Adı Soyadı
Name Surname
Unvan
Title
Uzmanlık-Görev Alanı
Specialty-Duty Area
Kurum-Birim
Institution-Unit
Telefon
Phone
Email
Email
Web Sayfası
Web Page
Ülker Cem KAPLAN
Birim Sorumlusu Unit Officer
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yüzüncü Yıl University
(432) 225 17 30 / 1172 (432) 486 54 14
ulkercem@hotmail.com
Barış ERDİL
Yrd. Doç. Dr. / Birim Sorumlusu Asst. Prof. Dr. / Unit Officer
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yüzüncü Yıl University
(432) 225 17 30 / 1172 (432) 486 54 14
muhberdil@yahoo.com bariserdil@yyu.edu.tr
Ozan KARA
Birim Sorumlusu Unit Officer
Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Technical University
(212) 483 70 06 / 12 (212) 483 70 07 / 12 (212) 483 70 08 / 12
ozan_kara@hotmail.com
http://www.yildiztto.com/Ekibimiz-content-m-11-11.html
Zeynep Elif CANSAP
Birim Sorumlusu Unit Officer
Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Technical University
(212) 483 70 06 / 12 (212) 483 70 07 / 12 (212) 483 70 08 / 12
zeynepcansap@yildizteknopark.com.tr
http://www.yildiztto.com/Ekibimiz-content-m-11-11.html
Ufuk BÖLÜKBAŞ
Birim Sorumlusu Unit Officer
Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Technical University
(212) 259 70 70 / 2939 (212) 383 32 14 / 12
bolukbas@yildiz.edu.tr
http://www.yildiztto.com/Ekibimiz-content-m-11-11.html
Cengiz KAYA
Prof. Dr. / Birim Sorumlusu Prof. Dr. / Unit Officer
Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Technical University
(212) 483 70 06 - 07 - 08 / 15
bilgi@yildiztto.com cengizkaya@yildiztto.com
http://www.yildiztto.com/Ekibimiz-content-m-11-11.html
Yasemin YETKİN
Birim Sorumlusu Unit Officer
Van Ticaret ve Sanayi Odası Van Chamber of Commerce and Industry
(432) 214 39 89 (432) 210 00 55
yetkinyasemin@hotmail.com
http://www.vantso.org.tr/
Erkan ATACAN
Birim Sorumlusu Unit Officer
Van Ticaret ve Sanayi Odası Van Chamber of Commerce and Industry
(432) 216 44 88 (432) 214 39 89 (432) 210 00 55 / 1114
vatso@vatso.org.tr erkanatacan@gmail.com
http://www.vantso.org.tr/
Naci Utku YUMUŞAK
Birim Sorumlusu Unit Officer
Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Uşak Chamber of Commerce and Industry
(276) 227 02 03
info@usaktso.org usaktso@tobb.org.tr utku_yumusak@hotmail.com utku@usaktso.org
http://usaktso.org/joomla/
Seda Damla YÜCEL
Birim Sorumlusu Unit Officer
TOBB Ekonomi ve Teknoloji ÜniversitesiTOBB University of Economics and Technology
(312) 292 44 62(312) 292 40 00
s.yucel@etu.edu.tr
Suat KASAP
Doç. Dr. / Birim Sorumlusu Assoc. Prof. Dr. / Unit Officer
Türk Hava Kurumu Üniversitesi University of Turkish Aeronautical Association
(312) 342 84 60 (312) 444 48 58 / 6002 / 6087
skasap@thk.edu.tr
Ümit ORHAN
Birim Sorumlusu Unit Officer
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Trabzon Chamber of Commerce and Industry
(462) 326 80 70 / 237
ttso@ttso.org.tr umito@ttso.org.tr
http://www.ttso.org.tr/
Mehmet Şahner ALATAŞ
Birim Sorumlusu Unit Officer
Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Şanlıurfa Chamber of Commerce and Industry
(414) 318 18 00 / 137 (414) 215 11 99 / 124
bilgi@sutso.org.tr msahner@hotmail.com
http://www.sutso.org.tr/
Uçan KARAKILINÇ
Birim Sorumlusu Unit Officer
Süleyman Demirel Üniversitesi Süleyman Demirel University
(246) 211 16 64 (246) 211 19 18
ucan76@gmail.com
http://cadcam.sdu.edu.tr/
Kadir KIRAN
Birim Sorumlusu Unit Officer
Süleyman Demirel Üniversitesi Süleyman Demirel University
(246) 211 16 64 (246) 211 19 18
kadirkiran@sdu.edu.tr
http://cadcam.sdu.edu.tr/
Murat Kemal KELEŞ
Birim Sorumlusu Unit Officer
Süleyman Demirel Üniversitesi Süleyman Demirel University
(246) 211 16 64 (246) 211 19 44 (246) 211 10 66
muratkemalk@gmail.com muratkeles@sdu.edu.tr muratkemal72@hotmail.com
http://cadcam.sdu.edu.tr/
Oğuz ÇOLAK
Doç. Dr. / Birim Sorumlusu Assoc. Prof. Dr. / Unit Officer
Süleyman Demirel Üniversitesi Süleyman Demirel University
(246) 211 16 74
teknokent@sdu.edu.tr cad-cam@sdu.edu.tr oguzcolak@sdu.edu.tr
http://cadcam.sdu.edu.tr/
Serhat AY
Birim Sorumlusu Unit Officer
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Sivas Chamber of Commerce and Industry
(346) 223 19 58
serhatay@sivastso.org
Mehmet TANYER
Birim Sorumlusu Unit Officer
Selçuk Üniversitesi Selçuk University
(332) 262 02 04 (332) 262 02 02
mehmettanyer@konyateknokent.com.tr avmehmettanyer@gmail.com
Atıf Emre DEMET
Birim Sorumlusu Unit Officer
Selçuk Üniversitesi Selçuk University
(332) 350 85 85 (332) 262 02 02
atifemredemet@konyateknokent.com.tr
İbrahim ÖZDİL
Birim Sorumlusu Unit Officer
Sakarya Üniversitesi Sakarya University
(264) 295 53 56
iozdil@sakarya.edu.tr
Elif SARIOĞLU
Birim Sorumlusu Unit Officer
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Sakarya Chamber of Commerce and Industry
(264) 291 03 00 / 71135 (264) 888 30 00
elifsarioglu@satso.org.tr
http://www.satso.org.tr/
Erkan BULUT
Birim Sorumlusu Unit Officer
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Sakarya Chamber of Commerce and Industry
(264) 291 03 00 (264) 888 30 00
satso@satso.org.tr utrecht73@msn.com
http://www.satso.org.tr/
Ece CİVELEK
Birim Sorumlusu Unit Officer
Sabancı Üniversitesi Sabancı University
(216) 483 96 54 (216) 483 80 00
ececiv@sabanciuniv.edu
http://rgp.sabanciuniv.edu/tr/teknoloji-transfer-ofisi
Aslı ATAR
Birim Sorumlusu Unit Officer
Pamukkale Teknokent Pamukkale Teknokent
(258) 215 50 01
aatar@pau.edu.tr
www.pamukkaletto.com
Fevzi GÖKALP
Birim Sorumlusu Unit Officer
OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü OSTİM Organized Industrial Region
(312) 385 50 90 / 1303
fevzi.gökalp@ostim.com.tr
http://www.ostim.org.tr/
Ufuk Okan GÜVENDİREN
Birim Sorumlusu Unit Officer
OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü OSTİM Organized Industrial Region
(312) 385 50 90 / 1385
ufuk@ostim.com.tr
http://www.ostim.org.tr/
Ayfer İLHAN
Birim Sorumlusu Unit Officer
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ondokuz Mayıs University
(362) 312 19 19 / 3430 / 7096
ayfer.ilhan@omu.edu.tr
Gülbin ÖZKAN
Birim Sorumlusu Unit Officer
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ondokuz Mayıs University
(362) 312 19 19 / 3430 / 7096
gulbinozkan@hotmail.com gozkan@omu.edu.tr
Ahmet BİLGİL
Doç. Dr. / Birim Sorumlusu Assoc. Prof. Dr. / Unit Officer
Niğde Üniversitesi Niğde University
(388) 225 22 94 (388) 225 45 00
abilgil@nigde.edu.tr
Veysel DONMAZ
Birim Sorumlusu Unit Officer
Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Nevşehir Chamber of Commerce and Industry
(384) 213 10 36
veyseldonmaz@hotmail.com v.donmaz@ntso.org.tr veyseldonmaz@gmail.com
http://www.ntso.org.tr/anasayfa.php
Serbay BUCAK
Birim Sorumlusu Unit Officer
Mustafa Kemal Üniversitesi Mustafa Kemal University
(326) 221 33 17 / 2101 / 3267 / 2100
musigem@mku.edu.tr sbucak@mku.edu.tr serbaybucak@gmail.com
www.mku.edu.tr/main.php?location=usigem
Turgut YOKUŞ
Birim Sorumlusu Unit Officer
Mevlana Kalkınma Ajansı Mevlana Development Agency
(338) 213 00 20
turgut.yokus@mevka.org.tr
Mustafa TANYER
Birim Sorumlusu Unit Officer
Mevlana Kalkınma Ajansı Mevlana Development Agency
(338) 213 00 20
mustafa.tanyer@mevka.org.tr
Aynur GÜRBÜZ
Birim Sorumlusu Unit Officer
Mersin Üniversitesi Mersin University
(324) 361 00 01 / 4941 (324) 361 01 53 / 4959
gurbuzumaynur@yahoo.com
Dilek Kurtuluş ZUBAROĞLU
Birim Sorumlusu Unit Officer
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Mersin Chamber of Commerce and Industry
(324) 238 95 00 / 277 / 291
hukuk@mtso.org.tr dilekkurtulus@hotmail.com
http://www.mtso.org.tr/j3t/
Ahmet SARITAŞ
Yrd. Doç. Dr. / Birim Sorumlusu Asst. Prof. Dr. / Unit Officer
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy University
(248) 213 25 26 (248) 213 25 25 (248) 213 25 27 / 27
saritasahmet@gmail.com
Vedat GÜÇLER
Birim Sorumlusu Unit Officer
Marmara Üniversitesi Marmara University
(216) 414 05 45 / 1483 / 1535 / 1098
vedat.gucler@marmara.edu.tr
http://mitto.marmara.edu.tr/
Mustafa TÜYSÜZ
Birim Sorumlusu Unit Officer
Marmara Üniversitesi Marmara University
(216) 414 05 45 / 1483 / 1535 / 1098
mitto@marmara.edu.tr mustafa.tuysuz@marmara.edu.tr
http://mitto.marmara.edu.tr/
RAHMİ ÖZER
Birim Sorumlusu Unit Officer
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Malatya Chamber of Commerce and Industry
(422) 323 74 78 / 118
rahmi@malatyatso.org.tr
http://www.malatyatso.org.tr/tr/
Abdullah DURAN
Birim Sorumlusu Unit Officer
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Malatya Chamber of Commerce and Industry
(422) 323 74 78 / 118
tso@malatyatso.org.tr aduran@malatyatso.org.tr
http://www.malatyatso.org.tr/tr/
Seyfi SUNA
Birim Sorumlusu Unit Officer
Konya Sanayi Odası Konya Chamber of Industry
(332) 251 06 70
ssuna@kso.org.tr
http://www.kso.org.tr/
Rasim ÇELİK
Birim Sorumlusu Unit Officer
Konya Sanayi Odası Konya Chamber of Industry
(332) 251 06 70
rasimcelik@kso.org.tr
http://www.kso.org.tr/
M. Sami ÜNSAÇAR
Birim Sorumlusu Unit Officer
Konya Sanayi Odası Konya Chamber of Industry
(332) 251 06 70 / 134
kso@kso.org.tr samiunsacar@kso.org.tr
http://www.kso.org.tr/
Bekir ÇAKIR
Prof. Dr. / Birim Sorumlusu Prof. Dr. / Unit Officer
Kocaeli Üniversitesi Kocaeli University
(262) 303 11 07 (262) 303 11 08 (262) 303 10 61
bcakir@kocaeli.edu.tr
Dila DENİZHAN CENGİZ
Birim Sorumlusu Unit Officer
Kocaeli Sanayi Odası Kocaeli Chamber of Industry
(262) 321 00 40
info@kosano.org.tr ddenizhan@kosano.org.tr dila@kosano.org.tr
http://www.kosano.org.tr/
Leyla MAHRUM
Birim Sorumlusu Unit Officer
Kıbrıs Türk Sanayi Odası Cyprus Turkish Chamber of Industry
(392) 225 81 31
lmahrum@kibso.org
http://www.kktcsanayiodasi.org/index.php/tr/
Birsen KOCA
Birim Sorumlusu Unit Officer
Kayseri Ticaret Odası Kayseri Chamber of Commerce
(352) 222 45 28 (352) 222 45 29 / 145 (352) 231 84 11
info@kayserito.org.tr bkoca@kayserito.org.tr
http://www.kayserito.org.tr/
Adem Salih İŞLEYEN
Birim Sorumlusu Unit Officer
Karapınar Ticaret ve Sanayi Odası Karapınar Chamber of Commerce and Industry
(332) 755 12 76
ademsalih.isleyen@gmail.com.tr
Hülya HACISALİHOĞLU
Birim Sorumlusu Unit Officer
Karadeniz Teknik Üniversitesi Karadeniz Technical University
(462) 377 87 42 (532) 518 11 56
hulyahacisalihoglu@ktu.edu.tr hulyahacisalihoglu@gmail.com
http://www.ktu.edu.tr/tto
Gökhan KARA
Birim Sorumlusu Unit Officer
Karadeniz Teknik Üniversitesi Karadeniz Technical University
(462) 325 31 95 (462) 377 33 89 (462) 377 25 22
gkara@ktu.edu.tr
http://www.ktu.edu.tr/tto
Ahmet Samet ULU
Birim Sorumlusu Unit Officer
Kahramanmaraş Teknokent Kahramanmaraş Teknokent
(344) 280 10 67 (344) 280 18 84
ksupatent@gmail.com
www.teknokent.ksu.edu.tr
Füsun SİNGİ
Birim Sorumlusu Unit Officer
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İzmir Institute of Technology
(232) 750 60 35 (232) 750 60 21
fusunsingi@iyte.edu.tr fsingi@gmail.com fusunsingi@gmail.com
http://www.iyte.edu.tr/AltSayfa.aspx?m=84
Fatma GÜLMEZOĞLU
Birim Sorumlusu Unit Officer
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İzmir Katip Çelebi University
(232) 386 08 80 (232) 329 35 35 / 1700
fatma.gulmezoglu@ikc.edu.tr
http://tto.ikc.edu.tr/
Şadiye Emel SOKULLU URGAÇ
Birim Sorumlusu Unit Officer
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İzmir Katip Çelebi University
(232) 386 08 80 (232) 329 35 35 / 3736
emelsu@gmail.com
http://tto.ikc.edu.tr/
Mehmet Özgür SEYDİBEYOĞLU
Birim Sorumlusu Unit Officer
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İzmir Katip Çelebi University
(232) 329 35 35 / 3773
tto@ikc.edu.tr ozgur.seydibeyoglu@ikc.edu.tr
http://tto.ikc.edu.tr/
Ragıp Soner SİLME
Dr. / Birim Sorumlusu Dr. / Unit Officer
İstanbul Üniversitesi İstanbul University
(212) 440 00 19 (212) 440 00 00 / 11546
ragipsoner@gmail.com
http://bap.istanbul.edu.tr/?p=6563
Zeynep ÇAVDAROĞLU
Birim Sorumlusu Unit Officer
İstanbul Üniversitesi İstanbul University
(212) 440 00 00 / 11546 (505) 672 15 41
patent@istanbul.edu.tr zcavdar@istanbul.edu.tr
http://bap.istanbul.edu.tr/?p=6563
Aysun BEYAZKILIÇ
Birim Sorumlusu Unit Officer
İstanbul Teknik Üniversitesi İstanbul Technical University
(212) 285 03 20-21 / 218
aysun.beyazkilic@itunovatto.com
Gülşah CEVAHİR
Birim Sorumlusu Unit Officer
İstanbul Teknik Üniversitesi İstanbul Technical University
(212) 285 03 20-21 / 215
gulsah.cevahir@itunovatto.com
Cem Emre MEMİŞ
Birim Sorumlusu Unit Officer
İstanbul Sanayi Odası İstanbul Chamber of Industry
(212) 249 50 07 (212) 252 29 00
cmemis@iso.org.tr
http://www.iso.org.tr/tr/web/statiksayfalar/index.aspx?ref=3
Burçin DEĞİRMENCİOĞLU
Birim Sorumlusu Unit Officer
İstanbul Sanayi Odası İstanbul Chamber of Industry
(212) 252 29 00 / 310
info@iso.org.tr bdegirmencioglu@iso.org.tr
http://www.iso.org.tr/tr/web/statiksayfalar/index.aspx?ref=3
Cemal KELEŞ
Arş. Gör. / Birim Sorumlusu Research Asst. / Unit Officer
İnönü Üniversitesi İnönü University
(422) 377 48 39
cemal.keles@inonu.edu.tr
www.inonu.edu.tr
Mücahit DEMİR
Birim Sorumlusu Unit Officer
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hasan Kalyoncu University
(342) 211 80 80 / 1309 / 1148
mucahit.demir@hku.edu.tr
http://tto.hku.edu.tr/
M. Cengiz HELVACIKARA
Birim Sorumlusu Unit Officer
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hasan Kalyoncu University
(342) 211 80 80 / 1148
tto@hku.edu.tr cengiz.helvacikara@hku.edu.tr
http://tto.hku.edu.tr/
Esra YARDIMOĞLU
Birim Sorumlusu Unit Officer
Hacettepe Üniversitesi Teknokent Hacettepe University Teknokent
(312) 297 62 78 / 12 (312) 227 03 22
esra.yardimoglu@hacettepe.edu.tr
Olcay ÖZÇAKIR
Birim Sorumlusu Unit Officer
Hacettepe Üniversitesi Teknokent Hacettepe University Teknokent
(312) 297 62 78 / 12
ozcakir@hacettepe.edu.tr
Şeyda ATEŞ
Birim Sorumlusu Unit Officer
Hacettepe Üniversitesi Teknokent Hacettepe University Teknokent
(312) 297 62 78 / 12
sates@hacettepe.edu.tr
Hülya KOÇAN
Birim Sorumlusu Unit Officer
Hacettepe Üniversitesi Teknokent Hacettepe University Teknokent
(312) 297 71 62 (312) 297 71 63
hkochan@hacettepe.edu.tr
Nurettin AKTEPE
Birim Sorumlusu Unit Officer
Hacettepe Üniversitesi Teknokent Hacettepe University Teknokent
(312) 297 71 62 (312) 297 71 63
naktepe@hacettepe.edu.tr
Kemal KUVVET
Yrd. Doç. Dr. / Birim Sorumlusu Asst. Prof. Dr. / Unit Officer
Gümüşhane Üniversitesi Gümüşhane University
(456) 233 74 25
kuvvet@gumushane.edu.tr
Önder BAŞUSLU
Birim Sorumlusu Unit Officer
Giresun Üniversitesi Giresun University
(454) 310 10 00 (454) 310 11 21
onder.basuslu@giresun.edu.tr
Havane KAMAN
Birim Sorumlusu Unit Officer
Giresun Üniversitesi Giresun University
(454) 310 10 00 (454) 310 11 21
havane.kaman@giresun.edu.tr
Burcu AKKAYA
Birim Sorumlusu Unit Officer
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Giresun Chamber of Commerce and Industry
(454) 216 88 02 (454) 505 00 86
burcu@giresun-tso.org.tr
http://www.giresuntso.org.tr/tr/default.aspx
İbrahim ATİKSOY
Birim Sorumlusu Unit Officer
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Giresun Chamber of Commerce and Industry
(454) 216 88 02 (454) 505 00 86
iatiksoy@giresun-tso.org.tr
http://www.giresuntso.org.tr/tr/default.aspx
Mustafa Yaşar SEKİN
Birim Sorumlusu Unit Officer
Gebze Ticaret Odası Gebze Chamber of Commerce
(262) 641 86 03 (262) 644 22 32
bilgi@gebzeto.org.tr m.sekin@gebzeto.org.tr
Yusuf İzzettin İYMEN
Birim Sorumlusu Unit Officer
Gaziantep Sanayi Odası Gaziantep Chamber of Industry
(342) 221 09 00
yusuf@gso.org.tr
http://www.gso.org.tr/
İbrahim ÇALI
Birim Sorumlusu Unit Officer
Gaziantep Sanayi Odası Gaziantep Chamber of Industry
(342) 221 09 00
gsy@gso.org.tr
http://www.gso.org.tr/
Ayşe Özge EKEN KARATAYLI
Birim Sorumlusu Unit Officer
Gazi Üniversitesi Gazi University
(312) 202 20 23 (312) 202 38 80
patent@gazi.edu.tr oeken@gazitto.com ozgeeken@gazi.edu.tr ozgeeken@gmail.com
http://www.patent.gazi.edu.tr/
Turgay KAYA
Yrd. Doç. Dr. / Birim Sorumlusu Asst. Prof. Dr. / Unit Officer
Fırat Üniversitesi Fırat University
(424) 248 33 30
tkaya@firat.edu.tr turgaykaya23@gmail.com
Erhan AKIN
Prof. Dr. / Birim Sorumlusu Prof. Dr. / Unit Officer
Fırat Üniversitesi Fırat University
(424) 248 33 30 (424) 237 00 00 / 6304 (424) 241 50 13
eakintr@gmail.com eakin@firat.edu.tr
Sema AKIN
Birim Sorumlusu Unit Officer
Fırat Üniversitesi Teknokent Fırat University Teknokent
(424) 248 34 23
sema_akin_69@hotmail.com semaakintr@gmail.com semaakin@gmail.com
http://www.firatteknokent.org/
Mustafa ASLI
Birim Sorumlusu Unit Officer
Eskişehir Sanayi Odası Eskişehir Chamber of Industry
(222) 236 03 60 (222) 236 03 61 (222) 236 03 80
eso@eso.org.tr masli@eso.org.tr
http://www.eso.org.tr/
Ergün ÇETİN
Birim Sorumlusu Unit Officer
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eskişehir Osmangazi University
(222) 239 36 13 (222) 239 37 50 / 3325 (222) 239 74 23
tekam@ogu.edu.tr erguncetin@ogu.edu.tr erbilcet@yahoo.com
http://tekam.ogu.edu.tr/ ettom.ogu.edu.tr
Abdüssamed DOĞANÇAY
Birim Sorumlusu Unit Officer
Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Erzincan Chamber of Commerce and Industry
(446) 214 21 05 / 1180 (446) 224 28 33
abdussameddogancay@gmail.com
http://www.erzincantso.org.tr/
Yılmaz ÖZKER
Birim Sorumlusu Unit Officer
Erzincan Üniversitesi Erzincan University
(446) 225 17 41 (446) 225 17 44 (446) 223 60 31 - 32
yozker@yahoo.com yozker@erzincan.edu.tr
Mesut AKTEKİN
Birim Sorumlusu Unit Officer
Erciyes Teknopark Erciyes Teknopark
(352) 224 81 12
mesutaktekin@erciyesteknopark.com
www.erciyesteknopark.com
Serhat DALKILIÇ
Birim Sorumlusu Unit Officer
Erciyes Teknopark Erciyes Teknopark
(352) 224 81 12
teknopark@erciyes.edu.tr info@erciyestenopark.com serhat@erciyesteknopark.com
www.erciyesteknopark.com
Selma BÜYÜKKANTARCI TOLGAY
Birim Sorumlusu Unit Officer
Erciyes Üniversitesi Erciyes University
(352) 437 92 36 (352) 437 49 31
sbtolgay@erciyes.edu.tr
Beyhan AKARSU
Birim Sorumlusu Unit Officer
Erciyes Üniversitesi Erciyes University
(352) 437 92 36 (352) 437 49 31
beyhan@erciyes.edu.tr
Hilal BENLİ
Birim Sorumlusu Unit Officer
Erciyes Üniversitesi Erciyes University
(352) 437 92 36 (352) 437 49 31
hilalbenli@erciyes.edu.tr
Rüştü AKAY
Birim Sorumlusu Unit Officer
Erciyes Üniversitesi Erciyes University
(352) 437 92 36 (352) 437 49 31 (352) 207 66 66 / 13312
akay@erciyes.edu.tr
Adem KALINLI
Prof. Dr. / Birim Sorumlusu Prof. Dr. / Unit Officer
Erciyes Üniversitesi Erciyes University
(352) 437 92 36 (352) 207 66 66 / 13300 / 40706
kalinlia@erciyes.edu.tr kalinlia@gmail.com
Beyza BARAN
Birim Sorumlusu Unit Officer
Ege Üniversitesi Ege University
(232) 388 40 00 / 1877 (232) 343 44 00 / 152 (232) 388 01 10
beyza.baran@ebiltem.ege.edu.tr
http://ebiltem.ege.edu.tr
İlknur ALPAK
Birim Sorumlusu Unit Officer
Ege Üniversitesi Ege University
(232) 388 40 00 / 1877 (232) 343 44 00 / 150 (232) 388 01 10
ilknuralpak@ebitem.ege.edu.tr
http://ebiltem.ege.edu.tr
Özgür GÜVENENLER
Birim Sorumlusu Unit Officer
Ege Üniversitesi Ege University
(232) 388 40 00 / 1877 (232) 343 44 00 / 121 (232) 388 01 10
ozgur.guvenenler@ebiltem.ege.edu.tr
http://ebiltem.ege.edu.tr
Funda KONCA
Birim Sorumlusu Unit Officer
Ege Üniversitesi Ege University
(232) 388 40 00 / 1877 (232) 343 44 00 / 152 (232) 388 01 10
funda.konca@ebiltem.ege.edu.tr fundakonca@gmail.com
http://ebiltem.ege.edu.tr
Mustafa ÇAKIR
Birim Sorumlusu Unit Officer
Ege Üniversitesi Ege University
(232) 388 40 00 / 1877 (232) 343 44 00 / 152 (232) 388 01 10
patent@ebiltem.ege.edu.tr mustafa.cakir@ebiltem.ege.edu.tr
http://ebiltem.ege.edu.tr
Nurhan GEVREK
Birim Sorumlusu Unit Officer
Ege Bölgesi Sanayi Odası Aegean Region Chamber of Industry
(232) 455 29 64
nurhan.gevrek@ebso.org.tr
http://www.ebso.org.tr
Eren ATABERK
Birim Sorumlusu Unit Officer
Ege Bölgesi Sanayi Odası Aegean Region Chamber of Industry
(232) 455 29 64
eren.ataberk@ebso.org.tr
http://www.ebso.org.tr
Ceren GENÇ
Birim Sorumlusu Unit Officer
Ege Bölgesi Sanayi Odası Aegean Region Chamber of Industry
(232) 455 29 62
proje@ebso.org.tr info@ebso.org.tr ceren.genc@ebso.org.tr
http://www.ebso.org.tr
Aydoğan GİRGİN
Birim Sorumlusu Unit Officer
Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Edirne Chamber of Commerce and Industry
(284) 225 10 14
agirgin@etso.org.tr
http://www.etso.org.tr/
Bahadır KAPLAN
Birim Sorumlusu Unit Officer
Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Edirne Chamber of Commerce and Industry
(284) 225 10 14 / 130
bkaplan@etso.org.tr
http://www.etso.org.tr/
Volkan EKİN
Birim Sorumlusu Unit Officer
Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Edirne Chamber of Commerce and Industry
(284) 225 10 14
v.ekin@hotmail.com
http://www.etso.org.tr/
Nevzat TAŞKIN
Birim Sorumlusu Unit Officer
Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Edirne Chamber of Commerce and Industry
(284) 225 10 14
etso@etso.org.tr nevzataskin@etso.org.tr
http://www.etso.org.tr/
Halit ÇELİKÖZLÜ
Birim Sorumlusu Unit Officer
Dumlupınar Üniversitesi Dumlupınar University
(274) 265 20 31 / 1808 (274) 265 20 31 / 1802 (505) 722 27 23
hcelikozlu@dumlupinar.edu.tr halit.celikozlu@dpu.edu.tr
www.iltem.dpu.edu.tr
Deniz ÖNCEL
Birim Sorumlusu Unit Officer
Dokuz Eylül Üniversitesi Dokuz Eylül University
(232) 412 10 78 / 2324
deniz.oncel@deu.edu.tr
www.deu.edu.tr
İrem Tuncer TIRAŞ
Birim Sorumlusu Unit Officer
Dokuz Eylül Üniversitesi Dokuz Eylül University
(232) 412 10 78 / 2324
irem.tuncer@deu.edu.tr tuncerirem@gmail.com
www.deu.edu.tr
Hilal TURĞAY
Birim Sorumlusu Unit Officer
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Eastern Anatolia Development Agency
(438) 211 00 44
hilal.turgay@daka.org.tr
http://www.daka.org.tr/?
Çiğdem SEZER
Birim Sorumlusu Unit Officer
Çukurova Üniversitesi Çukurova University
(322) 338 72 37-38
csezer@cu.edu.tr cigdem.sezer@adanausam.org.tr cigdemsezer88@gmail.com
Ahmet Çağrı ARLI
Birim Sorumlusu Unit Officer
Çankaya Üniversitesi Çankaya University
(312) 284 50 00 (312) 284 45 00 / 454
cagriarli@cankaya.edu.tr
http://tto.cankaya.edu.tr
Begüm ŞAHİN
Birim Sorumlusu Unit Officer
Çankaya Üniversitesi Çankaya University
(312) 284 50 00 (312) 284 45 00 / 454
begums@cankaya.edu.tr
http://tto.cankaya.edu.tr
Bülent ÇİL
Birim Sorumlusu Unit Officer
Çankaya Üniversitesi Çankaya University
(312) 284 50 00 / 453
bulentcil@cankaya.edu.tr
http://tto.cankaya.edu.tr
Kemal DEMİRCİ
Birim Sorumlusu Unit Officer
Çankaya Üniversitesi Çankaya University
(312) 284 45 00 / 452 / 4119
tto@cankaya.edu.tr kemaldemirci@cankaya.edu.tr
http://tto.cankaya.edu.tr
Ercan EKİM
Birim Sorumlusu Unit Officer
Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Çanakkale Chamber of Commerce and Industry
(286) 217 10 14
enekim@gmail.com
http://www.canakkaletso.org.tr/ctso/
Engin ERDOĞAN
Birim Sorumlusu Unit Officer
Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Çanakkale Chamber of Commerce and Industry
(286) 217 10 14 / 116
oda@canakkaletso.org.tr erdogan@canakkaletso.org.tr
http://www.canakkaletso.org.tr/ctso/
Zafer YÜKSEL
Birim Sorumlusu Unit Officer
Celal Bayar Üniversitesi Celal Bayar University
(236) 201 20 48 (236) 237 28 86
patent@cbu.edu.tr zafer.yuksel@cbu.edu.tr
Bilge BAYRAK
Birim Sorumlusu Unit Officer
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Bursa Chamber of Commerce and Industry
(224) 275 16 25 (224) 243 15 00
bbayrak@btso.org.tr
http://www.btso.org.tr/
Zehra TER
Birim Sorumlusu Unit Officer
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Bursa Chamber of Commerce and Industry
(224) 275 16 25 (224) 243 15 00
btso@btso.org.tr zter@btso.org.tr
http://www.btso.org.tr/
Dilara DEMİR
Birim Sorumlusu Unit Officer
Bozok Üniversitesi Bozok University
(322) 338 72 37 (354) 242 11 19 / 6210
dilara.demir@bozok.edu.tr
http://patent.bozok.edu.tr/
Yasemin TURHAN
Birim Sorumlusu Unit Officer
Bozok Üniversitesi Bozok University
(322) 338 72 37 (354) 242 11 19
yasemin.turhan@bozok.edu.tr yaseminturhan@gmail.com
http://patent.bozok.edu.tr/
Esra GÜVEN
Birim Sorumlusu Unit Officer
Bozok Üniversitesi Bozok University
(322) 338 72 37 (354) 242 11 19 / 6210
esra.guven@bozok.edu.tr
http://patent.bozok.edu.tr/
Hasan BÖREKÇİ
Birim Sorumlusu Unit Officer
Bozok Üniversitesi Bozok University
(322) 338 72 37 (354) 242 11 19
patent@bozok.edu.tr hborekci@bozok.edu.tr hborekci@mynet.com
http://patent.bozok.edu.tr/
Murat AKMAN
Birim Sorumlusu Unit Officer
Boğaziçi Üniversitesi Boğaziçi University
(212) 359 48 03 (212) 359 46 06
murat.akman@boun.edu.tr
http://www.arastirma.boun.edu.tr/arastirma.php?p=193
Serkan ALTUNTAŞ
Birim Sorumlusu Unit Officer
Bayburt Üniversitesi Bayburt University
(458) 211 11 72 (458) 211 11 81
saltuntas@bayburt.edu.tr
Selahattin KAYNAK
Birim Sorumlusu Unit Officer
Bayburt Üniversitesi Bayburt University
(458) 211 11 81 (458) 211 11 53
sosyalbilimler@bayburt.edu.tr skaynak@bayburt.edu.tr
Ferdi KÖSE
Birim Sorumlusu Unit Officer
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Western Karadeniz Development Agency
(378) 227 67 02
fkose@bakka.gov.tr
www.bartinyatirim.com
Osman Bahadır KALECİK
Birim Sorumlusu Unit Officer
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı / Bartın Yatırım Destek Ofisi Western Karadeniz Development Agency / Bartın Investment Support Office
(378) 227 67 02
bartin@bakka.gov.tr obkalecik@bakka.gov.tr
www.bartinyatirim.com
Arzu FIRLARER
Birim Sorumlusu Unit Officer
Başkent Üniversitesi Başkent University
(312) 266 66 66 / 1203
afirlarer@baskent.edu.tr
Mustafa Engin AKYÜZ
Birim Sorumlusu Unit Officer
Balıkesir Sanayi Odası Balıkesir Chamber of Industry
(266) 239 40 00 (266) 281 11 80
bso@bso.org.tr e.akyuz@bso.org.tr enginakyuz@hotmail.com
http://www.bso.org.tr/
Nil GİRGİN KALIP
Birim Sorumlusu Unit Officer
Bahçeşehir Üniversitesi Bahçeşehir University
(212) 381 09 72 (212) 381 00 00
nil.girgin@bahcesehir.edu.tr
http://library.bahcesehir.edu.tr/index.php?lang=EN
Kerem ÇEVİK
Birim Sorumlusu Unit Officer
Atılım Üniversitesi Atılım University
(312) 586 88 05
kerem.cevik@atilim.edu.tr
www.argeda.atilim.edu.tr
Nursel KESKİN
Birim Sorumlusu Unit Officer
Atatürk Üniversitesi Ata Teknokent Atatürk University Ata Teknokent
(442) 282 20 06 / 126 (442) 282 20 10
nkeskin@atateknokent.com.tr
http://www.atateknokent.com.tr/firma/patent-destek-birimi
Gamze BOZKURT
Birim Sorumlusu Unit Officer
Atatürk Üniversitesi Ata Teknokent Atatürk University Ata Teknokent
(442) 282 20 06 (442) 282 20 10
patent@atateknokent.com.tr gbozkurt@atateknokent.com.tr
http://www.atateknokent.com.tr/firma/patent-destek-birimi
Dilek KATIRCI
Birim Sorumlusu Unit Officer
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Antalya Chamber of Commerce and Industry
(242) 314 37 37 (242) 314 37 48
dkatirci@atso.org.tr
http://www.atso.org.tr/icerik/3/74/tpe-bilgi-ve-dokuman-birimi.html
Kadriye Kar YAŞAR
Birim Sorumlusu Unit Officer
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Antalya Chamber of Commerce and Industry
(242) 314 37 37 (242) 314 37 48 (242) 314 37 49
info@atso.org.tr kkaryasar@atso.org.tr
http://www.atso.org.tr/icerik/3/74/tpe-bilgi-ve-dokuman-birimi.html
Tuğba Peker GÜLBAHÇE
Birim Sorumlusu Unit Officer
Ankara Üniversitesi Ankara University
(312) 212 60 40 / 2333
tugbapeker@yahoo.com.tr
Gözde İNAN
Birim Sorumlusu Unit Officer
Ankara Sanayi Odası Ankara Chamber of Industry
(312) 417 12 00 / 1212 (312) 417 22 54
gozde.inan@aso.org.tr
http://www.aso.org.tr/
Valerie ÇAPOĞLU
Birim Sorumlusu Unit Officer
Ankara Sanayi Odası Ankara Chamber of Industry
(312) 417 12 00 / 1225 (312) 417 22 54
valerie.mack@aso.org.tr
http://www.aso.org.tr/
Zehra ÖZTÜRK
Birim Sorumlusu Unit Officer
Ankara Sanayi Odası Ankara Chamber of Industry
(312) 417 12 00 / 1225 (312) 417 22 54
zehra.ozturk@aso.org.tr
http://www.aso.org.tr/
Deniz TUTAR
Birim Sorumlusu Unit Officer
Ankara Sanayi Odası Ankara Chamber of Industry
(312) 417 12 00 / 1225 (312) 417 22 54
deniz.tutas@aso.org.tr
http://www.aso.org.tr/
Ceyda Mine POLAT
Birim Sorumlusu Unit Officer
Ankara Sanayi Odası Ankara Chamber of Industry
(312) 417 12 00 / 1225 (312) 417 22 54
ceyda.polat@aso.org.tr ceydaminepolat@gmail.com
http://www.aso.org.tr/
Mustafa BARAN
Birim Sorumlusu Unit Officer
Ankara Sanayi Odası Ankara Chamber of Industry
(312) 417 12 00 / 1101 (312) 417 22 54
aso@aso.org.tr mustafa.baran@aso.org.tr
http://www.aso.org.tr/
Kazım GÖZÜTOK
Birim Sorumlusu Unit Officer
Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesi Ankara İvedik Organized Industrial Region
(312) 395 62 62 / 170
kazim.gozutok@ivedikosb.org.tr
http://www.ivedikosb.org.tr/tr/
Anıl ERCAN
Birim Sorumlusu Unit Officer
Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesi Ankara İvedik Organized Industrial Region
(312) 395 62 62 / 173
ivedik@ivedikosb.org.tr anil.ercan@ivedikosb.osb.org.tr
http://www.ivedikosb.org.tr/tr/
Özlem Sevinç TİGİN
Birim Sorumlusu Unit Officer
Anadolu Üniversitesi Anadolu University
(222) 335 67 26
otigin@anadolu.edu.tr
http://tpe.anadolu.edu.tr/
Ender SUVACI
Prof. Dr. / Birim Sorumlusu Prof. Dr. / Unit Officer
Anadolu Üniversitesi Anadolu University
(222) 335 05 80 / 4598 / 1146
tpe@anadolu.edu.tr esuvaci@anadolu.edu.tr
http://tpe.anadolu.edu.tr/
Merve Bilgen ÇIKDIN
Birim Sorumlusu Unit Officer
Akdeniz Üniversitesi Akdeniz University
(242) 227 44 00-01 / 1393 - 1397
mervebilgen@akdeniz.edu.tr mervebilgen@windowslive.com
http://akismer.akdeniz.edu.tr/tr
Feride YENİAY
Birim Sorumlusu Unit Officer
Akdeniz Üniversitesi Akdeniz University
(242) 227 44 00-01 / 1393 - 1397
akismerttm@akdeniz.edu.tr ferideyeniay@akdeniz.edu.tr feride_yeniay@hotmail.com
http://akismer.akdeniz.edu.tr/tr
Murat Hüdavendigar ÇETİN
Birim Sorumlusu Unit Officer
Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Afyonkarahisar Chamber of Commerce and Industry
(272) 213 56 57
info@afyontso.org.tr murathcetin@gmail.com
http://www.yeni.afyonkarahisartso.org.tr/
Emre DİNÇER
Birim Sorumlusu Unit Officer
Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes University
(256) 218 20 00 / 1382 / 3750
edincer@adu.edu.tr
http://www.idari.adu.edu.tr/tpe
Serap KAPLAN
Birim Sorumlusu Unit Officer
Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes University
(256) 218 20 00
serap.adu@hotmail.com
http://www.idari.adu.edu.tr/tpe
Nurdane MORTAŞ
Birim Sorumlusu Unit Officer
Abdullah Gül Üniversitesi Abdullah Gül University
(352) 224 88 00 / 2221
nurdane.mortas@agu.edu.tr
Atilla Hakan ÖZDEMİR
Yrd. Doç. Dr. / Birim Sorumlusu Asst. Prof. Dr. / Unit Officer
Abdullah Gül Üniversitesi Abdullah Gül University
(352) 224 88 00 / 2220
ahakan.ozdemir@agu.edu.tr