 05
http://argeda.atilim.edu.tr/?lang=tr
Kerem Çevik
Direktör
Director
Fikri Mülkiyet Hakları Yönetimi ve Lisanslama Hizmetleri (Modül 4)
IP Management and Licensing Services (Module 4)
Atılım Üniversitesi - Araştırma, Geliştirme ve Danışmanlık Projeleri ve Teknoloji Transfer Ofisi (ARGEDA-TTO)
Atılım University - Research, Development and Consultancy Projects and Technology Transfer Office (ARGEDA-TTO)
(312) 586 88 05
kerem.cevik@atilim.edu.tr
http://argeda.atilim.edu.tr/?lang=tr
Deniz Duran
Uzman
Specialist
Üniversite-Sanayi İşbirliği (Modül 3)
University-Industry Cooperation (Modül 3)
Atılım Üniversitesi - Araştırma, Geliştirme ve Danışmanlık Projeleri ve Teknoloji Transfer Ofisi (ARGEDA-TTO)
Atılım University - Research, Development and Consultancy Projects and Technology Transfer Office (ARGEDA-TTO)
(312) 586 88 04
http://argeda.atilim.edu.tr/?lang=tr
Naciye Çakır
Uzman
Specialist
Üniversite-Sanayi İşbirliği (Modül 3)
University-Industry Cooperation (Modül 3)
Atılım Üniversitesi - Araştırma, Geliştirme ve Danışmanlık Projeleri ve Teknoloji Transfer Ofisi (ARGEDA-TTO)
Atılım University - Research, Development and Consultancy Projects and Technology Transfer Office (ARGEDA-TTO)
(312) 586 88 04
naciye.cakir@atilim.edu.tr
http://argeda.atilim.edu.tr/?lang=tr
Selma Kandemir
Uzman
Specialist
Proje Destek (Modül 2)
Project Support (Modül 2)
Atılım Üniversitesi - Araştırma, Geliştirme ve Danışmanlık Projeleri ve Teknoloji Transfer Ofisi (ARGEDA-TTO)
Atılım University - Research, Development and Consultancy Projects and Technology Transfer Office (ARGEDA-TTO)
(312) 586 88 01
selma.dolek@atilim.edu.tr
http://argeda.atilim.edu.tr/?lang=tr
Emel Yılmaz
Uzman
Specialist
Farkındalık ve Eğitim (Modül 1)
Awareness and Training (Modül 1)
Atılım Üniversitesi - Araştırma, Geliştirme ve Danışmanlık Projeleri ve Teknoloji Transfer Ofisi (ARGEDA-TTO)
Atılım University - Research, Development and Consultancy Projects and Technology Transfer Office (ARGEDA-TTO)
(312) 586 88 01
http://argeda.atilim.edu.tr/?lang=tr
Nursel Keskin
Direktör
Director
Patent Destek
Patent Support
Atatürk Üniversitesi - Ata TTO
Atatürk University - Ata TTO
(442) 282 20 10 (442) 282 20 11
nkeskin@atateknokent.com.tr
http://www.atateknokent.com.tr/firma/teknoloji-transfer-ofisi
Pelin Güçlü
Uzman
Specialist
İş Geliştirme
Business Development
Atatürk Üniversitesi - Ata TTO
Atatürk University - Ata TTO
(442) 282 20 10 (442) 282 20 11
pelin.guclu@atateknokent.com.tr
http://www.atateknokent.com.tr/firma/teknoloji-transfer-ofisi
Büşra Çomaklı
Uzman
Specialist
İş Geliştirme
Business Development
Atatürk Üniversitesi - Ata TTO
Atatürk University - Ata TTO
(442) 282 20 10 (442) 282 20 11
busra.comakli@atateknokent.com.tr
http://www.atateknokent.com.tr/firma/teknoloji-transfer-ofisi
Ela Binici
Uzman
Specialist
İş Geliştirme
Business Development
Atatürk Üniversitesi - Ata TTO
Atatürk University - Ata TTO
(442) 282 20 10 (442) 282 20 11
ela.binici@atateknokent.com.tr
http://www.atateknokent.com.tr/firma/teknoloji-transfer-ofisi
Kasım Yasin Özbey
Genel Müdür Yardımcısı
Assistant Director General
Atatürk Üniversitesi - Ata TTO
Atatürk University - Ata TTO
(442) 282 20 10 (442) 282 20 11
kazimozbey@atateknokent.com.tr
http://www.atateknokent.com.tr/firma/teknoloji-transfer-ofisi
Recep Sadeler
Prof. Dr. / TGB Yönetim Kurulu Başkanı / Genel Müdür
Prof. Dr. / Chairman, Technology Development Zone / Director General
Atatürk Üniversitesi - Ata TTO
Atatürk University - Ata TTO
(442) 282 20 10 (442) 282 20 11
atatto@atateknokent.com.tr
http://www.atateknokent.com.tr/firma/teknoloji-transfer-ofisi
Sedat Odabaş
Yrd. Doç. Dr. / Akademik Uzman
Asst. Prof. Dr. / Academic Specialist
Ankara Üniversitesi - Ankara TTO
Ankara University - Ankara TTO
(312) 213 18 30 (312) 485 37 18-19
http://www.ankaratto.com
Selin Özden Merhacı
Yrd. Doç. Dr. / Akademik Uzman
Asst. Prof. Dr. / Academic Specialist
Ankara Üniversitesi - Ankara TTO
Ankara University - Ankara TTO
(312) 213 18 30 (312) 485 37 18-19
http://www.ankaratto.com
A. Egemen Yılmaz
Doç. Dr. / Akademik Uzman
Assoc. Prof. Dr. / Academic Specialist
Ankara Üniversitesi - Ankara TTO
Ankara University - Ankara TTO
(312) 213 18 30 (312) 485 37 18-19
http://www.ankaratto.com
Murat Efe
Doç. Dr. / Akademik Uzman
Assoc. Prof. Dr. / Academic Specialist
Ankara Üniversitesi - Ankara TTO
Ankara University - Ankara TTO
(312) 213 18 30 (312) 485 37 18-19
http://www.ankaratto.com
Çiler Dursun
Prof. Dr. / Akademik Uzman
Assoc. Prof. Dr. / Academic Specialist
Ankara Üniversitesi - Ankara TTO
Ankara University - Ankara TTO
(312) 213 18 30 (312) 485 37 18-19
http://www.ankaratto.com
Ayşen Apaydın
Prof. Dr. / Akademik Uzman
Prof. Dr. / Academic Specialist
Ankara Üniversitesi - Ankara TTO
Ankara University - Ankara TTO
(312) 213 18 30 (312) 485 37 18-19
http://www.ankaratto.com
M. Emin Candansayar
Prof. Dr. / Akademik Uzman / TGB Koordinatörü
Prof. Dr. / Academic Specialist / TGB Coordinator
Ankara Üniversitesi - Ankara TTO
Ankara University - Ankara TTO
(312) 213 18 30 (312) 485 37 18-19
candansa@eng.ankara.edu.tr
http://www.ankaratto.com
Ali Sınağ
Prof. Dr. / Akademik Uzman
Prof. Dr. / Academic Specialist
Ankara Üniversitesi - Ankara TTO
Ankara University - Ankara TTO
(312) 213 18 30 (312) 485 37 18-19
atila.yucel@ankara.edu.tr
http://www.ankaratto.com
Elif Kaplan
Uzman
Specialist
Şirketleşme ve Girişimcilik
Entrepreneurship, Innovation and Incorporation Services
Ankara Üniversitesi - Ankara TTO
Ankara University - Ankara TTO
(312) 213 18 30 (312) 485 37 18-19
http://www.ankaratto.com
Nihan Ertüzün Gökcan
Uzman
Specialist
Fikri Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama Hizmetleri
IP Management and Licensing Services
Ankara Üniversitesi - Ankara TTO
Ankara University - Ankara TTO
(312) 485 39 18
nihanertuzun@ankaratto.com nihanertuzun@gmail.com
http://www.ankaratto.com
Feridun Portakal
Uzman
Specialist
Proje Geliştirme ve Yönetim Hizmetleri
Project Development and Management Services*Üniversite-Sanayi İşbirliği Faaliyetleri*University-Industry Cooperation Services
Ankara Üniversitesi - Ankara TTO
Ankara University - Ankara TTO
(312) 485 39 18
feridunportakal@ankaratto.com
http://www.ankaratto.com
Anıl Selam
Uzman
Specialist
Proje Geliştirme ve Yönetim Hizmetleri
Project Development and Management Services*Üniversite-Sanayi İşbirliği Faaliyetleri*University-Industry Cooperation Services
Ankara Üniversitesi - Ankara TTO
Ankara University - Ankara TTO
(312) 485 39 18
selam@ankaratto.com aselam@ankara.edu.tr
http://www.ankaratto.com
Dilara Tunca
Uzman
Specialist
Destek Programları Hizmetleri
Support Programmes Services
Ankara Üniversitesi - Ankara TTO
Ankara University - Ankara TTO
(312) 485 39 18
dilaratunca@ankaratto.com dilaratunca@gmail.com
http://www.ankaratto.com
Derya Bağcı
Uzman
Specialist
Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim Hizmetleri
Awareness, Publicity and Training Services
Ankara Üniversitesi - Ankara TTO
Ankara University - Ankara TTO
(312) 485 39 18
deryabagci@ankaratto.com
http://www.ankaratto.com
Mahmut Bayrak
Koordinatör
Coordinator
Ankara Üniversitesi - Ankara TTO
Ankara University - Ankara TTO
(312) 485 39 18
mahmutbayrak@ankaratto.com
http://www.ankaratto.com
Atila Yücel
Prof. Dr. / TTO Yöneticisi
Prof. Dr. / TTO Director
Ankara Üniversitesi - Ankara TTO
Ankara University - Ankara TTO
(312) 485 39 18 (312) 213 18 30 (312) 485 37 18-19
info@ankaratto.com tto@ankutek.com tto@ankara.edu.tr atila.yucel@ankara.edu.tr ayucel@ankaratto.com yucelatila@yahoo.com
http://www.ankaratto.com
Emre Akgümüş
Proje Uzmanı
Project Specialist
Ankara İvedik OSB TTO
Ankara İvedik OSB TTO
(312) 395 62 62 / 170
emre.akgumus@ivedikosb.org.tr
http://www.ivediktto.com/
Ayşe Özdemir
Proje Uzmanı
Project Specialist
Ankara İvedik OSB TTO
Ankara İvedik OSB TTO
(312) 395 62 62 / 173
ayse.ozdemir@ivedikosb.org.tr
http://www.ivediktto.com/
Anıl Ercan
Tasarım Uzmanı
Design Specialist
Ankara İvedik OSB TTO
Ankara İvedik OSB TTO
(312) 395 62 62 / 184
aanilercan@gmail.com
http://www.ivediktto.com/
Kazım Gözütok
Müdür Yardımcısı
Assistant Director
Ankara İvedik OSB TTO
Ankara İvedik OSB TTO
(312) 395 62 62 / 170
kazim.gozutok@ivedikosb.org.tr
http://www.ivediktto.com/
Fatih Mutlu
Müdür
Director
Ankara İvedik OSB TTO
Ankara İvedik OSB TTO
(312) 395 62 62 / 109
ivedik@ivedikosb.org.tr fatih.mutlu@ivedikosb.org.tr
http://www.ivediktto.com/
Yeliz Erkoç
Genel Müdür, ANATEK
Director General, ANATEK
Anadolu Üniversitesi - Ar-Ge ve İnovasyon Koordinasyon Merkezi (ARİNKOM) TTO
Anadolu University - R- and Innovation Coordination Center (ARİNKOM) TTO
(222) 335 08 86
yerkoc@anadolu.edu.tr
http://arinkom.anadolu.edu.tr/
Uğur Acar
Uzman
Specialist
Girişimcilik, İnovasyon ve Şirketleşme Hizmetleri (Modül 5)
Entrepreneurship, Innovation and Incorporation Services (Module 5)
Anadolu Üniversitesi - Ar-Ge ve İnovasyon Koordinasyon Merkezi (ARİNKOM) TTO
Anadolu University - R- and Innovation Coordination Center (ARİNKOM) TTO
(222) 335 08 86
uguracar@anadolu.edu.tr
http://arinkom.anadolu.edu.tr/
Mehmet Hakan Dağ
Direktör
Director
Girişimcilik, İnovasyon ve Şirketleşme Hizmetleri (Modül 5)
Entrepreneurship, Innovation and Incorporation Services (Module 5)
Anadolu Üniversitesi - Ar-Ge ve İnovasyon Koordinasyon Merkezi (ARİNKOM) TTO
Anadolu University - R- and Innovation Coordination Center (ARİNKOM) TTO
(222) 335 08 86
mehmethakandag@anadolu.edu.tr
http://arinkom.anadolu.edu.tr/
Özlem Sevinç Tigin
Direktör
Director
Fikri Mülkiyet Hakları Yönetimi ve Lisanslama Hizmetleri (Modül 4)
IP Management and Licensing Services (Module 4)
Anadolu Üniversitesi - Ar-Ge ve İnovasyon Koordinasyon Merkezi (ARİNKOM) TTO
Anadolu University - R- and Innovation Coordination Center (ARİNKOM) TTO
(222) 335 08 86
tpe@anadolu.edu.tr otigin@anadolu.edu.tr
http://arinkom.anadolu.edu.tr/
Evrim Derya Değirmenkaya
Uzman
Specialist
Üniversite Sanayi İş Birliği Faaliyetleri (Modül 3)
Project Development and Management - University-Industry Collaboration Services (Module 3)
Anadolu Üniversitesi - Ar-Ge ve İnovasyon Koordinasyon Merkezi (ARİNKOM) TTO
Anadolu University - R- and Innovation Coordination Center (ARİNKOM) TTO
(222) 335 08 86
edegirmenkaya@anadolu.edu.tr
http://arinkom.anadolu.edu.tr/
Burçak İlter Timurçin
Direktör
Director
Üniversite Sanayi İş Birliği Faaliyetleri (Modül 3)
Project Development and Management - University-Industry Collaboration Services (Module 3)
Anadolu Üniversitesi - Ar-Ge ve İnovasyon Koordinasyon Merkezi (ARİNKOM) TTO
Anadolu University - R- and Innovation Coordination Center (ARİNKOM) TTO
(222) 335 08 86
http://arinkom.anadolu.edu.tr/
Aylin Salihoğlu
Uzman
Specialist
Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik Hizmetler (Modül 2)
Project Development and Management (Module 2)
Anadolu Üniversitesi - Ar-Ge ve İnovasyon Koordinasyon Merkezi (ARİNKOM) TTO
Anadolu University - R- and Innovation Coordination Center (ARİNKOM) TTO
(222) 335 08 86
aylinsalihoglu@anadolu.edu.tr
http://arinkom.anadolu.edu.tr/
Olcay Sevik
Uzman
Specialist
Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik Hizmetler (Modül 2)
Project Development and Management (Module 2)
Anadolu Üniversitesi - Ar-Ge ve İnovasyon Koordinasyon Merkezi (ARİNKOM) TTO
Anadolu University - R- and Innovation Coordination Center (ARİNKOM) TTO
(222) 335 08 86
olcaysevik@anadolu.edu.tr
http://arinkom.anadolu.edu.tr/
Rabia Taş
Uzman
Specialist
Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik Hizmetler (Modül 2)
Project Development and Management (Module 2)
Anadolu Üniversitesi - Ar-Ge ve İnovasyon Koordinasyon Merkezi (ARİNKOM) TTO
Anadolu University - R- and Innovation Coordination Center (ARİNKOM) TTO
(222) 335 08 86 (222) 335 05 80 / 4598
rabiatas@anadolu.edu.tr
http://arinkom.anadolu.edu.tr/
Haluk Yapıcıoğlu
Yrd. Doç. Dr. / Direktör
Asst. Prof. Dr. / Director
Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik Hizmetler (Modül 2)
Project Development and Management (Module 2)
Anadolu Üniversitesi - Ar-Ge ve İnovasyon Koordinasyon Merkezi (ARİNKOM) TTO
Anadolu University - R- and Innovation Coordination Center (ARİNKOM) TTO
(222) 335 08 86
hyapicio@anadolu.edu.tr
http://arinkom.anadolu.edu.tr/
Altuğ Baydar
Uzman
Specialist
Farkındalık Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim Hizmetleri (Modül 1)
Awareness, Publicity and Training Services (Module 1)
Anadolu Üniversitesi - Ar-Ge ve İnovasyon Koordinasyon Merkezi (ARİNKOM) TTO
Anadolu University - R- and Innovation Coordination Center (ARİNKOM) TTO
(222) 335 08 86
altugbaydar@anadolu.edu.tr
http://arinkom.anadolu.edu.tr/
N. Sanem Moğulkoç
Uzman
Specialist
Farkındalık Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim Hizmetleri (Modül 1)
Awareness, Publicity and Training Services (Module 1)
Anadolu Üniversitesi - Ar-Ge ve İnovasyon Koordinasyon Merkezi (ARİNKOM) TTO
Anadolu University - R- and Innovation Coordination Center (ARİNKOM) TTO
(222) 335 08 86
nsmogulkoc@anadolu.edu.tr
http://arinkom.anadolu.edu.tr/
Aynur Güneş
Uzman
Specialist
Farkındalık Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim Hizmetleri (Modül 1)
Awareness, Publicity and Training Services (Module 1)
Anadolu Üniversitesi - Ar-Ge ve İnovasyon Koordinasyon Merkezi (ARİNKOM) TTO
Anadolu University - R- and Innovation Coordination Center (ARİNKOM) TTO
(222) 335 08 86
aynurgunes@anadolu.edu.tr
http://arinkom.anadolu.edu.tr/
Orkun Başkan
Direktör
Director
Farkındalık Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim Hizmetleri (Modül 1)
Awareness, Publicity and Training Services (Module 1)
Anadolu Üniversitesi - Ar-Ge ve İnovasyon Koordinasyon Merkezi (ARİNKOM) TTO
Anadolu University - R- and Innovation Coordination Center (ARİNKOM) TTO
(222) 335 08 86
orkunbaskan@anadolu.edu.tr
http://arinkom.anadolu.edu.tr/
Mahmut Kiper
TTO Danışmanı
TTO Advisor
Anadolu Üniversitesi - Ar-Ge ve İnovasyon Koordinasyon Merkezi (ARİNKOM) TTO
Anadolu University - R- and Innovation Coordination Center (ARİNKOM) TTO
(222) 335 08 86
mahmutkiper@anadolu.edu.tr mahmut.kiper@gmail.com
http://arinkom.anadolu.edu.tr/
Ender Suvacı
Prof. Dr. / Proje Yürütücüsü
Prof. Dr. / Project Coordinator
Anadolu Üniversitesi - Ar-Ge ve İnovasyon Koordinasyon Merkezi (ARİNKOM) TTO
Anadolu University - R- and Innovation Coordination Center (ARİNKOM) TTO
(222) 335 08 86
esuvaci@anadolu.edu.tr
http://arinkom.anadolu.edu.tr/
Ersan Pütün
Prof. Dr. / TTO Yöneticisi
Prof. Dr. / TTO Director
Anadolu Üniversitesi - Ar-Ge ve İnovasyon Koordinasyon Merkezi (ARİNKOM) TTO
Anadolu University - R- and Innovation Coordination Center (ARİNKOM) TTO
(222) 335 08 86
arinkom@anadolu.edu.tr eputun@anadolu.edu.tr
http://arinkom.anadolu.edu.tr/
İsmail Veli Sezgin
Uzman
Specialist
Proje Destek ve Üniversite Sanayi İş Birliği
Project Support and University-Industry Cooperation
Akdeniz Üniversitesi - İş Dünyası ile İşbirliği ve Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKİŞMER TTM)
Akdeniz University - Business Cooperation Application and Research Center TTM (AKİŞMER-TTM)
(242) 227 44 00-01 / 1366 (242) 227 78 62 (242) 227 63 80
ivsezgin@akdeniz.edu.tr
www.akismerttm.com
Merve Bilgen Çıkdın
Uzman
Specialist
Üniversite Sanayi İşbirliği
University-Industry Cooperation
Akdeniz Üniversitesi - İş Dünyası ile İşbirliği ve Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKİŞMER TTM)
Akdeniz University - Business Cooperation Application and Research Center TTM (AKİŞMER-TTM)
(242) 227 44 00-01 / 1393
mervebilgen@akdeniz.edu.tr
www.akismerttm.com
Gizem Özgün
Uzman
Specialist
Şirketleşme ve Teknogirişim
Incorporation and TechnoEntrepreneurship
Akdeniz Üniversitesi - İş Dünyası ile İşbirliği ve Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKİŞMER TTM)
Akdeniz University - Business Cooperation Application and Research Center TTM (AKİŞMER-TTM)
(242) 227 44 00-01 / 1392
gizemozgun@akdeniz.edu.tr
www.akismerttm.com
Hatice Çeltikci
Uzman
Specialist
Mali Hizmetler ve Dönersermaye
Financial Services and Circulating Capital
Akdeniz Üniversitesi - İş Dünyası ile İşbirliği ve Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKİŞMER TTM)
Akdeniz University - Business Cooperation Application and Research Center TTM (AKİŞMER-TTM)
(242) 227 44 00-01 / 1392
haticeceltikci@akdeniz.edu.tr
www.akismerttm.com
Feride Yeniay
Uzman
Specialist
Fikri Mülkiyet Varlıkları Ticarileştirme
IP Assets Commercialization
Akdeniz Üniversitesi - İş Dünyası ile İşbirliği ve Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKİŞMER TTM)
Akdeniz University - Business Cooperation Application and Research Center TTM (AKİŞMER-TTM)
(242) 227 44 00-01 / 1397
ferideyeniay@akdeniz.edu.tr
www.akismerttm.com
M. Cem Sakarya
TTM Merkez Müdür Yardımcısı
TTO Assistant Manager
Kalite Yönetimi
Quality Mangement
Akdeniz Üniversitesi - İş Dünyası ile İşbirliği ve Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKİŞMER TTM)
Akdeniz University - Business Cooperation Application and Research Center TTM (AKİŞMER-TTM)
(242) 310 66 44
cemsakarya@akdeniz.edu.tr
www.akismerttm.com
N. Ayşe Odman Boztosun
Prof. Dr. / Merkez Müdürü / Koordinatör
Prof. Dr. / TTO Manager / Coordinator
Fikri Mülkiyet Varlıkları Ticarileştirme
IP Assets Commercialization
Akdeniz Üniversitesi - İş Dünyası ile İşbirliği ve Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKİŞMER TTM)
Akdeniz University - Business Cooperation Application and Research Center TTM (AKİŞMER-TTM)
(242) 310 18 79
akismerttm@akdeniz.edu.tr akismer@akdeniz.edu.tr aboztosun@akdeniz.edu.tr
www.akismerttm.com
Burak Olur
Uzman
Specialist
Afyon Kocatepe Üniversitesi - Sektörel İlişkiler ve Teknoloji Transfer Ofisi (SİTTO)
Afyon Kocatepe University - Sectoral Relations and Technology Transfer Office (SİTTO)
(272) 444 03 03 / 11541
burakolur@aku.edu.tr
http://sitto.aku.edu.tr/
Emine Öztürk
Okutman
Lecturer
Afyon Kocatepe Üniversitesi - Sektörel İlişkiler ve Teknoloji Transfer Ofisi (SİTTO)
Afyon Kocatepe University - Sectoral Relations and Technology Transfer Office (SİTTO)
(272) 444 03 03 / 11542
eozturk@aku.edu.tr
http://sitto.aku.edu.tr/
Fatih Onur Hocaoğlu
Doç. Dr. / Koordinatör
Assoc. Prof. Dr. / Coordinator
Afyon Kocatepe Üniversitesi - Sektörel İlişkiler ve Teknoloji Transfer Ofisi (SİTTO)
Afyon Kocatepe University - Sectoral Relations and Technology Transfer Office (SİTTO)
(272) 444 03 03 / 11244
hocaoglu@aku.edu.tr
http://sitto.aku.edu.tr/